VÜCUT (2n)VE ÜREME(n)

advertisement
CANLILARDA
ÜREME
Her canlının kendine
benzer canlı
meydana
getirebilmesi üreme
ile gerçekleşir
Üreme canlıların
ortak özelliğidir
Canılar hücrelerden
meydana
gelir
Hücreler sadece daha önceden var
olan hücrelerden oluşur
Yavru hücreler bir ana
hücreninbölünerek iki oğul hücre
oluşturmasıyla meydana gelir
HÜCRELER TAŞIDIKLARI
KROMOZOM SAYISINA
GÖRE 2 YE AYRILIR
 1-VÜCUT HÜCRESİ
 Kromozomlar çiftler halinde bulunur böyle
hücrelere diploit hücre denir
 Sinir hücresi
 2n=46
kas hücresi
2n=46
kan hücresi
2n=46
2-EŞEY HÜCRESİ
Yumurta sperm gibi eşey hücrelerinde kromozom
sayısı vücut hücrelerinin yarısı kadardır
 Böyle hücrelere haploit hücre denir


n=23kromozom
HÜCRE
BÖLÜNMELERİ
MİTOZ BÖLÜNME
MAYOZ BÖLÜNME
MİTOZ BÖLÜNME
Mitoz.wmv
TIKLAYIP TAM KARE İZLEYİN
MİTOZ BÖLÜNMENİN
ÖZELLİKLERİ
 VÜCUT (2n)VE ÜREME(n) HÜCRELERİNDE





GÖRÜLÜR
BİR ANA HÜCREDEN İKİ YAVRU HÜCRE
OLUŞUR
KROMOZOM SAYISI SABİT KALIR
OLUŞAN HÜCRELERİN KALITSAL
ÖZELLİKLERİ AYNIDIR
TEK HÜCRELİLERDE ÜREMEYİ ÇOK
HÜCRELİLERDE BÜYÜMEVE GELİŞMEYİ
SAĞLAR
CANLILARDAKİ KALITSAL ÖZELLİKLERİN
DEVAMLILIĞINI SAĞLAR
Mitoz
2n
2n
2n
MİTOZ BÖLÜNMEDE KAÇ
n
HÜCRE OLUŞACAĞINI 2
FORMÜLÜNDEN BULABİLİRİZ
5
örneğin 5 bölünme 2 =32 hücre
oluşur
MİTOZ BÖLÜNMENİN
EVRELERİ
 HAZIRLIK EVRESİ( İNTERFAZ)
 ÇEKİRDEK
BÖLÜNMESİ(KARYOKİNEZ)
 SİTOPLAZMA
BÖLÜNMESİ(SİTOKİNEZ)
İNTERFAZ
Hücre bölünmeye hazırlanır
protein,atp,dna sentezi hızlanır
dna kendini eşler
ÇEKİRDEK BÖLÜNMESİ
PROFAZ
 Kromatinler kısalıp kalınlaşır
kromozomlara dönüşür
 İğ iğlikleri oluşur
 Çekirdek zarı ve çekirdekçik erir
 Kromozomlar sentromerleri ile iğ
ipliklerine bağlanır
METAFAZ
KARDEŞ KROMATİDLER HÜCRENİN
ORTASINDA TOPLANIR
KROMOZOMLARIN EN BELİRGİN
OLDUĞU SAFHADIR
ANAFAZ
 İĞ İPLİKLERİ KISALIR
 KARDEŞ KROMATİDLER
BİRBİRİNDEN AYRILIR
 ZIT KUTUPLARA ÇEKİLİR
 BÖYLECE HER KUTUPTA AYNI
SAYI VE YAPIDA KROMOZOM
TOPLANIR
TELOFAZ
 KUTUPLARDAKİ
KROMOZOMLAR KROMATİN
AĞINA DÖNÜŞÜR
 İĞ İPLİKLERİ KAYBOLUR
 ÇEKİRDEK ZARI VE
ÇEKİRDEKÇİK OLUŞUR
SİTOPLAZMA
BÖLÜNMESİ
 SİTOPLAZMA İKİYE BÖLÜNÜR
 KALITIM MADDELERİ AYNI OLAN İKİ
HÜCRE OLUŞUR
ÖRNEK
 KROMOZOM SAYISI 2n=24 OLAN HÜCRE 3
KEZ ARD ARDA MİTOZ BÖLÜNME
GEÇİRİYOR OLUŞAN HÜCRE SAYISI VE
KROMOZOM SAYISI KAÇTIR
MİTOZ BÖLÜNMEDE KROMOZOM SAYISI
DEĞİŞMEZ
ÇÖZÜM
2n=24 tür
n
3
=
2
FORMÜLÜNDEN 8 TANE HÜCRE OLUŞUR
2
ÇÖZÜM
2n=24
Birinci bölünme
2n=24
2n=24
İkinci bölünme
2n=24
2n=24
2n=24
2n=24
Üçüncü bölünme
2n=24
2n=24
2n=24
2n=24
2n=24
2n=24
2n=24
2n=24
HÜCRELERİMİZ BİZİM İÇİN
BÖLÜNEREK ÇOĞALIYOR
SİZ BÖLÜNMEDEN
EKSİLMEDEN EKSİLTMEDEN
HAYATINIZA GÜZELLİKLER
EKLEYEREK ÇOĞALIN
Download