3. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ UKAY 2011

advertisement
3. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ
UKAY 2011
Sayın Müsteşarım,
Çok Kıymetli Öğretim Üyeleri,
Değerli Misafirler,
Öğrencilerimiz ve
Kıymetli Basın Mensupları.
Ülkemiz; yer şekilleri, dağları, denizleri, güneşi, mevsimleri ile görülmeyen bir çevre
çeşitliliğine sahiptir. Kısacası, doğalalanlar bakımından gerçekten de dünyanın en
önemli alanlarından biridir.
Bu hazinelerin, gelecek kuşakların ihtiyaçları gözetilerek korunmasına yönelik çevre
yönetim sistemleri oluşturulması, hem ülkemiz hem de dünyamız için bir
sorumluluktur.
Gelişmekte olan bir ülke olan KKTC devletti, tüm gelişen ülkelerde olduğu gibi artan
sanayi, endüstri ve nüfus ile birlite ciddi çevre sonrunları ile karşı karşıyadır. Ne yazık
ki, ülkemizde bugüne kadar Katı Atık Yönetimi ile ilgili düzenlemeler yetersiz kalmış,
bu konuda çalışmalar yeni başlanmış olup ancak beklediğimiz düzeye gelmemiştir.
Şuanda düzenlenen 3. ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ, ülkemizin
ihtiyacı olan bu eksiklikte bize yol gösterici olacağına inanmaktayım. Bu sayede
çevresel standartlar üzerinde olumsuz etkileri devam eden, her türlü kaynak israfı,
verimsiz üretim yaklaşımı, enerji kaybı, çevre ve tabii kaynakların korunmasında
ortak anlayış geliştirmiş olacağız. Bu kadar değerli arkadaşımızı bir arada görmek
bize büyük bir güç ve geleceğe dönük çok büyük umutlar verdi. Katı Atık Yönetimi
konusunda hep birlikte çok kıymetli fikirler üreteceğimize yürekten inanmaktayım.
İnsanlık, varoluşundan bu yana çevresini kendi ihtiyaçları doğrultusunda
biçimlendirmeye çalışmış, bu zaman zarfında da çevreyi etkilemiş ve ondan
etkilenmiştir. Nasıl ki doğanın insan hayatı üzerinde derin tesirleri varsa, bizlerin
faaliyetleri de tabiat üzerinde tesirde bulunmaktadır. Turizm Çevre ve Kültür
Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi olarak olarak hedefimiz; tabiatın gösterdiği
yoldan gitmek yani onu tahrip etmeden, onunla uyum içinde yaşamayı
başarabilmektir.
Doğal kaynakların yönetiminde; varolan kaynakların korunması birinci önceliğimizdir.
Koruyarak kullanmayı, en önemli prensip olarak kabul ettik. Bu nedenle yasal
düzenlemelere ihtiyaç vardır.Bu kapsamda çalışmalar yürütterek, hem Avruap Birliği
normlarına uyumlu hem de ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yasal
düzenlemeler ile ilgili çalışmalar yapmaktayız.
Bir yandan da, Katı Atık Yönetimi konusunda Avrupa Birliği desteği ile
yeni
çalışmalar başlatarak, bazı pilot belediyelerde kompostlaştırma işlemine başlamış
bulunmaktayız. Sürecin tamamlanmasıyla elde edilen ürün, özel ve kamu park ve
bahçelerinde kullanılacaktır. Bu çalışmalarda tam bir başarı sağlayabilmek için
vatandaşlarımızın belediyelerimize vereceği destek büyük önem taşımaktadır.
Tıbbi atıkların ayrı toplanması ve sterilize edilmesi de diğer bir projemizdir. Yıllardır
sağlıklı ortamlarda toplanarak bertaraf edilmeyen tıbbi atıklar için için strelizasyon
tesisinin inşaa edilerek, tıbbi atık toplama araçları da Sağlık Bakanlığı’na teslim
edilmiştir. Bu Proje ile tıbbi atıklar, öncelikle sağlık kuruluşları içerisinde ayrı toplanacak ve özel, geçici, soğuk depolarda muhafaza edilecektir. Daha sonra iki adet
soğutmalı özel tıbbi atık aracı ile depolardan alınarak Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılmı tamamlanan merkezi sterilizasyon tesisine
taşınacaktır. Burada sterilize edilerek, evsel katı atık depolama alanında bertaraf
edilecektir.
Çevre korumada en büyük desteği halktan alabiliriz görüşü ile, Katı Atık Yönetimi
Projesi kapsamında halkı bilinçlendirme çalışmalarımıza da başlamış bulunmaktayız.
Bu çerçevede çeşitli televizyon ve radyo kanallarında spotlar yayınlanmış, kamuya
açık alanlara çeşitli broşürler dağıtılmıştır. Çocukların eğitimi ile ilgili, geçen dönem
başlatılan eğitim projesine de bu yıl okulların açılması ile birlikte devam edilcektir.
Tüm bu çalışmalara rağmen, ülkemizde katı atıklar Belediyeler tarafından gelişigüzel
toplanarak, düzenli olarak depolanmamaktadır. Bu sorun ülkemiz için hem çok ciddi
bir çevre sorunu hem de sağlık sorunudur. Geçmişte yapılmak istenen çalışmaların,
istişare ile yapılmadığından bazı sorunlar yaşandığını farkındayız. Umut ederiz ki bu
konuda ortak bir anlayışla, en iyi şelide çözme yoluna gideceğiz.
Amacımız, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek, bizden sonraki
nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmaktır.
Kongreden sonuçların bizlere yol gösterici olacağı inancıyla,
düzenlenmesinde
emeği geçen herkese şükranlarımı ve saygılarımı sunar, Kongre boyunca verimli bir
bilgi paylaşımı ve tartışma ortamı oluşmasını temenni ederim.
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards