170. Adım – Sindirim Sistemi #4

advertisement
ADIM ADIM
YGS LYS
170. Adım
SİNDİRİM SİSTEMİ 4
SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI
SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI
6) İnce Bağırsak:
✔ Sindirim ve emilimin en yoğun olduğu yerdir.
✔ Erişkin bir bireyde ince bağırsak 7m boyunda 2-3 cm çapındadır.
✔ İç tabakasında enzim salgılayan hücreler ve mukus salgılayan bezler
bulunur.
İnce bağırsak enzimlerinin bileşenleri;
enterokinaz
peptidaz (erepsin)
sakkaraz, maltaz, laktaz  disakkaritaz
nükleaz
dekstrinaz enzimleri bulunur.
✔ Besinler ince bağırsakta düzenli peristaltik hareketlerle ilerlerken enzimlerle
karşılaşarak sindirilirler. Sindirim sonrası villuslar tarafından emilirler.
Not: Villuslar ince bağırsağın emilim yüzeyini artırarak daha çok emilim
yapılmasını sağlar.
SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI
7) Kalın Bağırsak:
✔ İnce bağırsaktan sonra gelen 1,5m boyunda organdır.
✔ İnce bağırsaktan farklı olarak iç yüzeyini örten epitel dokuda villus yoktur.
✔ Ancak mukus salgılayan hücreler (goblet) daha çoktur.
✔ İnce bağırsakla kalın bağırsağın birleştiği yere kör bağırsak (çekum) denir.
✔ İnsanda kör bağırsağın parmak şeklinde çıkıntı olan apandis bulunur.
Buranın iltihaplanmasına apandisit denir.
✔ Kalın bağırsak rektum ile sonlanır. Rektumun vücut dışına açılan bölümüne
anüs denir.
✔ Kimustaki suyun ve minerallerin geri emilmesini ve atılıncaya kadar
atıkların kısa süreli depolanmasını sağlar.
✔ B ve K vitamini sentezleyen bakteriler bulunur. Üretilen B ve K vitaminleri
de emilir.
SİNDİRİM SALGILARININ KONTROLÜ
Her enzim belirli bir zamanda ve belirli bir düzende salgılanır. Bu enzimlerin kontrolü sinirler ve hormonların etkisindedir.
✔ Mide  Mide özsuyu salgılanması
vagus siniri + gastrin hormonu
✔ Onikiparmak Bağırsağı  Kimus bağırsağa geçince
enterogastron hormonları
pankreas, karaciğer, mide uyarır.
HORMON
SALGILANDIĞI YER
SALGILANMA SEBEBİ
ETKİLEDİĞİ ORGAN
SONUÇ
Gastrin
Mide Mukozası
Midedeki Besinler
Mide
Mide öz suyu salgılanması
Sekretin
Onikiparmak
bağırsağı mukozası
Onikiparmak
bağırsağındaki asidik
besin
Pankreas
Bazik özellikte sıvı salgılar
Kolesistokinin
Onikiparmak
bağırsağı mukozası
Asidik Besinler
Pankreas,
Karaciğer
Pankreasın enzim
salgılamasını sağlama ve
safra salgılanmasını sağlama
Download