OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi`nce düzenlenen

advertisement
Başkent küresel aktörleri
ucuncu defa konuk edecek
M
OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’nce düzenlenen Savunma ve
Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri ekimde Ankara'da gerçekleşecek
SAVUNMA ve havacılık sektör­
lerinin dünya çapındaki dev firma­
larının, sektörün Türk firmalarıy­
la tanışmak ve ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirmek üzere geleceği
“Savunma ve Havacılıkta Endüs­
triyel İşbirliği Günleri 2016"
(ICDDA’16) için geri savım başladı.
Etkinlik, 11-13 Ekim 2016 tarihle­
ri arasında, Savunma Sanayii Müs­
teşarlığı himayelerinde OSTİM
Savunma ve Havacılık Kümelen­
mesi (ÜS S A] organizatörlüğünde
Ankara'da üçüncü kez kapılarını
açacak. ATO Congresium Kong­
re Merkezi;nde, küresel aktörler­
le Türk KOBİTerinin aynı masa­
da buluşacağı ICDDAlö’nm ilk
gününde “Türkiye'deki Savunma
Havacılık ve Offset Pazarının Panaroması" konulu konferansa katıla­
cak olan davetli ve katılımcılar; 2.
ve 3. gününde ise ikili iş görüşme­
leri yapma fırsatı yakalayacak.
250’DEN FAZLA FİRMA
Etkinlikte, orijinal ekipman
üreticilerinin satın alma süreçleri
ve tedarik zinciri politikaları üze­
rine çalıştaylar da düzenlenecek.
2014 yılında, 34 ülkeden 250’den
fazla küresel firmanın katılımı ile 4
bin 800 bire bir kayıtlı iş görüşmesi
gerçekleştirilen dev organizasyona
önceki etkinliklerde sponsor olan
TAI, Aselsan, Havelsan, Roketsan, FNSS, TEI, MKE ve SSTya,
bu yıl DASSAULT Systemes, Oto­
kar, İstanbul Teknopark eklen­
di. OSTİM Organize Sanayi Bölge­
si, Ankara Sanayi Odası, Ankara
Kalkınma Ajansı, S AS AD gibi ana
sanayi firmaları ve pek çok kurum
ve kuruluşun da desteklediğilCDDAlG'da; birçok ülkeden, yüzlerce
firmanın katılımı ve 4 binden fazla
ikili iş görüşmesinin gerçekleştiril­
mesi bekleniyor.
Download