Kan Ürünleri - Dikili Devlet Hastanesi

advertisement
KAN ÜRÜNLERİ
KAN TRANSFÜZYONLARI
Seher SALMAN
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
2016
SUNUM PLANI
1-Kanın yapısını bilmek
2-Kanın görevlerini bilmek
3-Kanın özelliklerini bilmek
4-Kan gruplarını bilmek
5-Kan uyuşmazlığını bilmek
6-Kan ürünlerini ve özelliklerini bilmek
7-Kan transfüzyonunun komplikasyonlarını
bilmek
HEDEFLER
8-Kan transfüzyonu komplikasyonlarının genel
belirtilerini bilmek
9-Transfüzyon öncesi ve sırasında yapacağı
hemşirelik girişimlerini bilmek
10-Transfüzyon sırasında komplikasyon
geliştiğinde yapılacak hemşirelik girişimleri
bilmek
11-Tüm bu bilgiler ışığında kan transfüzyonunu
gerçekleştirmek
Sadece MERHABA demek istemiştim.
Ders Başladı mı?
KANIN YAPISI
Kan damarlar
içinde dolaşan sıvı bir
ortam olup,
plazma(sıvı kısmı) ile
şekilli elemanların
karışımından oluşur,
bu nedenle kan;
ara maddesi sıvı olan
bir doku sayılabilir.
KAN YAPAN ORGANLAR
Kemik İliği
Dalak
Karaciğer
Lenfoid Dokular
KANIN GÖREVLERİ
1. Kalp tarafından pompalanan kan dokulara oksijen
ve besin maddeleri getirir.
KANIN GÖREVLERİ
Dokulardan CO2 ve metabolik atıkları
vücuttan atmak üzere böbrek ve akciğerlere
taşır.
KANIN GÖREVLERİ
2. Endokrin bezlerden salgılanan hormonları
vücudun gerekli olan diğer yerlerine iletir.
KANIN GÖREVLERİ
 Lökosit ve antikorları enfeksiyonun
bulunduğu yerlere taşıyarak vucudu çeşitli
mikroorganizmalardan korur.
KANIN GÖREVLERİ
3 -Hemeostatik fonksiyonları,
-Isı regülasyonunu,
-Vücut pH’ını düzenler.
KANIN ÖZELLİKLERİ
RENGİ
ARTER KANI: Kırmızıdır ve bu rengi eritrositlerdeki
hemoglobin ve oksijen karışımından alır.
VENÖZ KAN: Eritrosit içindeki hemoglobin oksijeni
azaldığı için koyu kırmızıdır.
KANIN ÖZELLİKLERİ
VİSKOSİTESİ
Sudan
defa daha yoğundur.
KANIN ÖZELLİKLERİ
REAKSİYONU
Hafif tuzlu bir tadı ve alkalen bir reaksiyonu olup
pH=7,35 -7,45’dir.
KANIN ÖZELLİKLERİ
VOLÜMÜ
Yetişkin bir bireyde yaklaşık olarak
litre kan bulunur.
(Kg başına 70-75-ml)
KANIN BİLEŞİMİ
PLAZMA
Total kanın %55’ini oluşturur
Plazma içinde % 92 oranında su,% 7 oranında
kolloid osmotik basıncın oluşmasında gerekli olan
serum albuminleri (albumin,globulin ve fibrinojen),
%1 den az bir kısmında antikorlar,besi maddeleri,
metabolik atıklar, solunum gazları, enzimler ve
inorganik tuzlar bulunur.
