1 - gumusgozefen

advertisement
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DENEME
9. Sindirim sistemimizde bulunan yapılardan hangisi
1.
protein sindiren enzim salgılar?
I. Pankreas II. Safra kesesi
III. Mide
I.
Karbonhidrat ( Nişasta)
II.
Protein
III.
Yağ
Yukarıda verilen besin maddelerinden hangisinin
sindirimi midede başlar?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II d) I ve III
a) Yalnız III
10. İnsanda sindirilen besin maddeleri hangi
organımızdan emilerek kana geçer?
2. Aşağıdaki organlardan hangisi ya da hangileri
sindirim enzimi salgılar?
I.Pankreas
II. Mide
III. Karaciğer
IV. Tükrük bezi
a) I ve II b) II ve IV
a) Mide
c) Kalınbağırsak
çeker.Bu olay aşağıdakilerden hangisi tarafından
kontrol edilir.?
c) I,II, ve III d) I,II, ve IV
a) Omurilik
c) Beyincik
bulunmaz?
b) Madensel Tuz
c) Glikoz
d) Ürik asit
hangisidir?
Su ve minarelerin emildiği yer
Bakterilerin sentezlendiği ve minarelerin
emildiği yer
Sindirilmeyen besin atıklarının toplandığı yer
III.
a) Kalın bağırsak
c) İnce bağırsak
b) Karaciğer
d) Mide
5. Aşağıdakilerden hangisi böbreklerin görevlerinden
değildir?
a)
b)
c)
d)
Kandaki üreyi süzmek
Sindirim atıklarını uzaklaştırmak
Nefronlar kanaki atıkları süzer
Vücudun ve su ve tuz dengesini sağlamak
sonra bunun kontrolü omuriliğe verilir. Aşağıdaki
olaylardan hangisi buna örnektir.
a) Gözlerimizim açılıp kapanması
b) Diz kapağımıza vurulduğu zaman dizin zin
bükülmesi
c) Eline toplu iğne batan birinin elini hızla çekmesi
d) Müzik eşliğinde dans etme
13. Aşağıdakilerden hangisi beynimiz tarafından kontrol
edilmez?
a)
b)
c)
d)
a) Fazla Su
c) Üre
b) Karbondioksit
d) Azotlu atıklar
kontrol edilmez?
a) Yutma
a) Ağız
b) Mide d) İnce bağırsak d) Kalınbağırsak
8. Hangi organımızda;
I. Ağız
II. Mide
III. İncebağırsak
karbonhidratların sindirimi olmaz?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) II ve IV
b) Öksürme c) Solunum d) Öğrenme
15. Kulağımızda bulunan yarım daire kanalları ile
birlikte dengemizi sağlayan yapı hangisidir?
a) Beyin
d) Omurilik
b) Beyincik
d) Omurilik soğanı
16. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemimizin
sağlığını koruma yollarından biri değildir?
7. İnsanın sindirim sistemindeki hangi organında
kimyasal sindirim gerçekleşmez?
İstemli kas hareketleri
Duyu organları
Refleksler
Konuşma, öğrenme ,zeka
14. Aşağıdakilerden hangisi omurilik soğanı tarafından
6. Böbrekler, kandaki bazı atık maddelerin
boşaltılmasını sağlayarak vücudun iç dengesinin
korunmasına yardımcı olan organlardır.
Aşağıdakilerden hangisi böbrekler yoluyla vücuttan
atılmaz?
b) Beyin
d) Omurilik soğanı
12. İnsanda bazı olaylar beyin tarafından öğretildikten
4. Aşağıda sindirim sistemi bölümü verilen organ
I.
II.
b) İnce bağırsak
d) Yutak
11. Sıcak bir cisme elini deydiren birisi,elini hızla
3. Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdakilerden hangisi
a) Üre
b) Yalnız I c) I ve III d) II ve IV
a)
b)
c)
d)
Günde en az iki litre su içmeliyiz
Çok sıcak ve çok soğuk şeyler yememeliyiz
Boğaz iltihaplarında tedaviyi tam yaptırmalıyız
Böbreklerimizi ve idrar yollarımızı soğuktan
korumalıyız.
Download