Slayt 1 - Fen kurdu

advertisement
Hücre bölünmesi
Hücre bölünmesi, bir hücreli canlıların çoğalması, çok
hücreli canlıların büyümesi ,erkek ve dişi eşey hücrelerinin
meydana gelmesi için gerekli bir olaydır.
Hücre bölünmesi,büyüme ve yaraların onarılması için vücut
Hücrelerinde Mitoz üreme organlarında eşey ana hücrelerinden
eşey hücreleri oluşurken Mayoz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.
Mitoz Bölünme
*
Bir hücrenin bölünebilmesi için belirli bir büyüklüğe ve olgunluğa
ulaşması gerekir
*
*
*
Mitoz bölünme bütün canlılarda görülür
Mitoz bölünme soncu kromozom sayısı değişmez
Aynı özelliklerde 2n kromozomlu hücreler oluşur
2n=4
Hücre mitoz sırasında birbirini takip eden farklı evrelerden geçer.
Bölünme başlamadan önce çekirdekte bulunan ve kalıtsal özellikleri taşıyan
Maddenin(kromozom) birer kopyası yapılır
* Mitozun ilk evresinde kromozomlar
belirgin şekilde görülmeye başlar.
*
Çekirdekçik ve Çekirdek zarı erimeye
başlar
*2. evrede çekirdek ve çekirdekçik
tamamen erir.
* Kromozomlar hücrenin merkezinde ekvator düzlemine
sıralanır.
*Kromozomlar ikiye ayrılarak karşılıklı
hareket eder
kutuplara doğru
*3. Evrede ise birbirinden ayrılan
kromozomlar kutuplara ulaşır
Böylece oluşacak hücrelerin ikisi de kromozomların, dolayısı ile
kalıtım maddesinin birer kopyasını almış olur
Bu şekilde çekirdek bölünmesini tamamlayan hücre
sitpolazma bölünmesine geçer
Sitoplazma bölünmesi sırasında
hayvan hücresi şekilde görüldüğü
gibi ortadan ikiye boğumlanır ve
Mitoz bölünme tamamlanır.
NOT: Bitki hücresinde hayvan hücresinden farklı olarak hücrenin ortasında
Ara lamel adı verilen bir yapı oluşarak hücre ikiye bölünür.
2n=4
2n=4
Mitoz bölünmede, ana hücreden iki yavru hücre oluşur. Oluşan bu
hücreler ana hücre ile aynı sayı ve özellikteki kromozomları içerir.
Hazırlayan:
Serap KARATEPE
Download