TEOG Hazırlık Föyü Mitoz Bölünme !!!DİKKAT!!!

advertisement
TEOG Hazırlık Föyü
Mitoz Bölünme
* Tek hücreli canlılarda üremeyi, (Eşeysiz Üreme)
* Çok hücreli canlılarda büyümeyi, gelişme ve onarımı
sağlar.
www.fendersi.gen.tr
Eşeysiz Üreme Çeşitleri
1- Bölünerek Üreme
(Amip, öglena, bakteriler)
Çekirdek Bölünmesi
* Hazırlık aşaması
* DNA kendini eşler
* Çekirdek zarı kaybolur
* Kromatin iplikler kısalıp
kalınlaşarak kromozomlar oluşur
X X
X X
2- Tomurcuklanma İle Üreme
(Bira mayası, hidra, mercan)
* İğ iplikleri kromozomlara bağlanır
* Kromozomlar hücrenin ortasına
dizilir.
>
>
>
>
> >
>>
>
>
>
>
> >
>>
* Kardeş kromatitler
birbirinden ayrılarak
kutuplara çekilir
* Kromozomlar tekrar ipliksi
yapıya döner
* İğ iplikleri kaybolur
* Çekirdek zarı yeniden oluşur
Ayrılabilir
Koloni
halinde
yaşayabilir
3- Vejetatif Üreme
(Kavak, söğüt, gül, patates, çilek)
* Bitkiden kesilen dal gelişerek yeni bir canlı oluşturur.
* Patatesin üstünde yumru oluşması.
* Bir kök çileğin tarlada birkaç kök oluşturması.
4- Yenilenme İle (Rejenerasyon) Üreme
(Deniz yıldızı, solucan)
* Canlıdan kopan parçaların yeni bir canlı oluşturması.
Sitoplazma Bölünmesi
Kertenkelenin kuyruğunu tamamlaması ve yaraların
iyileşmesi sadece yenilenmedir. ÜREME DEĞİLDİR.
Mitoz Bölünmenin Özellikleri
* Sonucunda iki hücre oluşur.
n(bölünme
* Oluşan hücrelerin sayısı 2 sayısı) formülü ile bulunur.
* Oluşan yeni canlılar ana hücre ile tıpatıp aynıdır.
* Kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz.
* Kromozom sayısı değişmez. (Sabit kalır)
Hayvan hücresi boğumlanarak bölünür
!!!DİKKAT!!!
Kertenkelede yenilenme var üreme yok
Eşeysiz üreme mitoz bölünmeyle olur
Bitki hücresi ara lamel oluşturarak bölünür
Bitkilerde tomurcuklanma olmaz
(Patatesin tomurcuklanması - vejetatif üreme)
1
TEOG Hazırlık Föyü
Mitoz Bölünme
1.
Ayşe öğretmen: Hücre bölünmesinin amaçları nelerdir?
Veli: Yaralarımızın iyileşmesi
Zeynep: Beslenme
Yalçın: Büyüme ve üreme
Ayşe öğretmenin sorusuna hangi öğrenciler doğru
cevap vermiştir?
A) Zeynep ve Veli
C) Zeynep ve Yalçın
2.
Sonucunda 2
hücre oluşur.
B) Veli ve Yalçın
D) Veli, Zeynep ve Yalçın
Oluşan hücreler
Tek hücrelilerde
ana hücreden
üremeyi sağlar.
farklıdır.
Eşeyli üreme
Kalıtsal çeşitlilik Çok hücrelilerde
mitoz yoluyla
sağlanmaz.
üremeyi sağlar.
olur.
Üreme hücrele- Çekirdek ve sitop- Kromozom
sayısı
rinin oluşmasını lazma bölünmesi
sabit kalır.
sağlar.
bir defa olur.
Mitoz bölünme ile ilgili verilen bilgilerden hatalı
olanları karaladığımızda aşağıdaki modellerden
hangisi oluşur?
A)
C)
B)
D)
www.fendersi.gen.tr
4.
Tür
Kromozom Sayısı
İnsan
46
Soğan
16
Güvercin
16
Eğrelti Otu
500
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılabilir?
A) Kromozom sayısı fazla olan canlılar en gelişmiş
canlılardır.
B) Farklı tür canlıların kromozom sayısı aynı olamaz.
C) Kromozom sayısının vücut gelişmişliği ile ilgisi
yoktur.
D) Bitkilerin kromozom sayısı hayvanlardan fazladır.
5. 2n=24 Kromozomu bulunan bir canlının hücreleri
arka arkaya üç defa mitoz bölünme geçirirse
oluşacak hücre sayısı ve kromozom sayısı kaç olur?
A)
B)
C)
D)
6.
Hücre Sayısı
8
24
8
3
Kromozom Sayısı
12
24
24
24
- Bölünerek
- Tomurcuklanma
- Vejetatif
- Yenilenme ile üreme
* Patatesin kenarında yumruların oluşması
* Kertenkelenin kopan kuyruğunu yeniden oluşturması
* Amipin ortadan ayrılarak iki canlı oluşturması
* Bira mayasından yeni canlıların oluşması
Yukarıdaki eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisine
örnek verilmemiştir?
3.
1-Hazırlık aşamasında DNA kendini eşler, kromozomlar
oluşur.
2-Kromozomlar zıt kutuplara çekilir.
3-Sitoplazma boğumlanmaya başlar.
4-İki yeni hücre oluşur.
5-Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir.
Yukarıda aşamaları verilen mitoz bölünmenin
sıralamasını doğru yapan öğrenciyi bulunuz.
A) Salih - 1-5-4-2-3
B)Banu - 3-2-5-1-4
C) Zeki - 1-5-2-3-4
D) Leyla- 2-3-1-5-4
A) Bölünerek
C) Tomurcuklanma
B) Vejetatif
D) Yenilenme ile üreme
7.
a) Kırılan kemiğin onarılması
b) Söğüt dalının toprağa dikilmesiyle yeni söğüt
oluşması
c) Sperm ve yumurtanın birleşerek yumurtayı
oluşturması
d) Bebeğin yetişkin birey olması
Hangileri hücre bölünmesiyle gerçekleşir?
A) a-b-d
C) a-c-d
B) b-d
D) a-b-c-d
2
Download