Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) DEVLET BAKANI SAYIN ZAFER ÇAĞLAYAN’IN ALMANYA
ZİYARETİ HAKKINDA
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden aldığımız
bir yazıda; Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın başkanlığında Ocak ayı içinde Almanya’ya
resmi bir ziyaret gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
Bu çerçevede; TİM’e iletilmek üzere, söz konusu pazarda karşılaşılan sorunlar ile anılan
görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususları içeren bir bilgi notunun, en geç 18
Ocak 2011 Salı günü saat 16.00’ya kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail:
[email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
2) KIRGIZİSTAN’A İHRACAT YAPAN FİRMALARIMIZIN
DİKKATİNE!
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) aldığımız bir yazıda; Başbakan Sn.Recep Tayip
ERDOĞAN başkanlığında ve Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımlarıyla 1-2 Şubat
2011 tarihlerinde Kırgızistan’a resmi bir ziyaret ve eş zamanlı olarak bir ticaret heyeti
gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.
Bu nedenle; TİM’e iletilmek üzere; anılan toplantıda gündeme alınmasında yarar görülen
konular ve adı geçen ülke ile ticarette karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş ve önerilerinizi içeren bir
bilgi notunun, en geç 18 Ocak 2011 Salı günü saat 16.00’ya kadar, Birliğimize ( Faks: 0.342.220
00 15 – 16 E-mail: [email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
3) BAŞBAKAN SN. RECEP TAYİP ERDOĞAN MISIR’A ZİYARET
GERÇEKLEŞTİRECEKTİR
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden aldığımız
bir yazıda; Başbakan Sn. Recep Tayip ERDOĞAN başkanlığında ve Devlet Bakanı Sayın Zafer
ÇAĞLAYAN’ın katılımlarıyla 8-9 Şubat 2011 tarihlerinde Mısır’a bir ziyaret ve eş zamanlı olarak
bir ticaret heyeti gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ve anılan ziyaret esnasında gerçekleştirileceği
bildirilmektedir.
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
Bu çerçevede, söz konusu ziyaret esnasında gerçekleştirilecek toplantılarda gündeme
getirilmesinde faydalı olacağı düşünülen hususlar ile Mısır’a ticarette karşılaşılan sorunları içeren
bir bilgi notunun en geç 18 Ocak 2010 Salı günü mesai bitimine kadar, TİM’e iletilmek üzere,
Birliğimize ( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail: [email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
4) BAŞBAKAN SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN S.ARABİSTAN
ZİYARETİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ GÖRÜŞMELERDE
GÜNDEME ALINMASINI İSTEDİĞİNİZ KONULARI BİLDİRİNİZ
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına istinaden, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden
aldığımız bir yazıda; Başbakan Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında ve Devlet Bakanı Sn.
Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımıyla Şubat ayının ilk yarısında S. Arabistan’a yönelik resmi bir
ziyaret ve eş zamanlı olarak bir Ticaret Müteahhitlik Heyeti gerçekleştirilmesinin planlandığı
belirtilmektedir.
Bu itibarla; TİM’e iletilmek üzere, anılan ziyaret esnasında gerçekleştirilecek toplantılarda
gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ve adı geçen ülke ile ticarette karşılaşılan sorunlara
ilişkin bir bilgi notunun, en geç 21 Ocak 2011 Cuma günü mesai bitimine kadar, Birliğimize (
Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail: [email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
5) SUDAN’A İTHALİ YASAKLANAN MALLAR LİSTESİ
HAKKINDA
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden
alınan yazıda; Hartum Ticaret Müşavirliği’nin bir yazısına atıfta bulunularak, Sudan Dış Ticaret
Bakanlığı’nın 05.01.2011 tarihli kararıyla 09.01.2011’den itibaren ek’teki listede yer alan malların
Sudan’a ithalinin yasaklandığı bildirilmektedir.
**************************************************
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
6) ÇEŞİTLİ DUYURU VE FUARLAR

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden (OAİB) aldığımız bir yazıda; Mısır’da açılan fuarlara
ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
Fuar Duyuruları
-
Misir
4
Download