ırak`a ihracat yapan diib sahibi firmalara duyurulur

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) ZİNCİR MAĞAZALARA YÖNELİK VIP ALIM HEYETLERİ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM)
aldığımız bir yazıda; pazara giriş faaliyetleri kapsamında zincir mağazalara yönelik faaliyetler
hususunda, zincir mağaza üst düzey yöneticilerinden müteşekkil kısıtlı katılımlı VIP Alım
Heyetlerinin Türkiye’ye getirilerek sektörleriyle ilgili özel firma ziyaretlerinin organize edilmesi
ve/veya Ticaret Müşavirliklerimizce belirlenecek zincir mağaza yetkilileri ile görev yaptıkları
ülkede ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonu ve İhracatçı
Birlikleri organizasyonu ile, özel bir program çerçevesinde zincir mağazanın bulunduğu merkeze
firma yöneticilerinin katılımıyla VIP Ticaret Heyetleri düzenlenmesinin benimsendiği
bildirilmektedir.
Bu çerçevede, öncelikle konfeksiyon (bay, bayan, çocuk, iç çamaşırı, ayakkabı),
mobilya, kozmetik, gıda (kuru meyve, domates salçası, un makarna, konserve gıdalar,
baharat, zeytinyağı, şarap, meyve suyu vb.), ev eşyası, tekstil (ev tekstili vb.) ve mücevher
sektörlerinde faaliyet gösteren Filipinler’de yerleşik “Rustan’s” adlı zincir mağaza üst düzey
yöneticilerinin katılımıyla bir VIP Alım Heyetinin Türkiye’ye getirilerek belirli sektörlerle ilgili
özel firma ziyaretlerinin organize edilmesinin uygun olduğu hususları belirtilmektedir.
Bu nedenle; TİM’e iletilmek üzere; adı geçen zincir mağazanın yetkilileriyle görüşme
talebinde bulunabilecek yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın iletişim
bilgilerini içeren bir bilgi notunu, en geç 03 Şubat 2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar,
Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail: [email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
Filipinler VIP Alım Heyeti Rustan’s Olası Sektör Listesi (1 sayfa) ekte yer almaktadır.
**************************************************
2) ITOCHU FİRMASI HAKKINDA
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM)
aldığımız bir yazıda; Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın 2-6 Kasım 2010 tarihleri arasında
Japonya’ya yaptığı resmi ziyarette ITOCHU şirketi CEO’su Kobayashi ile görüşme gerçekleştirdiği
anılan görüşmede Sayın Kobayashi’nin, gıda sektöründe güçlü ilişkilere sahip olan firmasının,
Türkiye’ye uygulanan greyfurt ihracat yasağının kaldırılmasından duydukları memnuniyetlerini,
ayrıca, Türkiye’de otomotiv alanında Anadolu – Isuzu’nun ortağı olduklarını, konfeksiyon alanında
da güçlü olmalarına rağmen, Türkiye’de bu alanda faaliyet göstermedikleri, konfeksiyon alanındaki
faaliyetlerinin ülkemizden hammadde temin ederek Japonya’da ev tekstili üretiminde kullandıkları
ancak “yen”in çok değer kazanması nedeniyle, (değinilen stratejinin) Türk firmaları ile ortaklık
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
kurarak tekstil alanında yatırım yapılması şeklinde değiştirilmesine yönelik karar aldıkları ifade
edilmektedir.
