eğitim öğretim yılı karşıyaka barbaros ortaokulu fen bilimleri dersi 7

advertisement
.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARŞIYAKA BARBAROS ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ
DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
A) Aşağıda verilen sindirim sistemi ve boşaltım sistemi yapı ve organlarını yazınız.( 13 p.)
B) Aşağıda boşaltım organları verilmiştir. Üstteki kutulara organların isimlerini, alttaki
kutulara boşaltım yaptıkları atık maddeleri NUMARALARIYLA yazınız.(15p.)
Organların isimleri:
Vücuttan uzaklaştırdıkları atık maddeler:
1- SU
2- İDRAR
3- ÜRE
4- CO2
5- BESİN
ARTIKLARI
6- TUZ
C) Aşağıdaki tabloları doğru yerlere ( + ) ve ( - ) işareti koyarak doldurunuz. ( 24p. )
Hangi besinin sindirimi nerede gerçekleşir?
Mekanik ve kimyasal sindirim nerelerde olur?
Ağız
Karbonhidrat
Protein
Vitamin
Yağ
Su
Mide
İ. Bağırsak
Mekanıik
Sindirim
Ağız
Yemek borusu
Mide
İnce bağırsak
Kalın bağırsak
Kimyasal
Sindirim
D) Aşağıdaki soruları yazılı olarak cevaplayınız.
A) Aşağıda iç salgı bezlerini gösteren şema verilmiştir.
Numaralandırılmış kısımlardaki salgı bezlerinin adlarını
ve salgıladıkları hormonları yazınız? (12p)
1
B) Aağıdaki olayları kontrol eden
merkezleri yanındaki boşluğa yazın.(
(16P)
BEYİN- BEYİNCİK-OMURİLİK-OMURİLİK
SOĞANI
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
4
6
5
1)………………………. / ………………………….
2)………………………../ …………………….…….
3)………………………./ …………………….…….
4)………………………./ …………………………..
5)………………………./ ………………….……….
B)
6)………………………/ ………………….…….….
Öğrenmek……………………………………
İp üstünde dengeli yürümek………………..
İğne batan elin çekilmesi…………………..
Kan basıncının ayarlanması………………..
Midenin çalışması……………………………
Yürümek, koşmak…………………………..
Nefes almak…………………………………
Limon görünce ağzın
sulanması…………………………………..
F) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları
yanıtlayınız. ( 20p. )
Mesajı alır.
Mesajı taşır.
Eşit miktardaki parça et, kuşbaşı et ve ekmek
üzerine damlalık ile eşit miktarda mide öz suyu
damlatılıyor.
Mesajı
değerlendirip
cevap oluşturur
Cevap mesajına
tepki oluşturur.
Cevap mesajını
tepki organına taşır
Vücudumuzdaki mesaj ve cevap iletimi şema ile
gösterilmiştir.
Beyin 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı olaylardan
hangisini gerçekleştirir?
A) 1
B) 2
C)3
D)4
Sinir sistemindeki sinir hücresinin diğer adı
nedir?
A) Nefron
B) Villus
C) Tümür
D) Nöron
Bu durum ile ilgili yapılan yorumlardan
hangisi yanlıştır?
A)
Kuşbaşı et bulunan tabakta sindirim daha hızlı
gerçekleşir.
B)
Ekmek bulunan tabakta kimyasal sindirim başlar.
C)
Parça et bulunan tabakta kimyasal sindirim
başlar.
D)
Kuşbaşı et bulunan tabakta kimyasal
sindirim başlar.
Büyükbabam artık çok yaşlı ve hep hasta.
Bugün yine çok kötü oldu ve acilen doktora
götürdük. Büyükbabamı muayene eden
doktor hastayı derhal diyaliz makinesine
bağlamalıyız dedi. Diyaliz lafını duyunca
hemen doktora büyükbabamın X yapısı
görevini yerine getirmiyor demek ki dedim.
Doktora X diye bahsettiğim yapının
hangisini olduğunu biliyor musun?
A) Üreter
B) Üretra
C) Nefron
D) Mesane
BAŞARILAR…
Download