Sağlık Personelini Koruyucu Ekipmanlar

advertisement
BİLECİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
MERKEZİ
ATIK EĞİTİMİ
ATIK NEDİR ?
Atık, kullanılmış, artık istenmeyen ve çevre için
zarar oluşturan her türlü maddedir.
Atık yönetimi çerçevesinde atık türleri şunlardır;
 Evsel, ticari ve inşaat atıkları
 İnsan sağlığını tehdit eden tehlikeli endüstriyel atıklar
 Tıbbi atıklar
 Nükleer ve patlama riski taşıyan yüksek seviyeli atıklar
ATIK YÖNETİMİ
Atığın toplanması, taşınması, geri kazanılması,
bertaraf edilmesi, bertaraf sahalarının
kapatılması sonrası bakımı ve bu tür
faaliyetlerin gözetimi, denetimi ve
izlenmesidir.
TIBBİ ATIK
Tıbbî atık, Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında
ortaya çıkan enfeksiyoz, patolojik ve kesicidelici atıklardan oluşan atıkların genel adıdır.
 Enjektör iğnelerini,
 İğne içeren diğer kesicileri,
 İğne içeren diğer kesicileri,
 Kırılmış diğer cam v.b. nesneleri, kapsamaktadır.
Bu Amblem Nedir ?
Bu amblem “Uluslar arası Biyotehlike
Amblemi” olup, bu amblemin
kapsamında,
toplanmasından taşınmasına, geçici
depolanmasından bertarafına kadar
diğer atıklardan ayrı işlem görmesi
gereken tehlikeli tıbbi atıklar yer
almaktadır.
TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK
ETKİLERİ ;
Tıbbi atıklara maruziyet hastalık veya yaralanmaya yol açabilir. Tıbbi
atıkların tehlikesi aşağıdaki özelliklerin bir veya daha fazlasından
kaynaklanabilir.
 Enfeksiyona neden olabilen patojenler içerir,
 Kalıtsal yapı (DNA) üzerinde değişikliklere
neden olabilir,
 Toksik ya da tehlikeli kimyasal veya farmasötik
maddeleri içerir,
 Radyoaktiftir,
 Kesicileri içerir.
Risk Altındaki Kişiler
 Doktorlar, hemşireler, yardımcı sağlık
çalışanları
ve diğer hastane personeli,
 Sağlık kuruluşlarında veya evde tedavi
ve bakım
alan hastalar,
 Atık toplama ve taşıma gibi sağlık
kuruluşlarının destek birimlerinde
çalışanlar,
 Atık bertaraf tesislerindeki işçiler
 Atık boşaltım sahalarında ayıklama
yapan kişiler,
ATIKLARIN KAYNAĞINDA
AYRI TOPLANMASI
Tıbbi atıklar, başta doktor, hemşire,
ebe, veteriner, diş hekimi, laboratuvar teknik
elemanı olmak üzere ilgili sağlık personeli
tarafından oluşumları sırasında kaynağında
diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak
biriktirilirler. Tıbbi atıkların toplanmasında kırmızı
renkli özel plastik torbalar kullanılır.
TIBBİ ATIK TORBASI
GENEL ÖZELLİKLERİ

Torbalar yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve
 taşımaya dayanıklı olmalıdır,
 Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden
 üretilmelidir,
 Sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz
 olmalıdır,
 Torbaların çift kat kalınlığı 100 mikron olmalıdır,
 Torbaların kaldırma kapasitesi ise en az 10
kilogram olmalıdır, torbaların her iki yüzünde görülebilecek büyüklükte
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi
bulunmalıdır.
TIBBİ ATIKLARIN
TOPLANMASI
Tıbbi atıklar ayrı olarak toplanıp imha edilmedikleri
takdirde, başta Hepatit olmak üzere tehlikeli
hastalıkların insanlara bulaşma riskinin önüne
geçilemeyeceği gibi, birçok Sağlık, Çevre ve Maliyet
probleminin ortaya çıkması da kaçınılmaz olur.
Tıbbi atıklar hususundaki çalışmalar, Temiz Şehir –
Sağlıklı Toplumun oluşmasına katkı sağlayan
uygulamalardır.
EL HİJYENİ
!!! TEMİZ ELLER GÜVENLİDİR !!!
Hasta güvenliğini tehdit eden sorunların
başında hastane enfeksiyonları
gelmektedir
ENFEKSİYON NEDİR ?
• Bakteri, virüs, mantar,
protozoa (tek hücreli canlı)
ve diğer parazitler gibi,
hastalığa neden olabilecek
etkenlerin bir canlının
vücuduna girip yerleşerek
üremesi haline tıp dilinde
enfeksiyon denilmektedir.
(Bkz. Bulaşıcı Hastalıklar)
NASIL EL YIKAMALIYIZ ?
 Sıvı Sabun veya Dezenfektanlı sıvı sabun ile
Ilık ve akan su altında iyice ıslatılarak
sabunun iyice yayılması sağlanarak en az 1520 saniye süresince ellerimizin
üstü,altı,parmak araları,tırnak altları,avuç
içi,dirsek hizaları iyice ovuşturulur.
Çok iyi bir şekilde sabun ve köpük gidene
kadar durulanır.
Kağıt havlu ile veya şahsi havlu ile iyice
kurulanır.Kurutma varsa iyice kurutulur.
Musluk kapatılarak ,kağıt havluda kutusuna
atılır.
KİŞİSEL KORUYUCU
EKİPMEN NEDİR ?
• Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla
sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak için
kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak
amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya
malzemedir.
•
Güvenlik ayakkabıları, eldivenler,koruyucu
giysiler,Göz koruyucuları, baretler,yüksekten
düşmeyi önleyici emniyet kemerleri gibi koruyucu
donanımlar kişisel koruyuculara örnektir.
Sağlık Personelini
Koruyucu Ekipmanlar
•
•
•
•
•
Eldiven
Önlük
Maske
Gözlük
Yüz koruyucuları
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR
GÜVENLİ KULLANIMI
• Kişisel koruyucu donanım, temel
sağlık ve güvenlik gereklerini
karşılamalı ve amacı
doğrultusunda kullanıldığında
kullanıcıların, diğer bireylerin,
hayvanların ve bitkilerin sağlığını
ve güvenliğini tehlikeye
atmamalıdır.
KİŞİSEL KORUYUCU
EKİPMANLAR
• Bütün Kişisel Koruyucu Donanımlar
güvenli olmak
işareti
taşımak zorundadır.
Download