KAN
Plazma (%55)
-Su
-Aminoasitler
-Glikoz
-Gazlar
•Oksijen
•Karbondioksit
-İnorganik Tuzlar
-Hücresel Ürünler
•Hormonlar
•Enzimler
•Üre
•Ürik Asit
•Kreatinin
-Kan Proteinleri (%6-8)
•Serum
albumin
•Serum globulin
#Alfa
#Beta
#Gama
•Fibrinojen
-Antikoagülanlar (protrombin)
-Pıhtılaşma Faktörleri
-Antikorlar
KAN
Şekilli elemanlar (%45 )
-Eritrositler
-Lökositler
(5-5,5 milyon/mm3)
•Hemoglobin (%35 )
#hem
#globin
(5-10 bin / mLm3)
•Granülasit
#Nötrofil
#Eozinofil
#bazofil
•Agranülasit
#lenfosit
#monosit
Trombositler
(250-500 bin / mm3)
HEMOPOEZİS ( KAN YAPIMI)
Fötal Hayatta:
Önce
Göbek kesesinde,
Daha sonra
Karaciğerde
Kemik iliği
Dalak ve
Lenf düğümlerinde yapılır.
HEMOPOEZİS ( KAN YAPIMI)
Doğumdan Sonra:
Kemik iliği,
Lenf düğümleri,
Dalak ve
Lenfoid dokular
kan hücreleri yapımını üstlenir.
HEMOPOEZİS ( KAN YAPIMI)
Çocuk Büyüdükçe:
 kostalar,
 sternum,
 kafatası kemikleri,
 vertebra,
 pelvis ve
uzun kemiklerin uç kısımları
kan hücrelerinin yapımına başlar.
Tüm kan hücreleri kemik iliğindeki retikulum
hücresinden kaynaklanır.
ERİTROSİTLER
Eritrositlerin içinde yüksek konsantrasyonda
hemoglobin vardır.(%35)
ERİTROSİTLER
Hemoglobin 2 kısımdan oluşur.
Hem (% 4)
Globin (% 96)
Hem Fe içeren bir pigment
Globin bir proteindir.
ERİTROSİTLER
Hemoglobinin en önemli özelliği oksijen ile birleşip
oksihemoglobin oluşturması ve bu sırada hem’de
değer değişikliği olmamasıdır.
ERİTROSİTLER
Eritrositler dalakta ve retiküloendatelial sistemin
(RES) diğer tarafında parçalanınca hemoglobinin
önce
Fe kısmı, sonra
Globin açığa çıkar ve geride
Bilurubin denen madde kalır.
ERİTROSİTLER
Fe
Fe depolarında saklanır.
Globin
aminoasitlere parçalanır.
Aminoasitler : Proteinlerin yapısında kullanılan
temel maddelerdir.
ERİTROSİTLER
Bilirubin
Karaciğer
Bilirubin + Glukronik Asit
Safra
Bağırsak
ERİTROSİTLER
Karaciğer
Bağırsak
Sterkobilin - Ürobilin
ERİTROSİTLER
 Sterkobilin dışkının rengini veren maddedir.
 Ürobilin ise bağırsaktan emilip kana geçer,
kanla böbreklere gelerek idrarla dışarı atılır.
ERİTROSİTLER
Bilurubin sarı renkli bir madde olup, ikterli
hastalara sarı rengi veren maddedir.
Normalde hemoglobinin parçalanmasıyla açığa çıkıp
karaciğere gelen bilurubin indirek bilurubin adı
verilen ve suda erimeyen bilurubindir.
ERİTROSİTLER
İndirekt Bilurubin + Glukoronik asit
Suda eriyen bilurubin
LÖKOSİTLER
Eritrositlerden daha büyük ve çekirdekli olup,
2 tipi mevcuttur.
1-Polimorfonükleer Lökositler:
Nötrofil
Lökositlerin % 75’ini oluştururlar
Nötrofil
Bazofil
Bazofil
Eozinofil olmak üzere 3 tipi vardır. Eozinofil
LÖKOSİTLER
Polimorfonükleer Lökositler:
Nötrofiller: Hızlı çoğalma, mikroorganizmaları
fagosite etme yeteneğine sahiptir.
Bazofiller: Heparin ve antikoagülan içerir.
Eozinofiller:Allerjik durumlarda sayısal olarak artar.
Fagosite etme yetenekleri vardır.
LÖKOSİTLER
2- MONONÜKLEER LÖKOSİTLER
Monositler
Lenfositler olmak üzere iki tipi vardır.
MONONÜKLEER LÖKOSİTLER
Lenfositlerde
B
T olmak üzere 2 tiptir.
