Uploaded by User10066

Kural 1 V8

advertisement
Kural – 1 Oyun Alanı
Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
Alan Zemini
Kale Çizgisi
Taç Çizgisi
Kale Alanı
Ceza Alanı
Orta Yuvarlak
Köşe Yayı
Köşe Bayrak Direği
Alan Zemini
• Alan zemini, müsabaka talimatlarının izin
verdiği doğal ve yapay malzemelerin bir arada
kullanılması (hibrit- sistem) dışında, tamamen
doğal veya, eğer müsabaka talimatları izin
verirse, tamamen yapay olmalıdır.
Alan Zemini
Yapay zeminlerin renginin yeşil olması zorunludur.
Gerek FIFA’ya bağlı ulusal futbol federasyonlarının
ulusal takımları arasındaki maçlarda, gerekse
uluslararası kulüp maçlarında yapay yüzeylerin
kullanıldığı sahaların IFAB tarafından özel izin
verilmedikçe, FIFA Futbol Çim Kalite Programı koşulları
veya Uluslararası Yapay Çim Standardına uygun
olması gerekir
Oyun Alanının İşaretlenmesi -1
• Oyun alanı dikdörtgen şeklinde olmalı ve sürekli
çizgilerle işaretlenmelidir. Bu çizgiler, sınırlarını
belirledikleri alanlara dâhildir.
• İki uzun sınır çizgisi taç çizgisi olarak adlandırılır.
İki kısa sınır çizgisi kale çizgisi olarak adlandırılır.
Kale çizgisi
Kale çizgisi
Taç çizgisi
Taç çizgisi
Oyun Alanı
• Eğer oyuncular için tehlikeli değil ise suni oyun
alanı materyali doğal oyun alanlarının
işaretlenmesinde kullanılabilir.
Oyun Alanının İşaretlenmesi - 2
• Oyun alanı, bir yarı alan çizgisi ile iki yarıya ayrılır.
9.15 m.
Orta nokta, yarı alan çizgisinin ortasında yer alır.
Bu nokta 9.15 metre yarıçapındaki bir daire ile çevrelenir.
İlk Ceza!
• Eğer bir oyuncu ayağıyla oyun alanına izin
verilmeyen işaretler yaparsa, sportmenlik dışı
davranış nedeniyle ihtar (sarı kart) verilir.
• Eğer hakem, bunun maç sırasında yapıldığını
fark ederse ne yapmalıdır?
Top oyun dışı olduğu zaman, ilgili oyuncuya
sportmenlik dışı davranış nedeniyle sarı kart
vermelidir
Ölçüler
Taç çizgisinin uzunluğu kale çizgisinin
uzunluğundan fazla olmalıdır.
Uzunluk
(taç çizgisi)
Genişlik
(kale çizgisi)
En az
En fazla
En az
En fazla
90 m (100 yarda)
120 m (130 yarda)
45 m (50 yarda)
90 m (100 yarda)
Tüm çizgiler aynı genişlikte olmalı ve çizgi
genişlikleri 12 cm. aşmamalıdır.
Uluslararası Ölçüler
Uluslar arası maçların oynanacağı saha ölçüleri aşağıda olduğu gibidir.
Uzunluk
(taç çizgisi)
Genişlik
(kale çizgisi)
En az
En fazla
En az
En fazla
100 m (110 yarda)
110 m (120 yarda)
64 m (70 yarda)
75 m (80 yarda)
Kale Alanı
5.5 m
5.5 m
5.5 m
5.5 m
Bu alana Kale alanı denir.
Kale direklerinin iç kenarlarından kale çizgisi üzerinde 5.5 m.
çizilir.
Bu çizgiler, saha içine doğru 5.5 m. dik şekilde uzatılır.
Ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir.
Ceza alanı
16.5 m
Kale alanı
16.5 m
16.5 m
16.5 m
Bu alana ceza alanı denir.
Kale direklerinin iç kenarlarından kale çizgisi
üzerinde 16.5 m. çizilir.
Bu çizgiler, saha içine doğru 16.5 m. dik şekilde
uzatılır.
Ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile birleştirilir.
Penaltı Noktası ve Yay
Kale alanı
Ceza alanı
11 m
9.15 m
Direklerinden eşit uzaklıkta ve kale çizgisine 11 m. mesafede bir
penaltı noktası işaretlenir.
Ceza alanı dışına, merkezi penaltı noktası olan 9.15 m. yarıçaplı bir
daire yayı çizilir.
Her bir köşe bayrak direğinden oyun alanı içine 1 m. yarıçaplı
çeyrek daire yayı çizilir.
Her köşeye, en az 1.5 m. yüksekliğinde, ucu sivri olmayan ve bayrak
takılan bir direk dikilir.
Oyun Alanı
Köşe Bayrak Direkleri zorunludur
Alt Ligler İstisna!
Kaleler
2.44 m.
• Kale direkleri ve üst direk; onaylanmış materyallerden
yapılmalıdır.
• Şekilleri kare, dikdörtgen, yuvarlak veya elips olmalıdır
ve oyunculara tehlike yaratmamalıdır.
• İki direk arasındaki mesafe içten içe 7.32 m.
• Üst direğin alt kenarının yerden yüksekliği ise 2.44 m dir.
7.32 m.
• Eğer üst direk yerinden çıkar veya kırılırsa, oyun durdurulur.
• Oyun nasıl tekrar nasıl başlatılır?
• Eğer üst direk tamir edilebilirse oyun hakem atışı ile tekrar
başlatılır.
• Eğer tamir imkânı yoksa oyun tatil edilmelidir.
• Üst direk yerine ip veya herhangi bir esnek materyal
kullanılabilir mi?
• Hayır. İp kullanılmasına izin verilmez.
Hakem Atışı Nereden Yapılır?
İki değişik durum vardır.
1. Kale alanının içinden yapılan hakem atışı.
2. Diğer yerlerden yapılan hakem atışı.
Kale Alanından Yapılacak Hakem Atışı
Kale alanı içinden :
Eğer oyun, top kale alanı içindeyken durdurulmuşsa veya topa en
son dokunulan yer ceza sahası içerisindeyse, oyunu tekrar
başlatmak için yapılacak hakem atışı; oyun durduğu anda topun
bulunduğu yere en yakın kale çizgisine paralel kale alanı çizgisi
üzerindeki bir noktadan yapılır.
Kale Alanı Dışında Yapılacak Hakem Atışı
Diğer bütün hallerde oyunun durdurulduğu
anda topun bulunduğu yerden hakem atışı
yapılır.
Kale Çizgileri ve Direklerin Konumu
• Kale çizgisine göre kale direklerinin
konumu aşağıdaki grafiklere göre olmalıdır
Kare
Oval
Dikdörtgen
Yuvarlak
Kale Çizgileri ve Direklerin Boyutu
12 cm
• Her iki kale direği ve üst direk aynı genişlik ve
derinliğe sahip olmalı ve bu da 12 cm.yi
aşmamalıdır.
• Kale çizgileri, kale direkleri ve üst direk ile aynı
genişlikte olmalıdır.
• Kale direkleri ve üst direk beyaz renkte olmalıdır.
Ağlar ve Taşınabilir Kaleler
• Ağlar, direklere ve üst direğe ve yere iyice
tutturulmalıdır.
• Taşınabilir kaleler yere sağlam ve güvenli bir şekilde
sabitlenmelidir.
Teknik Alan
1 m.
TEŞEKKÜRLER…
Download