füle fransa`ya beş müzakere başlığına koyduğu

advertisement
FÜLE FRANSA’YA BEŞ MÜZAKERE
KALDIRMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU
BAŞLIĞINA
KOYDUĞU
VETOYU
Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk
Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, 4
Aralık 2012 tarihinde Fransa Senatosu'nun
Dışişleri ve Avrupa İşleri Komisyonlarının ortak
oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye-AB
üyelik müzakereleri ile ilgili Fransa’nın bloke
ettiği beş başlığın açılması yönünde çağrıda
bulundu. Bilindiği gibi, Fransa Nicolas Sarkozy'nin
cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından
üyelikle doğrudan ilişkili olduğunu iddia ettiği
"Ekonomik ve Parasal Politika", "Tarım ve Kırsal Kalkınma", "Bölgesel Politika ve Yapısal
Araçların Koordinasyonu", "Kurumlar" ve "Mali ve Bütçesel Hükümler" başlıklarını
bloke etmişti. Son olarak, Haziran 2010’da İspanya AB Dönem Başkanlığı’nın son
günlerinde "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" başlığını müzakereye açılmıştı.
Füle konuşmasında, Avrupa Birliği'nin, ortak demokrasi projesine dahil olmak isteyen
ülkelere karşı açık olmaya devam etmesi gerektiğini vurgularken, bu yılki genişleme
paketinin ana temasının “hukukun üstünlüğü” olduğunu ifade etti. Türkiye'nin
ekonomisi, stratejik konumu ve özellikle Suriye'deki kriz ve mülteciler
konusunda üstlendiği görev ile Avrupa Birliği için önemini belirten Füle, Türkiye
ile işbirliği için en etkin çerçevenin katılım süreci olduğunu vurguladı. Katılım
sürecinin neredeyse durma noktasına geldiğini ifade eden Füle, bu sürecin yeniden
yoluna girmesi için Pozitif Gündem girişimini başlattıklarını, bu yönde olumlu
gelişmelerin yaşandığını ve Türk vatandaşları için vize muafiyeti konusunda atılan
adımların bunun bir örneği olduğunu belirtirken, kısa süre içinde Türkiye'ye bu konuda
bir yol haritası sunacaklarını açıkladı.
Bu konuda daha fazla adımın atılması gerektiğini de vurgulayan Füle, resmi
müzakerelere devam edilebilmesi için, birkaç yıldır üye ülkeler arasında fikir birliği
sağlanamaması sebebiyle sekteye uğrayan müzakere başlıklarında çalışmalara geri
dönmenin önemli olduğunu vurguladı. Füle müzakere sürecinde yaşanacak gelişmelerin
özellikle Türkiye'nin, temel haklar ve başta ifade özgürlüğü alanlarında olmak üzere
devam eden eksikliklerinin de giderilmesine yardımcı olacağına inandığını ifade etti.
Download