bitirme projesi alan öğrenciler ve konuları

advertisement
PROF. DR. ŞAKİR ESNAF’IN
BİTİRME PROJESİ KONULARI
TEORİK ÇALIŞMA BAŞLIKLARI
 Coğrafi Çoklu Tesis Yeri Seçimi (Weber) Probleminin Çözümü için Sezgisel ve
Metasezgisel Algoritmalar
 Çoklu Tesis Yeri Seçimi (Pmedyan) Probleminin Çözümü için Sezgisel ve
Metasezgisel Algoritmalar
 Araç Rotalama ve Çizelgeleme Probleminin Yapay Zeka Tabanlı Algoritmalarla
Çözümü
 Ulaştırma Modellerinin Metasezgisel Algoritmalarla Çözümü
 Ağırlıklı Bulanık C-Ortalamalar (FCM) algoritması uygulamaları
 Tek İterasyonlu Bulanık C-Ortalamalar (FCM) algoritması uygulamaları
UYGULAMALI ÇALIŞMA BAŞLIKLARI
 Gelir Yönetiminde Dinamik Fiyatlandırma
 Kısıtlar Teorisi Uygulamaları
 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde sürdürülebilirlik
 Satıcının Yönettiği Stok (VMI) uygulamaları
 Kurumsal Kaynak Planlama yazılımlarının seçimi ve uyarlanması
 Ayrılan Müşteri Analizi (Churn Analysis)
DOÇ. DR. ALP BARAY’IN
BİTİRME PROJESİ KONULARI
 İstatistiksel Kalite Kontrol Uygulamaları
 İstatistik Araştırma İçeren Konular
 DRP Uygulamaları
 MRP Uygulamaları
 ISO Belgelendirme Sistemleri
 Montaj Hattı Dengeleme ve İyileştirme Uygulamaları
 Altı Sigma Uygulamaları
 Deney Tasarımı Uygulamaları
 Yerleşim Düzenlemesi Uygulamaları
 Kaos Teorisi ve Uygulamaları
YRD. DOÇ. DR. MURAT AKAD’IN
BİTİRME PROJESİ KONULARI
 Proje Yönetimi Uygulamaları
 Proje Yönetimi ve Kritik Zincir Çizelgeleme Uygulaması
 Yöneylem Araştırması Uygulamaları
 Simülasyon Uygulamaları
 Yer Seçimi ve Tedarik Zinciri Optimizasyonu Uygulamaları
 Yapay Zeka Uygulamaları
 Araç Rotası Planlama Uygulamaları
 İstatistik Araştırma İçeren Konular
 Tahmin Yöntemlerini İçeren Uygulamalar
 Yerleşim Düzenlemesi Uygulamaları
YRD. DOÇ. DR. DİLEK YILMAZ BÖREKÇİ’NİN
BİTİRME PROJESİ KONULARI
 Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Uygulamaları
 Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları
 Süreç Yönetimi Uygulamaları
 E-iş Uygulamaları
 Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulamaları
 Bilgi Sistemleri Yönetimi Uygulamaları
 Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
 Servis Kalitesi Yönetimi Uygulamaları
 Bilgi Yönetimi Uygulamaları
 Kurumsal Performans Yönetimi Uygulamaları
 İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları
 İş Sürdürülebilirliği
 Operasyonel/ İlişkisel/ Organizasyonel Dayanıklılık (Resilience)
YRD. DOÇ. DR. FUNDA SEZGİN’İN
BİTİRME PROJESİ KONULARI
 Dünya ekonomisi, gelişmeler, ülke ve bölge karşılaştırmalı analizleri
 Türkiye ekonomisi, gelişmeler, sektör analizleri
 Finansal piyasalar, finansal veri tahminleme teknikleri
 KOBİ’lerin ekonomiye ve yerel kalkınmaya etkileri, verimlilik ve etkinlik analizleri
 Bankacılık sektörü, yeniden yapılandırma programları ve etkinliği
 Firmalarda mali başarısızlığın belirlenmesi, istatistik yöntemler
 Borsaya kote firmaların etkinlik analizleri
 İstatistiksel tahminleme yöntemleri
 Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, istatistiksel karar verme
 Farklı veri gruplarına yönelik regresyon analizleri, veri indirgeme, sınıflama analizleri
 Müşteri memnuniyeti ölçme ve değerlendirme
 Talep tahminleme yöntemleri
 Tüketici tercih analizleri
 Rekabet analizleri, tekelleşme eğilimi ölçümleri
YRD. DOÇ. DR. TARIK KÜÇÜKDENİZ’İN
BİTİRME PROJESİ KONULARI
GENEL ŞARTLAR
Aşağıdaki koşulları sağlayan öğrencilerin bitirme projesi başvuruları değerlendirilecektir:
-
İleri düzeyde İngilizce
-
An az bir programlama dilini (VB.NET, Java, C#, Python vd.) veya seçeceği konu
ile ilgili en az bir yazılımı (ARENA, R, SPSS, Minitab, MATLAB, ProModel vd.)
veya İleri düzeyde Excel ve Excel’ de Makro yazımı konusunda uzmanlık
KONU BAŞLIKLARI
-
SAP Üretim Planlama Modülünün kurulumu ve uyarlanması süreci
-
Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanarak en kısa yol hesaplaması
-
jMetal ile Sezgisel Optimizasyon Uygulamaları
-
Tabu arama algoritması ile tesis içi yerleşim problemlerinin çözümü
-
Kapasite kısıtlı, zaman penceresi kısıtlı araç rotalama problemlerinin çözümü
-
Temel araç rotalama yöntemleri ve Excel’ de bir araç rotalama programının
geliştirilmesi
-
Araç filosu büyüklüğü belirleme probleminin ARENA ile çözümü
-
Esnek İmalat Sistemlerinde parça ailelerinin ve imalat partilerinin belirlenmesi
problemi
-
Konveyör Sistemlerinin Analizi
-
AGV Sistemlerinin Analizi
-
Depo Yerleşim Tasarımı
-
Destek Vektör Regresyon Metodu ile Tahmin Uygulaması
-
Yapay Zeka Yöntemleri ile Tedarikçilerin Sınıflandırılması
-
Yeniden Ayarlanabilir Üretim Sistemlerinde Çizelgeleme
-
AHP, ELECTRE I, ELECTRE III, MAVT, PROMETHEE II ve TACTIC Çok
Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
-
Mass Customization (Kitlesel Özelleştirme)
-
De-Montaj (Disassembly) Hatları
-
Mevsimsellik gösteren zaman serilerinde öbekleme analizi bazlı tahmin yöntemi
-
Bulanık AHP ile çok kriterli karar verme problemi
YRD. DOÇ. DR. FATİH TÜYSÜZ’ÜN
BİTİRME PROJESİ KONULARI
GENEL ŞART
-
Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahip olma
KONU BAŞLIKLARI
 Simülasyon Uygulamaları
 İstatistik uygulamaları
 Lokasyon analiz ve seçimi
 Çok ölçütlü/kriterli karar verme
 İmalat sistemleri modelleme ve analizi
 Bulanık Mantık ve uygulamaları
 Stratejik yatırım planlama
YRD. DOÇ. DR. TUNCAY ÖZCAN’IN
BİTİRME PROJESİ KONULARI
 Yöneylem araştırmasında tahsis ve atama problemleri
 Çok kriterli karar verme metodolojileri ve uygulamaları
 Bulanık karar verme ve uygulamaları
 Veri madenciliği yaklaşımları ve uygulamaları
 Perakende yönetiminde optimizasyon uygulamaları
 Tesis yerleşimi ve uygulamaları
 Sezgisel ve metasezgisel yaklaşımların gerçek hayat problemlerine uygulanması
 Veri zarflama analizi ve uygulamaları
 Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi ve uygulamaları
Download