Polimer Kaplı Manyetik Nanosüngerlerin Hazırlanması ve Metilen

advertisement
3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi,
12 – 14 Mayıs 2010, Kocaeli Üniversitesi – Kocaeli
PS 129
Polimer Kaplı Manyetik Nanosüngerlerin Hazırlanması ve Metilen Mavisi Adsorpsiyonunda Kullanılması Anıl Asmaz, Ayşe Zehra Aroğuz
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Avcılar, İstanbul
[email protected]
Polimer kaplı manyetik nano partiküller manyetik özelliklerinden dolayı tıpta, biyomedikal
alanda, ilaç salınım sistemlerinde ve hücre büyümesi çalışmalarında artan miktarlarda
kullanılmaktadır [1-2]. Manyetik nanosüngerler hidrojeller gibi sentezlenmektedirler. Sünger yapı
birbirine bağlı nanoporlardan oluşmuş olup bu porlar ilaç ya da benzeri maddeleri tutmak için
uygun depo vazifesi görürler. Ayrıca bu tür jeller manyetik alana duyarlı olduklarından manyetik
alan şiddetine bağlı olarak şişme davranışları gösterirler. Manyetik alana duyarlı nano süngerlerin
adsorpsiyon çalışmalarında iyi bir adsorbent oldukları gözlenmiştir [3]. Manyetik alan şiddeti
değiştirilerek adsorpsiyon hızı, adsorplama yüzdesi değiştirilebilmektedir.
Bu çalışmada, adsorbent olarak jelatin kaplı manyetik nanosüngerler hazırlanarak bu
adsorbentler üzerinde metilen mavisinin adsorpsiyon kinetiği incelenmiştir. Önce 40 oC da
homojen jelatin çözeltisi hazırlanmıştır. Daha sonra bu çözeltiye sürekli karıştırılarak FeCl2 .4H2O/
FeCl3 .6H20 (2g/5.4g) çözeltisi eklenmiştir. Elde edilen karışım hızlı bir şekilde 4oC’e
soğutulmuştur. Karışım üzerine damla damla amonyak çözeltisi ilave edilerek siyah renkli jelatin
nanosünger elde edilmiştir. Karışım bir kaç kere destile su ile yıkandıktan sonra oda sıcaklığında
bir gece bekletilmiştir. Oluşan nanosünger ikiye bölünerek yarısı -50 oC de liyofilize edilmiştir.
Daha sonra liyofilize olan ve liyofilize olmayan nanosüngerlerin şişme özellikleri ve adsorpsiyon
özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Nanosüngerlerin adsorpsiyon kapasitesini incelemek
için 2.5x10-3 g/L, 5x10-3 g/L, 7.5x10-3 g/L, 1x10-2 g/L derişimlerde metilen mavisi çözeltilerinin 30
o
C ve 50 oC de UV-Spektrofometre kullanılarak 664 nm dalga boyunda adsorpsiyon kinetiği
izlenmiştir. Boyar madde derişimi arttıkça adsorpsiyon yüzdesinin arttığı ve 1x10-2 g/L çözeltisi
için oda sıcaklığında % 52 olduğu bulunmuştur. Ayrıca, metilen mavisinin nanosünger üzerindeki
adsorpsiyon kinetiğinin birinci derece kinetiğine uyduğu görülmüştür.
N
S+
Cl-
(CH3)2N
N(CH3)2
Metilen mavisi
Kaynaklar:
[1] Arruebo, M.; Fernandez Pacheco, R., Ibbarra M.R.; Santamaria, J. Nanotoday 2 (3), 22-32,
2007.
[2] Wang, S.; Zhou, Y.; Sun, W. Material Science and Engineering C 2, 1196-1200, 2009.
[3] M. Zrínyi, Colloid Polym Sci 278, 98–103, 2000.
214
Download