SANAYİDE GİRİŞİMCİLİK ve PROJE YÖNETİMİ

advertisement
SANAYİDE GİRİŞİMCİLİK
ve
PROJE YÖNETİMİ
“Büyük Şirketlerde Yenilikçiliği Teşvik etmek”
ÜSİMP 4. Ulusal Kongresi
3 Haziran 2011
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi – İzmir
Yalçın Yılmazkaya
Danışman - Kale Grubu
“Sanayi’de Girişimcilik” nedir ?
Bir proje, sanayi kuruluşu için:
• Yeni bir faaliyet içerdiğinde,
• Şirketin kendi içerisinde başlatılmış ve yürütülüyor olduğunda,
• Belirgin olarak kuruluşun ana iş kolunda yürüttüğü
projelerden daha yüksek başarısızlık ve büyük zararlar verme
riski taşıması durumunda,
• Ana iş tarafından büyük belirsizlik olarak nitelendiriliyor
olduğunda,
• Yaşamının bir döneminde ayrı olarak yönetilecek olması
durumunda;
“Sanayide Kurumsal Girişimcilik” olarak kabul edilebilir.
Corporate Venturing : Zenas Block, Ian C. MacMillan
Neden Yenilikçilik ve Girişimcilik:
• Günümüz piyasası, global ölçekte hızlı ve sürekli bir
rekabetle karşı karşıya bulunmaktadır.
• Bu ortamda ayakta kalabilmek için kuruluşlar, on yıl önce
mevzu bahis olmayan bir yenilikçilik, hız ve esneklik seviyesine
ihtiyaç duymaktadırlar.
• Buradaki zorluk, kuruluşları, başarılı ve sürekli olarak
yenilikler getirmelerini ve yeni iş alanları yaratmalarını
sağlayacak biçimde yeniden yapılandırmak ve canlandırmaktır.
Corporate Venturing : Zenas Block, Ian C. MacMillan
Sanayide Girişimcilik’te Başlıca Engeller
Yenilikten Zarar
Görme Korkusu
Bill Aulet – Entrepreneurship Review – April, 2010
Sanayide Girişimcilik’te Başlıca Engeller
Yenilikten Zarar
Görme Korkusu
Yapısal
Engeller
Bill Aulet – Entrepreneurship Review – April, 2010
Sanayide Girişimcilik’te Başlıca Engeller
Yenilikten Zarar
Görme Korkusu
Yapısal
Engeller
Sonuçlarda
Belirsizlik
Bill Aulet – Entrepreneurship Review – April, 2010
Sanayide Girişimcilik’te Başlıca Engeller
Yenilikten Zarar
Görme Korkusu
Sonuçlarda
Belirsizlik
Yapısal
Engeller
Eğitim
Eksikliği
Bill Aulet – Entrepreneurship Review – April, 2010
Sanayide Girişimcilik’te Başlıca Engeller
Yenilikten Zarar
Görme Korkusu
Sonuçlarda
Belirsizlik
Yapısal
Engeller
Eğitim
Eksikliği
Risk / Ödül Sistemi
Bill Aulet – Entrepreneurship Review – April, 2010
Başarı için Ana Elemanlar
Ortak bir vizyon tayin eden ve bunu
paylaşan ve yine bu vizyonun hayata
geçmesi için strateji oluşturabilen
Liderlik
Uzun süreli sürdürelebilirlik için
insiyatif alma ve yenilikçiliği teşvik
eden ve destekleyen bir Şirket
Kültürü
Kişisel ve kurumsal
girişimcilik çalışmalarını
yönetmek için gerekli
yetkinliklere ve yönetim
becerilerine sahip olma
Corporate Venturing : Zenas Block, Ian C. MacMillan
Yenilikçilik ve Proje Yönetimi:
• Her yenilikçi fikir ve proje, kendisi ile birlikte birçok riski
beraberinde getirmektedir.
• Fikir olarak başlayan, bir konsept haline getirilen ve sonra
prototip aşaması ardından ürün ve hizmet şekline dönüşmesi
beklenilen her yeni projenin başarısı için:
 Hedeflerin çok net olarak belirlenmesi
Bu hedefler varmak için kaynak analizlerinin çok iyi
yapılması
 Projenin her aşamasında ölçülebilecek performans
kriterlerine sahip olması ve
 Proje Disiplini (örnek: Toll Gate Süreci – Six Sigma)
gereklidir.
Kale Grup
“Bir Girişimcilik Hikayesi”
Dr İbrahim Bodur tarafından 1957 yılında kuruldu.
Günümüzde
Kale Grubu
• Ana İş Alanları: Seramik Üretimi, Yapı Kimyasalları, Madencilik
ve Taşımacılık
• Yeni İş Alanları: Savunma ve Havacılık, Enerji, Yazılım
• Geçmiş Kuluçka Projeleri : Kale Altınay, Kaletron, I-Meter
Girişimcilik @ Kale
Çok Kapsamlı
Robot Uygulamaları
Kartuş Tipi Doğalgaz
Türbin Sayaçları
Değişik Sektörlerde Simülasyon
Projeleri
Bükülebilen Seramikler
Kale Grup - Havacılık
KALE Grup
Havacılık
Kalekalıp
1969
Kale
Baykar
2006
Kale
Havacılık
2007
Kale Pratt &
Whitney
2011
Kale Havacılık Bölümü
Kale Havacılık
Genel
Kale Havacılık
 Toplam Yatırım : $ 50+ M USD
 Kapalı Alan : 17,000 m2 (2 bina)
 Açık Alan : 25,000 m2
 İklim kontrollu alanlar (tüm yıl : 22 ± 1 °C)
 Toplam Çalışan Sayısı : 200 (Mayıs 2011 itibarı ile)
 1 Milyon insan – saatlik mühendislik birikimi
 100% kendi geliştirdiğimiz süreç know- how’ı
 AS 9100 onaylı sistem
Müşterilerimiz
Kale Havacılık
Boeing
Kale Havacılık
• Boeing 787-777-737 Structural-Fabrication Parts
• Awacs Ground Support Equipment
Lockheed Martin
Aeronautics
Kale Havacılık
İlk F-35 uçuşunda ürettiği parçası olan tek Türk Şirketi
• F-35 Kilit Mekanizmaları – Kale Havacılık ve
Héroux Devtek (Canada)
• F-35 Yapısal Parçalar (Kırılık Kritik, Bakım
Kritik, Yakıt Tankı Parçaları)
Airbus
Kale Havacılık
Airbus 319-320-321
Orta Gövde Yakıt Tankı Parçaları
Kale Baykar
Insansız Hava Araçları
Kale Baykar
UAV
SON DURUM
Sabit Kanatlı
Mini IHA Sistemleri
Üretimde
VTOL
Mini İHA Sistemleri
Taktik VTOL
İHA Sistemleri
Üretimde
AR-GE Aşamasında
Mini Taktik
İHA Sistemleri
Üretim Aşamasında
Taktik Sabit Kanatlı
İHA Sistemleri
Prototip Aşamasında
Denendi, başarı ile test
edildi.
Kale Pratt & Whitney
Kale Pratt & Whitney
• Kale Grubu ve Pratt & Whitney arasında kurulan yeni bir
ortaklık (Izmir – Ege Serbest Bölgesi)
• $ 60 M USD Yatırım
• Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 700 kişlik bir istihdam yaratma
planı
• F 135 ( JSF F35 A/C) için kritik Jet Motoru parçaları imalatı
“Yenilikçilik, değişimi bir tehdit
değil, bir fırsat olarak görmektir.”
Teşekkür Ederim.
Download