Jelatin Ferrojelin Hazırlanması, Şişme/Salım Davranışlarının

advertisement
3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi,
12 – 14 Mayıs 2010, Kocaeli Üniversitesi – Kocaeli
PS 84
Jelatin Ferrojelin Hazırlanması, Şişme/Salım Davranışlarının
İncelenmesi ve Asidik Boyar madde Adsorpsiyonu
Aylin Yalçın, Ayşe Zehra Aroğuz
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Avcılar, İstanbul
[email protected]
Son yıllarda, biyomedikal uygulamalarında, manyetik mikro ve nano partiküllerin
kullanılmasında önemli artışlar gözlenmektedir [1]. Bu amaçla, manyetik alana duyarlı polimer
nanopartiküller üzerinde çalışmalar hızla devam etmektedir [2-3]. Özellikle, polimer nanojeller
gen mühendisliğinde uygun kullanım alanları bulmuşlardır. Günümüzde bilimsel araştırmalarda
ilaç salım sistemlerinde ve hücre büyüme çalışmalarında çok çeşitli özelliğe sahip jeller
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla, çalışmamızda manyetik alana duyarlı jelatin hidrojeller
hazırlanarak Şişme salım davranışları incelenmiş ve boyar madde adsorpsiyon çalışmaları
yapılmıştır.
Bu çalışmada, 700C sıcaklıkta %2’lik jelatin çözeltisi hazırlanarak içerisine %1’lik
amonyum persülfat çözeltisi ve % 6.8 ml akrilik asit çözeltisi eklendi. Ayrıca Fe (III) / Fe (II)
(5,4g./2g.) karışımı 50 ml destile suda çözünerek hazırlandı ve elde edilen karışıma %27’lik
amonyak çözeltisi eklenerek demir-nano partiküller çöktürüldü. Karışım destile suyla yıkandıktan
sonra hazırlanan akrilik asit – jelatin karışımına eklendi ve film olarak petri kaplarına döküldü [4].
Elde edilen ferrojellerin farklı pH ve derişimlerdeki tampon çözeltilerde şişme ve salım % değerleri
incelendi.
İki farklı pH da hazırlanan tampon çözeltilerde şişme değerleri karşılaştırıldığında pH=7.0
olan tampon çözeltide maksimum şişme değeri elde edilmiştir. pH=4.0 olan tampon çözeltide şişme
değeri % 446 iken pH=7.0 olduğu durumda % şişme değeri 4660 olarak bulunmuştur. Ayrıca bu
ferrojeller adsorbent olarak kullanılıp asit mavi 129’un adsorpsiyon kinetiği de incelenmiştir. 10
ppm asid mavi 129 çözeltisinde 2 saat sonunda hazırlanan ferrojel üzerinde yüzde adsorsiyon
değeri %48 olarak saptanmıştır.
Kaynaklar
[1] Dobson J. Drug development research, 67, 55-60, 2006.
[2] Ichiyanagyi, Y.; Kubota, M.; Moritake, S., Kanazawa, Y.; Uehashi. J of Magnetism and
magntic materials,310, 2378-2380, 2007.
[3] Boyd, B. Drug delivery report Autumn/winter, Pharma ventures Ltd., Oxford, UK, 2005.
[4] Paulino, A. T.; Guilherme, M. R.; Almeida, E. A.M.S.; Pereira, A. G. B. C. Journal of
Magnetism and Magnetic Materials, 321, 2636-2642, 2009.
169
Download