Yazıda devamla, Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın 19 Şubat 2011 tarihinde
ITOCHU firmasının Türk firmaları ile işbirliği yapma talebinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak adı
geçen firma yetkilileri ile yapacağı görüşmelerde (başta gıda ve tekstil sektörlerinde olmak üzere),
ihracatçıların söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ve ITOCHU firması ile gerçekleştirilecek
toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konuları içeren bir bilgi notu talep edilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu ziyaret esnasında gerçekleştirilecek toplantılarda gündeme
getirilmesinde faydalı olacağı düşünülen hususların, TİM’e iletilmek üzere, en geç 04 Şubat 2011
Cuma günü mesai bitimine kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail:
[email protected] ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************
3) “TÜRKİYE – MALİ KEK II. DÖNEM TOPLANTISI”NDA DİLE
GETİRİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZ HUSUSLARI BİLDİRİNİZ
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden
(TİM) aldığımız bir yazıda; “Türkiye – Mali Karma Ekonomik Komisyon (KEK) II. Dönem
Toplantısı”nın 21-22 Şubat 2011 tarihleri arasında KEK Eşbaşkanı ve Devlet Bakanı Sayın Cevdet
YILMAZ eşbaşkanlığında Ankara’da gerçekleştirileceği ve anılan toplantıda gündeme
getirilmesinde fayda görülen konular ile adı geçen ülke ticaretinde karşılaşılan sorunları içeren bir
bilgi notu talep edilmektedir.
Bu nedenle; söz konusu toplantı gündemine getirilmesinde yararlı olacağı düşünülen
hususların TİM’e iletilmek üzere, en geç 03 Şubat 2011 Perşembe günü mesai bitimine kadar,
Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail: [email protected] ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************
4) TUNUS’TA YAŞANAN SİYASİ KARIŞIKLIKLAR
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) aldığımız bir yazıda; 2011 yılı Aralık ayından bu
yana Tunus’ta yaşanan siyasi karmaşa hükümetin düşmesine ve Devlet Başkanı’nın ülkeyi terk
etmesine yol açtığı dolayısıyla ülkede siyasi belirsizliğin halen devam ettiği, Tunus ile ticaret yapan
işadamlarımıza yönelik gerekli adımların atılabilmesi için bilgi temin edilmesine ihtiyaç duyulduğu
belirtilmektedir.
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
Bu çerçevede; konuya ilişkin olabilecek görüşlerin, en geç 03 Şubat 2011 Perşembe günü
mesai bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail:
[email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
5) IRAK GÜMRÜK TARİFE YASASI
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan aldığımız bir yazıda; Bağdat Ticaret Müşavirliği’nin
yazısına atıfla, Irak Başbakanlık Konseyi’nden 6 Ocak 2011 tarihinde çıkan 2010/22 Sayılı Gümrük
Tarife Yasası’nın 6 Mart 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği ve yasanın Irak’a ithal edilecek
ürünlere %5 ile %50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanmasını öngördüğü ayrıca,
8’li GTİP bazında ürünlerin vergi oranlarını gösterir tabloların, Arapçadan tercüme edildikten sonra
Müşavirliklerinin web sitesine konulacağı belirtilmektedir.
**************************************************
7) TÜTÜN FONU HAKKINDA
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan aldığımız bir yazıda; 27.01.2005 tarihli ve 25709 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının
“Geri Ödeme Sistemi” başlıklı 8. maddesi kapsamında, tütün fonuna yönelik tesis edilmesi gereken
işleme ilişkin bir firmadan alınan yazıya istinaden, geri ödeme sistemi kapsamında tahsil edilecek
vergiler arasında tütün fonunun değerlendirilip değerlendirilmediği ve 2005/8391 sayılı Karar ile
2006/12 sayılı Tebliğ hükümlerinin getirdiği düzenlemenin BİLGE sistemine yansıtılıp
yansıtılmadığı hususlarına ilişkin Gümrük Müsteşarlığı’na görüş sorulduğu belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, adı geçen Müsteşarlıktan alınan yazıda ise; “… Müsteşarlıklarınca
2005/8391 sayılı Karar ve 2006/12 sayılı Tebliğ kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde Geri
Ödeme Sistemi kapsamında 4.100- Daha önce bir Rejime tabi tutulmamış eşyanın Dahilde İşleme
Rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı- rejim
kodu ile beyanname tescili aşamasında yükümlüsünce D5A ve DIIGA muafiyet kodlarının
seçilmesi durumunda tütün fonunun da bahse konu Tebliğ ve Kararda geçen “diğer vergiler”
kapsamında teminata bağlanması şeklinde işlem yapılmasına yönelik BİLGE sisteminde gerekli
düzenlemeler yapıldığı” ifade edilmektedir.
**************************************************
4
Download