Avusturya`da Öğrenilenler

advertisement
İbrahim Alkan
Çevre Koruma Dairesi
www.cevrekorumadairesi.org
1






84,000 km kare
8.4 milyon nüfus
GSMH: 286.2 Milyar Avro
Kişi başı GSMH: 34,120
Avro
1993: Biyobozunur Atık
ve Ambalaj Atığı
tüzükleri
2004: Düzenli depolama
yasaklama
2






Atıklar evlerden (kaynakta) ayrılarak
toplanmaktadır.
Ayrı toplama sokaklara yerleştirilen kaplarla
yapılmaktadır.
Cam (iki renk), metal, plastik ve tekstil…
Evlerde ise geriye kalan atıklar ve kağıtlar
toplanmaktadır.
Ayrı toplanan atıkların maliyeti üretici sorumluluğu
kapsamında üreticiler birlikleri tarafından
karşılanmaktadır.
Ayrı toplanan atıklar geri dönüştürülmektedir.
3





Geriye kalan ve evlerden toplanan atıklar ise
yakılmaktadır. Burada enerji ve ısı geri kazanımı
yapılmaktadır.
Yakmadan arta kalan %30 kül, yeniden
ayrıştırılmaktadır.
Geriye kalan külün bir kısmı ise çimento yapımında
kullanılmaktadır.
Kullanılamayan diğer kısım düzenli
depolanmaktadır.
Tehlikeli atık olan çok az kısım ise Almanya’da
depolamaya gönderilmektedir.
4
5
6
7
8
9




Viyana’da 19 adet atık toplama merkezleri
vardır.
Bu merkezler 7000-8000 kişiye hizmet
vermektedir.
Bu merkezlere atıklar belli hacime kadar
ücretsiz olarak vatandaşlar tarafından
getirilmekte ve atılmaktadır.
Gelen atıklar bahçe, inşaat, elektrik ve
elektronik atıklar, aküler ve evden çıkan
tehlikeli atıklardır.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21





Avusturya’da toplam 6 adet parçalayıcı tesis
var.
Ziyaret edilen tesis Viyana’ya hizmet
vermekteydi.
Yıllık kapasitesi 98,000 t/y ve 22 Milyon Avro
Malzemelerin %85’ini geri kazanmak
zorundalar.
Zemin geçirimsiz, yağmur suyu yönetimi
yapılmakta
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Tam bir çevre dostu
 Sadece çevre yönü değil, ekonomik ve
sosyal sürdürülebilirlik de önemli
 Çalışanlar işsiz insanlar
 Oraya gelenlere aletleri nasıl tamir
edecekleri de öğretilmekte

37
38
39
40





Tesise yılda 1 Milyon ton çöp gelmekte
%34 organik, %7 inert, %12 karışık atık, %48
geriye kalan atık
Otomatik ayrıştırma ve elle ayrıştırma
Ayrıştırılan atıklar plastikler, metaller,
kağıtlar, bahçe atıkları (kompost), toprak
üretiyorlar
Kompost bedava veriliyor. Toprak ise para ile
satılıyor.
41
42
43
44
45
46
47
48




700-800 t/g kapasiteli
Evsel atıklar ve büyük atıkları yakıyorlar
Arıtma sistemi Avrupa’nın en iyilerinden biri
Çıkış değerleri AB muktesebatının 1/10’u
değerinde
49
50
51
52
53
Download