Test 1

advertisement
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Test
1
BİYOLOJİ
I. Beslenme
II. Büyüme
III. Solunum
IV. Protein sentezi
V. İğ ipliği sentezi
Yukarıda verilen olaylardan hangileri hücrenin bölünmesine neden olur?
B) I ve IV
D) I, II ve III
SINIF
4.
1. I. Hücre yüzey alanının, hücre hacmi için yetersiz kalması
II. Hücre metabolizma hızının artması
III. Hücre sitoplazmasının dış etmenlerle eksilmesi
IV. Zar üzerinden gerçekleşen madde alış-verişinin ihtiyacı karşılayamaması
A) I ve II
10.
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
IM
İnterfazdaki bir karaciğer hücresi yukarıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez?
C) II ve IV
E) I, III ve IV
A) I
B) II
C) III D) IV E) V
5.
2. Mitoz bölünme ökaryotik canlılarda büyüme, yenilenme
ve onarım olaylarında etkilidir.
Zaman
A) Elde oluşan yaranın kısa sürede iyileşmesi
B) Dişi bireye ait ovaryumda yumurta hücresinin oluşumu
C) Kemik iliğinde kan hücresi yapımı
D) Ergenlik dönemindeki bir gencin boyunun uzaması
E) Toprağa ekilen patates yumrusunun fide haline gelmesi
3. İnsan vücudunda yer alan ve bölünme özellikleri farklılık gösteren bazı hücreler şunlardır:
I.
Deri epitel hücresi
II.
Sinir hücresi
MEB 2016 - 2017
Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşmemiştir?
Yukarıda verilen grafiğe göre t1-t2 aralığındaki değişim hücre döngüsünün hangi aşamasında gerçekleşmiştir?
A) Replikasyon evresi
B) Profaz evresi
C) Sitokinez evresi
D) G1 kontrol noktası
E) G2 kontrol noktası
6. 2n=18 kromozomlu bir hücre art arda üç mitoz bölünme geçirirse oluşan yavru hücrelerin sayısı ve
her birinin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Oluşan yavru hücre
sayısı
Kromozom sayısı
A)
4
12
B)
4
18
C)
8
6
D)
8
18
E)
12
18
III. Çizgili kas hücresi
IV. Kemik iliği hücresi
Buna göre verilen hücrelerden hangilerinin bölünme özelliklerini kaybettiği söylenir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) III ve IV
10.
Test
1
SINIF
BİYOLOJİ
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
7.
9. Hücre döngüsü G1,G2 ve M kontrol noktalarında “dur”
ya da “devam et” sinyalleri ile denetlenir.
I.
Gen çeşidi
II.
Çekirdekteki DNA miktarı
Buna göre bir hücrenin mitozu sırasında aşağıdakilerden hangisi “dur” sinyalinin verilmesine neden
olur?
III. Ribozom sayısı
IV. Sitoplazma miktarı
A) Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa
B) Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa
C) DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişse
D) Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa
E) İğ iplikleri kromozomlara tutunmuşsa
Mitoz bölünme sonucu oluşan yeni hücreler karşılaştırıldığında yukarıda verilenlerden hangileri farklılık gösterebilir?
B) I ve III
D) II, III ve IV
C) III ve IV
E) I, II, III ve IV
8. Bazı hücre tiplerinde hacim/yüzey oranı bozulmadan
bölünme aşamasına geçilir.
Bu durum aşağıda verilen sonuçlardan hangisine
neden olur?
MEB 2016 - 2017
A) I ve II
10. Aşağıdaki canlılardan hangisinde iki yavru hücre
meydana getirmek için geçirilen bölünme aynı zamanda organizmanın çoğalmasını sağlamaz?
A)
B)
A) DNA miktarı yarılanmış hücreler oluşur.
B) Çift çekirdekli hücreler oluşur.
C) Normal boyutundan küçük olan hücreler oluşur.
D) Kalıtsal yapısı bozulmuş hücreler oluşur.
E) Sitoplazması olmayan hücreler oluşur.
C)
D)
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
E)
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download