B Lenfositler antijenlere karşı antikor
oluşturur.
T Lenfositler antijenlerin tanınması için
gereklidir
TROMBOSİTLER
Çekirdeksiz ve oldukça küçük hücrelerdir.
Kanın pıhtılaşma sürecinde rolü vardır.
İYİ MİSİNİZ ? NASIL GİDİYOR ?
KAN GRUPLARI
İnsanların kan grupları eritrositlerdeki aglutinojen
denilen kimyasal maddenin varlığına göre ;
(%40)
(%7)
(%16)
(%33)
KAN GRUPLARI
Eritrositler içinde hiç aglutinojen yoksa kan → O
Grubu olarak adlandırılır.
grubunda→ B antikoru
grubunda →A antikoru
grubunda→ antikor yok
grubunda→ A ve B antikoru var
ÜLKEMİZDE KAN GRUPLARI DAĞILIMI GRAFİĞİ (%)
KAN GRUPLARI
ANTİKOR
Yabancı maddelerle birleşip onları etkisiz hale
getiren gamaglobülinlerdir.
ANTİJEN
Vücut tarafından yabancı kabul edilen herhangi
bir maddedir.
KAN GRUPLARI
hiç antikor olmadığı için “ Genel alıcı”
hiç antijen almadığı için “Genel verici”dir.
Çok miktarda verildiğinde aglütinasyon oluştuğu
saptanmıştır
KAN GRUPLARI
Rh faktörünün bulunup bulunmamasına göre
(+) ve (-)
olarak sınıflandırılır.
Rh (-)
Rh (+)
KAN GRUPLARI
Anne
Baba
O
O
O
O
A
O-A
O
B
O-B
O
AB
A-B
AB
AB
A-B-AB
A
B
A-B-AB-O
O-AB
O
KAN GRUPLARI
Anne
Baba
Rh (-)
Rh (-)
Rh (+)
Rh (+)
Rh (-)
Rh (+) , Rh (-)
Rh (+)
KAN UYUŞMAZLIĞI ( Rh Uygunsuzluğu )
Rh (-) olan bir kadın Rh (+) bir bebeğe sahip
olduğunda ortaya çıkar.
Hamilelikte ve özellikle doğum sırasında
bebeğin kanı ile anne kanı karışır.
Anne kanı bebeğin kanını yabancı kabul ederek
antikor yapımına başlar.
Antikor yapımı zaman aldığından ilk çocuk
sağlam doğar.
KAN UYUŞMAZLIĞI ( Rh Uygunsuzluğu )
2. Gebelikte de çocuk Rh (+) kana sahipse
anne kanındaki antikorlar bebeğin kanına geçer
ve eritrositleri yok etmeye başlar.
Bebeğin
-kemik iliği,
-karaciğer ve
-dalağı yok edilen eritrositlerin yenisini üretir.
KAN UYUŞMAZLIĞI ( Rh Uygunsuzluğu )
Bu aşırı kan hücresi yapımı ve yıkımı
sürecinde açığa çıkan bilurubin bebekten
anneye geçer ve annenin karaciğeri tarafından
yok edilir.
KAN UYUŞMAZLIĞI ( Rh Uygunsuzluğu )
Eritrosit yıkımı fazla ise bebek ağır bir
kansızlığa maruz kalır ve buna karşı koymak
için karaciğer ve dalağı çok çalışır .
Çok çalışan karaciğer ve dalak büyür .
Kalp aşırı çalışır.
Kalp yetmezliği gelişir.
Vücudu su toplar ve ölü doğumla sonlanır.
KAN UYUŞMAZLIĞI ( Rh Uygunsuzluğu )
Eğer yıkımla yapım arasında bir denge varsa
bebek bir ölçüde kansızlıkla veya sağlam doğar.
Sorun doğumdan sonra belirginleşir.
Bebekteki eritrosit yıkımı
devam eder ve bebek yıkılanı
yerine koymakta kendi
depolarını kullanır.
