1- ırak`a ihracat yapan diib sahibi firmalara duyurulur

advertisement
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
1) “PİRİNÇ TEBLİĞ TASLAĞI” NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİZİ
BİLDİRİNİZ
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan
(DTM) aldığımız bir yazıda; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu’nun
oluşturduğu Tahıl, Baklagil ve Mamulleri İhtisas Alt Komisyonu tarafından hazırlanan “Pirinç
Tebliği Taslağı” metninin www.kkgm.gov.tr adresinde yer aldığı ve taslak hakkında
Müsteşarlıkları görüşü talep edildiği bildirilmektedir.
Bu çerçevede, söz konusu taslak hakkında olabilecek görüşlerinizi içeren bir bilgi notunun
DTM’ye iletilmek üzere, en geç 02 Temmuz 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar, Birliğimize
( Faks: 0.342.220 00 15 – 16 E-mail: [email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
2) AZERBAYCAN TİCARET HEYETİ PROGRAMI
GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (DTM) aldığımız bir yazıda; önümüzdeki dönemde,
Müsteşarlıkları koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla Devlet
Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında Azerbaycan’a yönelik bir ticaret heyeti
organizasyonu gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.
Bu çerçevede, anılan ziyaret esnasındaki görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda
görülen konular ile Azerbaycan pazarında karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak ekli formun (Ek-1)
doldurularak en geç 06 Temmuz 2010 Salı günü mesai saati bitimine kadar, Birliğimize ( Faks:
0.342.220 00 15 – 16 E-mail: [email protected] ) gönderilmesi rica olunur.
**************************************************
3) ÜRDÜN KONSOLOSLUĞU KARGO İLE EVRAK TASTİKİ
YAPMAKTADIR
Ürdün Konsolosluğu’ndan aldığımız bir yazıda; Konsolosluklarının firmaların Arap
Ülkelerine yapılan ihracat Dökümanlarının (Fatura, Menşei, Packagıng Lıst, Sertifikalar vb.)
tastiklemeye yetkili Ege Bölgesi içinde tek Arap Ülkesi Konsolosluğu olmasından Ürdün dahil diğer
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
“İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI EĞİTİM PROJESİ”
FAALİYETLERİMİZ BAŞLAMIŞTIR.
Detaylı Bilgiye www.gaib.org.tr Adresinden Ulaşabilirsiniz.
Arap Ülkesi kapsamındaki ülkelerin evraklarını tastiklemeye yetkili olduğu ve firmalara kolaylık
açısından kargo ile de evrak tastiki yapılabildiği ifade edilmektedir.
Detaylı Bilgi İçin :
Ürdün Konsolosluğu - İZMİR
Tel : 0.232.482 24 45
Faks : 0.232.482 24 17
**************************************************
4) “ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI” KONULU
ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nden (İTKİB) aldığımız bir yazıda;
EİE Genel Müdürlüğü, Hollanda Ekonomi Bakanlığı, ITKIB ve TTTSD ile beraber 13 Temmuz
2010 tarihinde “Enerji Verimliliğinin Arttırılması” konulu ekte detayları ve başvuru formu yer alan
Çalıştay’ın düzenleneceği ve sunumlar esnasında simültane tercüme yapılacağı belirtilmektedir.
İrtibat Telefonları :
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği
( TTTSD )
Tel : 0.212.227 0686
Faks : 0.212.260 1157
**************************************************
5) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ’NİN (TMO) MAMUL MADDE
İHRACATI KARŞILIĞI MISIR SATIŞI HAKKINDA
Bilindiği üzere; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından stoklarında bulunan yerli
mısırın mamul madde ihracatı sonrası satışına ait 30.06.2010 (dahil) tarihine kadar imzalanan
sözleşmeler için geçerli olacak Doları/Ton satış fiyatları daha önceki sirkülerimiz ile üyelerimize
duyurulmuştu.
Bu defa T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Ticaret Dairesi
Başkanlığı’ndan aldığımız bir yazıda; 01 Temmuz 2010 - 30 Temmuz 2010 (dahil) tarihleri arasında
imzalanacak sözleşmeler için 199 ABD Doları/Ton satış fiyatı uygulanacağı, bununla birlikte,
Kırşehir, Konya ve Yerköy Şube Müdürlükleri’nden satışa sunulacak mısırların satışlarında
yukarıda belirlenen satış fiyatından 15 ABD Doları/Ton daha düşük fiyat uygulanacağı ve satışların
kapalı depolardan yapıldığı için ayrıca 2 $/Ton maniplasyon ücreti alınacağı ve mamul madde
ihracatı karşılığı mısır satışlarına bu dönem 30 Temmuz 2010 tarihinden sonra son verileceği ifade
edilmektedir.
3
Download