İl Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen mesleklerde 4734 sayılı Kamu

advertisement
KOSGEB-BAKA
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
EĞİTMEN BİLGİ FORMU
1. Kimlik Bilgileri
Adı Soyadı
Adres
Telefon
Faks
E-posta
Mezun Olduğu Okul/Bölüm
(Lisans/Yüksek lisans,/doktora)
2. Katıldığı Eğitimler (Yapılabilirlik araştırması, iş kurma ve geliştirme, iş planı hazırlama,
pazarlama/satış, yönetim geliştirme, finans, dış ticaret, stratejik planlama, proje yönetimi konularında
iştirak edilmiş eğitimler yazılacaktır.)
Eğitimin Adı1
1
Konusu
Düzenleyen Kuruluş
Süresi (saat)
Belge ve sertifikalar eklenecektir
1/3
KOSGEB-BAKA
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
EĞİTMEN BİLGİ FORMU
3. Eğitmenin Referansları2 :
Aşağıdaki konularda hizmet verildiğini gösteren referanslar kabul edilecektir
A) Girişimci adayları veya KOBİ’lere yönelik girişimcilik ve iş kurma konularında yürütülen yaygın (örgün eğitim dışındaki) eğitim veya danışmanlık hizmetleri
B) Üniversite veya Yüksek Okullarda “Girişimcilik” adı altında gerçekleştirilen örgün eğitimler (her bir öğretim yarıyılı için açılan dersler ayrı bir referans olarak sunulabilir.)
C) Ulusal ve uluslararası girişimcilik eğitim/danışmanlık projelerinde fiilen en az 12 ay süre ile programların tasarlanması ve uygulanması konularında
danışman/yönetici/uzman/program sorumlusu olarak yürütülen görevler
D) Girişimci adayları veya KOBİ’lere yönelik pazarlama/satış, yönetim geliştirme, finans, dış ticaret, stratejik planlama, proje yönetimi konularında yaygın (örgün eğitim
dışındaki) eğitim veya danışmanlık hizmetleri
İşveren Kuruluşun
Adı
İrtibata Geçilebilecek
Yetkilinin Adı, Soyadı ve
Telefon Numarası
Hizmetin
Konusu
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Süresi 3
Eğitmen Adı Soyadı
Tarih ve İmza
2
3
Her referans için, işveren kuruluş tarafından imzalanan ve hizmetin kapsamı ve süresine ilişkin bilgileri gösteren belgeler bu form ekinde sunulacaktır.
Eğitim veya danışmanlık süresi. A, B ve D maddelerindeki eğitimler için saat, C maddesi için ay olarak verilecektir.
Download