KAN UYUŞMAZLIĞI ( Rh Uygunsuzluğu )
Açığa çıkan bilirubin vücuttan uzaklaştırılamaz
göz aklarına,
-cilde ve
-beyin ve sinir sistemine
yerleşerek yaşamı tehdit eder.
Yenidoğan sarılığının ağır şekillerinde ve tedavi
edilmediğinde geri dönüşümsüz sekeller meydana
gelebilir.
Örnek: Zeka geriliği, körlük, şaşılık, felç
KAN UYUŞMAZLIĞI ( Rh Uygunsuzluğu )
TEDAVİ
Fototerapi
Kan değişimi
KAN UYUŞMAZLIĞI ( Rh Uygunsuzluğu )
ÖNLEM
Anneye
“ Anti-D İmmun Globulin ” yapılır
Anti-D İmmun globulin bebekten geçen
Rh (+) kan hücrelerini yok eder ve doğal ömrünü
tamamlayarak kanda yok olur.
Her gebeliğin sonunda yeniden uygulanır.
“ Anti-D İmmun Globulin ”
NE ZAMAN ?
Rh (-) anne duyarlaşmamışken Rh (+) bir
bebek doğumu yaptıysa
2) Amniosentez veya koryon villus biyopsisi
uygulandıysa
3) Mol gebelik
4) Dış gebelik
5) Düşük
1)
“ Anti-D İmmun Globulin ”
NE ZAMAN ?
6) Yanlış kan transfüzyonu
7) Gebelik devam ederken fetal eritrosit karışmasını
kolaylaştıran durumlarda (örneğin plasenta arkasından
kanama, travma gibi).
KAN TRANSFÜZYONLARI
DİREKT TRANSFÜZYON
Vericiden alınan kanın aynı anda alıcıya
verilmesidir.
KAN TRANSFÜZYONLARI
İNDİREKT TRANSFÜZYON
Vericiden alınan kan gerektiğinde kullanılır.
KAN TRANSFÜZYONLARI
EXCHANGE TRANSFÜZYON
Alıcının kanının vericinin kanı ile tamamen
değiştirilmesidir.
Alıcının kanı dolaşımdan alındığı anda vericinin
kanı verilir.
KAN TRANSFÜZYONU
ENDİKASYONLARI
1- Kanama ve yanık gibi vücutta sıvı kaybına
neden olan durumlarda oluşan kayıpları yerine
koymak.
2- Anemiyi tedavi ederek dokulara yeterli oksijen
taşınmasını sağlamak
3-Yetersiz pıhtılaşma faktörü veya kan
elemanlarını yerine koymak
KAN TRANSFÜZYONUNUN
ENDİKASYONLARI
4- Enfeksiyon hastalıklarında vücudun
mikroorganizmalara direncini arttırmak.
5- Yenidoğan hemolitik hastalığını tedavi etmek
6- Şoku tedavi etmek
7- Karaciğer hastalıkları, nefrit, kolit, ülseroz,
mide kanseri gibi durumlarda ortaya çıkan
protein eksikliğini önlemek.
KAN TRANSFÜZYONLARI
DİKKAT !
Masif kanamalı hastalara
( Total volümün % 25’i kayıp)
pıhtılaşma sorunu da varsa ( Kc. Hast. Vb. )
taze tam kan seçilmelidir.
( İlk 24 saat içinde kullanılırsa taze tam kan olarak
isimlendirilir )
KAN TRANSFÜZYONLARI
DİKKAT !
Kalp-Damar cerrahisi ameliyatları için 48
saati geçmemiş kan seçilmelidir.
Yenidoğan “ exchange transfusion ” için
( Hiperpotasemiden kaçınmak için 4
günden daha taze kan seçilmelidir. )
VERİCİNİN ÖZELLİKLERİ
18-59 yaşları arasında
50 kg
Bulaşıcı hastalığı olmamalı
Hb 12,5gr
Yeni aşılı olmamalı
TRANSFÜZYON ÖNCESİ DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
 Dolapta saklanan kan
+4 derecede en fazla 21 gün bekletilir.
 İsim ve etiket kontrolü yapılır.
 Son kullanma tarihine bakılır
 37 dereceye kadar ısıtılır.
TRANSFÜZYON ÖNCESİ
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Ürünün görünümü kontrol edilir.
( pıhtı, hava, renk )
Torba içinde bulanık ve beyazımsı bir tabakada
hava kabarcığının olması bakterilerin ürediğini
gösterir.
Anormal kırmızı renk hemoliz işaretidir.
Kan transfüzyon öncesi oda ısısında en fazla 30
dakika bekletilmelidir.
TRANSFÜZYON ÖNCESİ DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR.
Kan ve kan ürünlerini ısıtmada;
-sıcak su içinde,
-radyatör üzerinde
-soba yanında
bekletme gibi ısının kontrol edilemediği
yöntemler kesinlikle kullanılmamalıdır.
TRANSFÜZYON ÖNCESİ DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR.
Tam kan ve sıvı kırmızı kan hücrelerinin
oda ısısında uzun süre bekletilmesi ve
kontrolsüz olarak ısıtılması, hücrelerin hemolizini
hızlandırır ve kana bulaşmış olan
mikroorganizmaların hızla üremelerine neden olur.
Ürün 2 dakika hafifçe çalkalanmalıdır.
TRANSFÜZYON SIRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
Hastanın vital fonksiyonları alınır.
Olanak varsa ayrı bir IV yol açılır.
20 Nolu ve daha büyük kataterler kullanılmalıdır.
 Olanak yoksa var olan IV yoldan kan tek başına
verilebilir.
Bu durumda iğne numarasının kan için uygun olup
olmadığı kontrol edilmeli ve filtreli bir set takılmalıdır.
TRANSFÜZYON SIRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
Kanın soğuk oluşu yada potasyum iyonunun
düzeyinin yüksek oluşu aritmilere neden
olabileceğinden kan, kan ürünleri zorunlu
durumlar dışında CVP kataterinden
verilmemelidir.
Transfüzyon sırasında kullanılması istenilen en
uygun ven ön kol ve elin sırtıdır.
TRANSFÜZYON SIRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
İlk 30 dakika kan çok yavaş verilir (2-5 ml/dk),
daha sonra transfüzyonun hızı arttırılır.
Hekim istemine ve hastanın durumuna göre,
verilecek kan miktarı ve hızı belirlenir.
Tam Kan 1- 4 saat içinde transfüze edilir.
Yapılan tüm işlemler hemşire gözlem formuna
kaydedilir.
TRANSFÜZYON SIRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
Transfüzyon süresince
15. dakika,
30. dakika ,
1.Saat ve
1 Saat aralıklarla vital fonksiyonlar ölçülmelidir.
Vital bulgulardaki değişiklikler reaksiyon belirtisi
olabilir.
KAN TRANSFÜZYONU
KOMPLİKASYONLARI
Hemolitik reaksiyon
Dolaşım yüklenmesi
Allerjik reaksiyon
Hava embolisi
Febril reaksiyon
Anaflaktik reaksiyon
Enfeksiyon
Bulaşıcı hastalıklar.
KAN TRANSFÜZYONU REAKSİYONLARININ
GENEL BELİRTİLERİ
Titreme
Ateş
Terleme
Taşikardi
Ürtiker
Dispne
Bulantı
Kusma
KAN TRANSFÜZYONU REAKSİYONLARININ
GENEL BELİRTİLERİ
Göğüs ağrısı
Sırt ağrısı
Bel ağrısı
Hematüri
Hipotansiyon
Baş ağrısı, baş dönmesi
Kanın verildiği ven boyunca kızarıklık ve
yanma
REAKSİYON GELİŞTİĞİNDE
YAPILACAK İŞLEMLER.
Transfüzyon reksiyonunun şiddeti
hastaya verilen ürün miktarı ile ilişkili
olduğundan, işlem derhal durdurulmalı ve
reaksiyon belirtileri hekime haber verilmelidir.
REAKSİYON GELİŞTİĞİNDE
YAPILACAK İŞLEMLER.
