Uploaded by User13970

sifir-atik-egitim-sunusu

advertisement
T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
SIFIR ATIK PROJESİ
Atık yönetimi; atık oluşumunun önlenmesi, atığın yeniden
kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı (enerji geri kazanımı
dahil), bertarafı ve izleme- kontrol süreçlerini içeren
bir yönetim biçimidir.
GENEL BİLGİLER
SIFIR ATIK UYGULAMASI
SIFIR ATIK
GENEL BİLGİLER
İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını,
oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin
kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık
önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.
İsrafı
Önlemek
NEDEN SIFIR ATIK?
Atıkları geri
kazanarak
ekonomiye
katma değer
sağlamak
Atıkları
kaynağında
ayrıştırmak
Gelecek
nesillere
temiz ve
yaşanılabilir
bir dünya
bırakmak
Doğal
Kaynakları
verimli
kullanmak
Atık
miktarını
azaltmak
3
SIFIR ATIK PRENSİBİ
GENEL BİLGİLER
Atık Türleri
Cam Atıklar
Plastik Atıklar
Organik Atıklar
Kağıt Atıklar
Atık Yağlar
Atık Piller
Elektronik Atıklar
Geri Dönüşmeyen Evsel Atıklar
Tıbbi Atıklar
Tehlikeli Atıklar
ATIK:
İhtiyaçlarımızı karşılamak
üzere kullandığımız
maddelerin, o
an için kullanılmayan veya
kullanıldıktan sonra atılan
kısmıdır.
Ambalaj atıkları çöp değildir!!!
Ambalaj Atıkları: cam, plastik, metal,
kağıt/karton ve kompozit (içecek kartonu,
cips çerez paketi) vb.
TEHLİKELİ ve TEKLİKESİZ ATIKLAR
Kartuş,
toner
Plastik
Atık
Yağ
Pil ve
akü
Tekstil
Kağıt
TEHLİKESİZ
ATIKLAR
Ahşap
Cam
Metal
Atık
Motor
Yağı
Bitkisel
atık yağ
Bilişim
ve Telek.
Tıbbi
atık
TEHLİKELİ
ATIKLAR
Basınçlı
Kaplar
Tıbbi Kesici
delici
Televizyon
Kompozit
GENEL BİLGİLER
Ev
aletleri
Aydınlatma
Kontamine
ambalaj
Atık İlaç
Bitkisel atık yağlar, atıksu toplama
sistemlerinin daralmasına
ve tıkanmasına;
toprak kirlenmesi ile beraber
yeraltı suyu
kirlenmesine sebep olur. Bu nedenle ayrı toplanması gereklidir.
Atık elektrikli ve elektronik eşyalar, içeriğinde bulunan ağır metaller
nedeniyle çevre ve insan sağlığına
zararlı etkilerde bulunabilecek
atıklardandır ve ayrı toplanması sağlanmalıdır.
Atık piller, içeriğinde bulunan ağır metaller nedeniyle çevre ve
insan sağlığına zararlı etkilerde bulunabilecek atıklardandır ve ayrı
toplanması gereklidir.
Tehlikeli atıklar: yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı, tahriş edici,
zehirli atıklardandır ve ayrı toplanması sağlanmalıdır.




Toner-kartuşlar
Kontamine ambalajlar
Kontamine filtreler
Basınçlı kaplar vb.
SIFIR ATIK UYGULAMASI
KAZANÇLAR
İsrafı
Engellemek
Ekonomik
Enerji
Tasarrufu
Hammadde
Temiz
Üretim
Prestij
Çevre
Koruma
Duyarlı
Tüketici
Kaynak
Yönetimi
GENEL BİLGİLER
KAZANÇLAR
1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile
17 ağacın kesilmesi önlenir,
12400 m3 sera gazı engellenir,
2,4 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır.
Yeni üretime kıyasla metal ve plastik geri kazanımı
ile %95 enerji tasarrufu sağlanabilir.
Geri dönüştürülen her 1 ton cam ile
100 litre petrolden tasarruf edilebilir.
Geri dönüştürülen her 1 ton plastik ile
6,3 varil petrolden tasarruf edilebilir.
Atık camlar tekrar cam ürünlerine;
Plastikler, elyaf ve dolgu malzemesi gibi birçok malzemeye,
Atık metaller tekrar metal ürünlerine dönüşebilir.
Organik atıklardan elde edilebilecek kompost ile topraklarımız daha
verimli hale gelir.
ÜNİVERSİTEMİZDE SIFIR ATIK UYGULAMASI
GENEL BİLGİLER
Üniversitemizde atıkların kaynağında ayrıştırılması için binaların her katının belli
bölgelerine sıfır atık uygulamasının hayata geçirilmesi amacıyla kumbaralar
konulmuştur.
Üniversitemiz kampüslerinde toplanan bu atıkların anlaşma yapılan geri
dönüşüm firmalarına teslimi için geçici transfer merkezleri yapılmıştır.
GENEL BİLGİLER
BAZI ATIK TÜRLERİNİN TANIMI
Meyve ve sebze atıkları, yumurta
Organik atıklar
kabukları, çay posaları, park bahçe
atıkları vb. bitkisel kökenli atıklar
Yanıcı, yakıcı, kanserojen, patlayıcı,
Tehlikeli Atıklar
tahriş edici zararlı atıklardır. Elektronik
atıklar, Toner-kartuşlar, asitler vb.
İçeriğinde bulunan ağır metaller
Atık Piller
nedeniyle çevre ve insan sağlığına
zararlı etkilerde bulunabilecek atıklar
Geri Dönüşmeyen
Evsel Atıklar
Porselen Tabak, ıslak mendil, izmarit,
süprüntü vb. atıklar
UHT süt ve meyve suyu kutularını tüm katlama yerlerinden açarak atalım.
Pet şişeleri üstlerinden bastırarak elimizle presleyip ve kapağını sıkıca
kapatarak atalım.
Bu şekilde yerden tasarruf edilir.
Bu şekilde yerden tasarruf edilir.
KÜRDAN ve PEÇETE atmayalım.
“Aman
ne uğraşacağım,
dünyayı ben mi kurtaracağım!!”
Demeyelim
Herkes en az bir kez denerse
•1 kalem pili çöpe atmayarak 800 bin Litre su ve 4 m2 toprağın zarar
görmesini,
•1 Litre atık yağı lavaboya dökmeyerek 1 milyon Litre içme suyunun
kirlenmesini,
•1 ton kağıt/karton tasarrufu ile 17 ağacın kesilmesini önleyeceğiz.
•1 metal içecek kutusu ile 100 watt’lık bir ampulün 20 saatlik çalışarak
harcadığı enerjiden
• 1 ton cam geri kazanılırsa 100 litre petrolden,
•1 ton plastik geri kazanılırsa 16,3 varil petrolden tasarruf edeceğiz.
HEDEFLERİMİZ
GENEL BİLGİLER
Duyarlı Tüketici duygusuna sahip olunması
Maliyetlerin azaltılması, ekonomik kazanç
sağlanması
Çevresel risklerin azaltılması
Performansın ve Verimliliğin Arttırılması
RENK SKALASI
GENEL BİLGİLER
T.C.
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Download