YÖN.FR.021KAN VE KAN KOMPONENTLERİ İSTEM FORMU

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KAN VE KAN KOMPONENTLERİ İSTEM FORMU
Doküman No
YÖN.FR.021
Yayın Tarihi
01.10.2010
Rev. Tarihi
14.03.2013
Rev. No
01
Adı Soyadı
: ........................................
Tarih
Protokol No
: ........................................
Tedavi Gördüğü Bölüm : ......................
Yaşı
: ........................................
DOKTOR (Kaşe-İmza)
Cinsiyeti
: ........................................
Teşhis/Tanı
: ........................................
Kan Grubu
: ..........................
: ..................................
Kan ve/veya Kan Ürünün İstem Gerekçesi:
TRANSFÜZYON ÖYKÜSÜ:
 YOK
GEBELİK ÖYKÜSÜ
:
 YOK
TANIMLANAN ALLOANTİKOR:  YOK
Kan ve Kan Komponentleri
Temin Süresi:
Transfüzyon Endikasyon No
 VAR (Tarihi: ......./......./...........)
 VAR (Son Gebelik Tarihi: ......./......./...........)
VAR (Spesifitesi : ........................................)
 15 dk. içerisinde (Acil)(Doktor 3109 nolu telefonu aramalıdır.)
 4 saat içerisinde (Yatan hasta)
 Operasyon için (Muhtemel Operasyon Tarihi: ......./......./..........)
: ............ (Lütfen arka sayfadaki kriter numarasını kullanınız)
İstenen Kan Komponenti
Ünite
Veriliş Süresi
 ERİTROSİT SÜSPANSİYONU
2 saat (225ml)
 TAZE DONMUŞ PLAZMA
20 dk.(225ml)
 TROMBOSİT SÜSPANSİYONU
20 dk.(50-60ml)
 AFEREZ TROMBOSİT SÜSPANSİYONU
60 dk.
 TORBADA TAM KAN
2-4 saat(500ml)
YAPILACAK İŞLEM
LÖKOSİT FİLTRASYONU
Planlanan Veriliş Süresi
KOMPONENT TÜRÜ
ADET
 Eritrosit Süspansiyonu
 Trombosit Süspansiyonu
IŞINLANMIŞ KAN KOMPONENTİ
 Eritrosit Süspansiyonu
 Trombosit Süspansiyonu
ADET
İSTENEN TETKİK
KAN GRUBU TAYİNİ (ABO Rh Forward ve Reverse Gruplama)
CROSS-MATCH
ACİL CROSS-MATCH (5 dakika sürer, IgG tipi antikorlar saptanamaz)
DİREKT COOMBS TESTİ
İNDİREKT COOMBS TESTİ
Rh SUBGRUP TAYİNİ
ANTİKOR TANIMLAMA TESTİ
1/2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KAN VE KAN KOMPONENTLERİ İSTEM FORMU
Doküman No
YÖN.FR.021
Yayın Tarihi
01.10.2010
Rev. Tarihi
14.03.2013
Rev. No
01
ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KAN MERKEZİ TRANSFÜZYON KRİTERLERİ
A-Eritrosit Süspansiyonu
A-1.Demir, folik asit ve Vit.B12 eksikliğine bağlı olmaksızın ortaya çıkan ve hematinik ilaçlarla düzeltilemeyen
anemileri olup hipoksi bulguları gösteren hastalar (taşikardi, yorgunluk, kısa ve sık soluma, senkop, serebral
hipoksiye
bağlı çeşitli nörolojik semptom – bulgular, anjina pektoris ve bunun gibi).
A-2.Orta – ağır derecede kalp yetmezliği, solunum yetmezliği, koroner arter ya da serebrovasküler hastalığı olanlarda
hemoglobin değeri normal olmasına rağmen hipoksi belirtisi gösterenler.
A-3.Aktif olarak kanayan ve klinik durumu stabil olmayan hastalar.
A-4.Operasyon sırasında veya sonrasında beklenen kan kaybının hipoksi belirtisi yapacağı düşünülen hastalar.
A-5.Masif kanamalar (Taze Donmuş Plazma ve/veya Trombosit Süspansiyonu ile birlikte):
.24 saat içinde total kan hacmine eşit miktarda kan transfüzyonu yapılmasını gerektirecek şiddetteki kanama;
.24 saat içinde 10 Üniteden fazla tam kan veya 20 Üniteden fazla Eritrosit Süspansiyonu verilmesini gerektirecek
şiddetteki kanama;
.3 saat veya daha az bir süre içinde dolaşımdaki kan hacminin %30’undan fazlasının replasmanını gerektirecek
kanama.
B-Trombosit Süspansiyonu
B-1.Kanaması veya diğer hemostatik defektleri olmayıp trombosit sayısı 10 000 mm 3 'ün altında olan hastalar.
B-2.Trombosit sayısı 10 000 – 20 000 mm3 arasında olup 38 °C'nin üzerinde ateş, sepsis, ilaç (antibiyotik)
kullanılması hali, başka bir koagülasyon faktörü eksikliği veya Heparin tedavisi uygulanıyor olması.
B-3.Trombosit sayısı 10 000 – 20 000 mm3 arasında iken Lomber Ponksiyon gibi girişimlerin yapılacak olması.
B-4.Trombosit sayısı 50 000 mm3 'ün altında olup minör kanaması olan veya invaziv prosedür uygulanacak ya da
opere edilecek hastalar.
B-5.Trombosit sayısı 100 000 mm3 'ün altında klinik olarak ciddi kanaması olan hastalar.
B-6.Masif transfüzyon (24 saatte 8 Ünite Eritrosit Süspansiyonu) yapılan; kanaması devam eden ve trombosit sonucu
bakılamayan hastalar.
C-Taze Donmuş Plazma
C-1.Edinsel koagülasyon faktör yetersizliğine bağlı olarak faktör düzeyleri < %25, PT > 16 sn, APTT > 42 sn,
Fibrinojen < 100 mg/dl aktif kanaması olan hastalar veya bu laboratuar bulguları ile invaziv prosedür
uygulanacak hastalar.
C-2.Masif transfüzyon (24 saatte 8 Ünite Eritrosit Süspansiyonu) yapılan hastalar veya aktif kanama durumlarında
koagülasyon testleri yapılamayan hastalar.
C-3.Warfarin etkisinin acil olarak ortadan kaldırılması amacıyla.
C-4.Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP).
D-Tam Kan
D-1.Masif kanamalar (bugün bu endikasyonda önerilen Eritrosit Süspansiyonu ile birlikte kristaloid veya volüm
genişleticiler ile Taze Donmuş Plazma ve gerekirse Trombosit Süspansiyonu kullanılmasıdır).
D-2.Yenidoğan kan değişimleri (exchange transfüzyon).
D-3.Pediatrik hastaların açık kalp cerrahilerinde.
E-Taze Tam Kan
Donörden alınan kanın, dolaba girmeden 6-8 saat içinde veya dolaba girdikten sonra 24 saat içinde kullanılmasıdır.
Bugün Modern Transfüzyon Tıbbında pediatrik hastaların açık kalp cerrahileri dışında
TAZE TAM KAN KULLANIM ENDİKASYONU YOKTUR.
2/2
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards