Uploaded by kado061332

Yüksek Gerilim Tekniği Dönem Ödevi

advertisement
-Yüksek Gerilim Tekniği ve Tesisi Dersi Ödev 1a-) Yüksek gerilim sistemlerinde kullanılan temel elemanlar, ölçme koruma elemanları, kontrol
kumanda elemanları ve gerilim ayarlama elemanlarını açıklayınız.
b-) Yüksek gerilim sistemlerinde kullanılan temel elemanlar, ölçme koruma elemanları, kontrol
kumanda elemanları ve gerilim ayarlama elemanlarının İngilizce karşılıklarını yazınız.
c-) Alternatif gerilimde enerji iletimi ile doğru gerilimde enerji iletimini, enerji iletiminin
ekonomikliği, teknik performans ve gerilim kontrolü açısından karşılaştırmalı açıklayınız.
d-) Alternatif gerilimde enerji iletimini reaktif kayıplar, kararlılık, akım taşıma kapasitesi, ferranti
olayı, etkileşim, frekans olayları, gerilim düşümü ve tesis masrafları açısından değerlendiriniz.
e-) Doğru gerilimde enerji iletimini evirici ve doğrultucu kullanımı, açma-kapama sorunları, süzgeç
sorunları, harmonik sorunları ve çekirdekte doyma sorunları açısından değerlendiriniz.
NOT: Ödev hazırlanırken el yazısı kullanılacaktır. Bilgisayar ortamında hazırlanan ödevler geçersiz
sayılacaktır. Ödev raporu DBS’ye öğrencinumarası_isim_soyisim_ödevnumarası.pdf şeklinde
yüklenecektir.
Download