Sayılar - 4 - (24) K

advertisement
Testin
Çözümü
1.
Sayılar - 4 - (24) K
Toplamları 20 olan iki doğal sayının çarpımının
5.
alabileceği en büyük değer en küçük değerden
12 adet ardışık tek sayının toplamı 360 ise
bu sayıların en küçüğü kaçtır?
kaç fazladır?
A) 15
A) 75
2.
B) 90
C) 91
D) 99
B) 17
C) 19
D) 21
E) 23
E) 100
a ve b doğal sayılar,
𝟏𝟒
+ 𝐛 = 𝟏𝟎
𝐚
Buna göre a + b toplamı en çok kaç olabilir?
6.
10.
x bir tamsayı
100 ≤ x < 600
x 4' e ve 5' e tam bölünüyor.
Bu koşullara uyan kaç farklı x tamsayısı vardır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 23
E) 25
A) 24
3.
a ve b tamsayılar olmak üzere
B) 25
C) 26
D) 27
E) 28
7. ab, ba, aa ve bb iki basamaklı doğal sayılar,
2a + 10 = 3b + 1
ab - ba = 36
olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
aa + bb = 88
doğrudur?
koşullarını sağlayan b rakamı kaçtır?
A) 2
A) a çifttir.
B) 4
C) 5
D) 7
11.
E) 8
B) a tektir.
C) b tektir.
D) b çifttir.
E) a.b tektir.
4.
Ardışık iki çift doğal sayının toplamı küçük olanın
8.
mn ve nm iki basamaklı sayılar olmak üzere
4 katından 34 eksik ise büyük sayının karesi kaç-
mn + nm = 44(m - n)
tır?
ise m + n toplamı kaçtır?
A) 324
B) 361
C) 400
D) 441
E) 484
A) 8
B) 9
C) 10
Mihail Guber / matematikchi.net / 0535 894 43 13
EDCC
CBAA
D) 11
E) 12
12.
Sayılar - 4 - (24) K
9. Üç basamaklı bir sayının onlar basamağı birler ve
13.
17.
m nin 7 ile bölümünden kalan 2
yüzler basamağındaki rakamın toplamına eşit ise bu
g nin 7 ile bölümünden kalan 3
sayıya BONBİR sayı deniyor.
𝐦𝟐 + 𝐠 nin 7 ile bölümünden kalan kaçtır?
Buna göre onlar basamağı 4 olan kaç farklı BONBİR
A) 0
sayı vardır?
A) 1
10.
B) 2
C) 4
b
a
D) 5
c
d
14.
D) 5
E) 6
Aşağıdakilerden hangileri daima doğrudur?
18.
I) En küçük asal sayı 1 dir.
II) İki asal sayının toplamı daima çifttir.
III) a ve b aralarında asal ise a ve b asal sayıdır.
3
c
C) 4
E) 6
2
5
B) 2
IV) Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır.
Yukarıdaki bölme işlemlerine göre a en az kaçtır?
A) Hiçbiri
A) 11
B) 22
C) 47
D) 59
den kalan 4 ise 9 a tam bölünmesi için a kaç olmalıdır?
12.
B) 5
C) 6
D) 7
C) III,IV
D) I, II
E) II
E) 71
11. 2aa4b beş basamaklı sayısının 10 ile bölümün-
A) 4
B) IV
E) 8
Rakamları farklı x631y beş basamaklı sayısının
15.
3x + 2 ve 2y - 1 aralarında asal sayılardır.
𝟑𝒙 + 𝟐 𝟐𝟐
=
𝟐𝒚 − 𝟏 𝟏𝟎
Buna göre x . y kaçtır?
A) 2
B) 5
C) 6
D) 8
E) 9
16. 504 sayısının kaç tane tamsayı böleni vardır?
44 ile bölümünden kalan 1 ise x kaçtır?
A) 24
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
B) 32
C) 36
D) 44
E) 8
Mihail Guber / matematikchi.net / 0535 894 43 13
CEAE
ABEE
19.
E) 48
20.
Sayılar - 4 - (24) K
17. x ve y pozitif tamsayılar
21.
Kenarları 36 m ve 60 m olan dikdörtgen şeklin-
𝟕𝟑 . 𝟑𝟐 . 𝟐. 𝐱 = 𝐲 𝟑
de bir bahçenin etrafına çit çekilecektir.
ise x in alabileceği en küçük değer kaçtır?
Bu iş için bahçenin köşelerine ve kenarlarına
eşit aralıklarla direkler dikmek istersek en az kaç
A) 2
B) 6
C) 12
D) 18
E) 24
adet direğe ihtiyacımız olur?
A) 8
18.
𝟐𝐧 + 𝟏 !
𝐧 + 𝟏 ! 𝟖!
+
=
(𝟐𝐧)!
𝐧!
𝟔!
22.
B) 8
C) 12
D) 15
E) 16
a ve b ardışık doğal sayılardır.
2.OBEB(a , b) + 3.OKEK(a , b) = 92
ise a + b toplamı kaçtır?
eşitliğinde n kaçtır?
A) 6
B) 10
C) 12
D) 18
A) 9
E) 20
19. 58! + 59! işleminin sondan kaç basamağı sıfırdır?
23.
B)11
C) 13
D) 15
E) 17
x ve 30 sayıları için
OBEB(x , 30) . OKEK(x , 30) = 720
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15
ise OKEK(x , 30) kaçtır?
A) 72
20. Kenarları 36 m ve 60 m olan dikdörtgen bir bahçe
değişik türde sebzeler dikmek için eş büyüklükte
24.
B) 80
C) 90
D) 105
E) 120
OBEB(x , y) = a
Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
en büyük alanlı karelere bölünecektir?
Her kare bölgeye değişik türde sebzeler dikilecek-
I) a < x ve
tir. Buna göre bu bahçeye kaç farklı sebze türü di-
II) a, x ve y yi tam böler.
𝐱
𝐲
III)
ve
aralarında asaldır.
𝐚
𝐚
kilebilir?
A) 10
B) 12
C) 15
D) 18
E) 24
A) Hiçbiri
a<y
B) I, II
C) II, III
Mihail Guber / matematikchi.net / 0535 894 43 13
CCDC
EBEE
D) I, III
E) Hepsi
Download