Kanın verildiği iğne çıkarılmamalı,
IV yoldan %09 luk sodyum klorür ile açık
tutulmalıdır.
 Şiddetli reaksiyon durumunda sette yer alan
kanı hastaya vermek yerine, set ile filtrenin
değiştirilmesi önerilmektedir.
REAKSİYON GELİŞTİĞİNDE
YAPILACAK İŞLEMLER
Doğru hastaya doğru kan verilmesi için yapılan
kontroller gözden geçirilmelidir.
Hastanın yaşam bulguları, pulmoner arter
basıncı, EKG si izlenmelidir.
REAKSİYON GELİŞTİĞİNDE
YAPILACAK İŞLEMLER
Kan bankası ile iletişim kurulup hastada
reaksiyon geliştiği bildirilerek transfüzyonda
kullanılan ürün, set, filtre incelenmek üzere kan
bankasına gönderilmelidir.
Hekim istemine göre gereken acil tıbbi tedavi
uygulanmalıdır.
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ İLE BİRLİKTE
DİĞER SIVILARIN UYGULANMASI
%09 NaCl
Bu sıvının dışında başka hiçbir sıvı ve ilaç kan ile
birlikte kesinlikle verilmemeli ve hastaya ayrı bir IV
yol açılmalıdır.
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ İLE BİRLİKTE
DİĞER SIVILARIN UYGULANMASI
 Verilen sıvılara ara verilir
 IV yol 10 cc kadar %09 luk NaCl ile yıkanır
 Transfüzyon yapılır
 IV yol tekrar 10 cc kadar %09 lul NaCl ile yıkanır
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ İLE BİRLİKTE
DİĞER SIVILARIN UYGULANMASI
Dektroz
Hemoliz
Ringer Laktat
Pıhtılaşma
Total Parenteral Beslenme Sıvıları
Hemoliz
TAZE DONMUŞ PLAZMA
(TDP)
Donasyondan sonra 6 saat içinde tam kandan
ayrılarak en az -18 derecede tercihen -30 derecede
saklanan plazmadır.
Raf ömrü -30 derecede 1 yıldır.
Tüm pıhtılaşma faktörlerini içerir.
TDP Benmaride 30-37 derecede 20-30 dakikada
çözülür. İnfeksiyon riski nedeniyle bu işlem kan
merkezinde ve özel cihazlarda yapılmalıdır.
TAZE DONMUŞ PLAZMA
Alıcının kan grubuna uyumlu olmalıdır.
Cross-match gerekli değildir.
Kan grubu bilinmeyen acil durumlarda
grubu plazma kullanılabilir.
TDP eridikten 4 saat içinde kullanılmalıdır.
Olabildiğince kısa sürede ( ortalama 2 saat )
transfüze edilmelidir.
TAZE DONMUŞ PLAZMA
Kullanılmayan plazma 24 saat 1-6 derecede
saklanabilir. Tekrar dondurulmaz.
TDP eridikten sonra torbanın zarar
görmediğinden emin olunmalıdır.
Sızıntı olan torbalar atılmalıdır.
TDP, volüm replasmanı ve immunglobulin
kaynağı olarak kullanılmaz.
ERİTROSİT SÜSPANSİYONU
Donasyondan sonra alınan kanın plazmasının
uzaklaştırılması ile elde edilir.
Yaklaşık 200-250 ml olup hemotokrit düzeyi % 70
civarındadır.
Erimiş halde gelen eritrosit süspansiyonu oda
ısısında maksimium 2 saatte hastaya verilmelidir.
Uygun koruyucu solüsyonlarla ve özel
soğutucularda 42 gün saklanabilir.
ERİTROSİT SÜSPANSİYONU
ÖNEMLİ !
ERT süspansiyonu oldukça konsantre
olduğundan akım hızında sorunla karşılaşılırsa
50-100 ml izotonik ile karıştırılabilir.
İzotonik dışında hiçbir sıvı veya ilaç eklenmemelidir.
TROMBOSİT SÜSPANSİYONU
Rondom Donör ( Trombositten zengin Plazma )
1 Ünite tam kandan elde edilir.
1 Ünite random trombositin erişkinde trombosit
sayısını 2500-5000/mm3 arttırması beklenir.
Erişkin için 6-8 ünite Random trombosit
havuzlanarak verilebilir.
ABO kan grubu uygunluğu zorunlu değildir.
Ancak tercih edilir.
TROMBOSİT SÜSPANSİYONU
Zorunlu durumlarda Rh immunglobulin ile
sensitizasyon önlenmelidir.
Sık trombosit alması gereken hastalarda
alloimmunizasyona bağlı direnç izlenebilir.
Bu nedenle bu hastalara daima lökosit
filtrasyonu yapılmış ve ışınlanmış kan ve
trombosit süspansiyonu verilmelidir.
TROMBOSİT SÜSPANSİYONU
Menopoz öncesi kadınlara Rh uyumlu
trombosit verilmelidir.
Rh (+)
Rh (+)
Rh (-)
Rh (-)
TROMBOSİT SÜSPANSİYONU
Oda ısısında ( 22 +_ 2 C derecede ),
ajitatörde maksimum 5 gün saklanır.
Asla buzdolabına konmaz.
Trombosit Ajitatörü
Doküman Kodu: TRF.FR.01
Formlar
Yayın Tarihi: 11.04.2013
Revizyon No/Tarihi: 00/..
Hastanın Adı Soyadı:
Baba Adı:
Hastanın Kan Grubu:
Klinik:
Kan Grubunun Bakıldığı Merkez:  Hastanemiz Kan Merkezi
Sayfa No:1-1
Kızılay K.M
 Başka Kuruluş …………
Doğum Tarihi (gün/ Ay/ Yıl ) :
Cinsiyeti:
Kadın
 Erkek
Kadın ise Doğum yapmış mı?: Evet □
Hayır □
Tanısı:
Hasta Protokol No:
Daha Önce Transfüzyon: Yapılmadı
 Yapıldı
Tarih:………..
TRANSFÜZYON ENDİKASYONU:
 Hemoglobin Yükseltme
 Ameliyat ( Belirtiniz):
Trombositopeni
 Koagülasyon Bozukluğu
Diğer – Kan İstem Gerekçesi:
Ünite:………
Ürün:………
Grup:……….
İstenilen Kan Bileşenin Grubu:
ÜRÜN TÜRÜ
ÜNİTE MİKTAR
 Buffy Coat Uzaklaştırılmış Eritrosit Süspansiyonu
ml
 Trombosit Süspansiyonu
ml
 Taze Donmuş Plazma
ml
 Tam Kan
ml
 Trombosit Süspansiyonu (Kızılay Kan Merkezinden temin edilmekte olup, donör numunesi
ml
gönderilmediğinden Cross Match yapılmamaktadır.)
 Aferez Trombosit Süspansiyonu
ml
 Diğer:
ml
Planlanan Veriliş Süresi:
İstem Tarihi:
İstemi Yapan Doktor
(İmza - Kaşe)
Transfüzyon Tarihi:
İstem saati:
DİKKAT! LÜTFEN İSTEM YAPMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ.
1. Hastaya ait BARKODLU Kan örneğini istem formu ile birlikte gönderiniz.
2. Hastanın kan Grubu mutlaka hastanemizde bakılmalıdır.
3. Eksik doldurulmuş ya da karalama/ düzeltme yapılmış istem belgesi kabul edilmez.
4. Acil ve/ veya Çapraz Karşılaştırma yapılmaksızın kan isteminde Acil Kan Ve Kan Bileşenleri Formu ile istemi
yapılmalıdır.
Teslim Tarihi:…………..
Teslim Saati: ……….
Teslim Alan:……
KAYNAKLAR
1-Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
2004-2005 Yılı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu
Ders Notları
2-İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Klavuzu
3-http//gebelik.org
KAYNAKLAR
4-http//www.kangrubu.com
5-http//www.amphi.com.tr
6-http/www.harunyahya.org
7-http//www.20.uludağ.edu.tr
TEŞEKKÜRLER
Download