Uploaded by User10528

İmmobilizasyon ve Etkileri

advertisement
•
İmmobilizasyon
•
Gövde veya ekstremite hareketlerinin fiziksel
olarak kısıtlanmasıdır
•
Sinir-kas-iskelet sistemi problemli hastalarda
fonk. kapasitede ek azalmaya yol açarak
özürlülüğün artmasına neden olur
•
Yeniden eski fonksiyonel kapasiteye ulaşmak
için uzun bir süre gerekmektedir
•
İmmobilizasyon
•
Maksimal güçlendirici bir program
uygulansa bile en az kondisyon kaybı
oluşan süre kadar zaman geçecektir.
•
Çoğu olguda bu süre kondisyon kaybı
gelişen sürenin iki katıdır
İnaktivite
↓
Kas iskelet sistemi
fonksiyonel kapasitesinde azalma
↓
Kardiyovasküler sistem ve diğer sistemlerin
fonksiyonel kapasitelerinde azalma
↓
Dekondüsyon
↓
İnaktivite
•
İmmobilizasyona neden olan 5 tip inaktivite
•
Hastanın kendi seçimi olan sedanter yaşam tarzı
•
Hastalık ,operasyon travma sonrası yatak istirahati
•
Travma veya kırık sonrası tüm vücut ya da bir
bölümünün cihazlanması veya alçıya alınması
•
Paralizi veya nöromüsküler hastalık nedeniyle
hareketin kısıtlanması
•
Uzay uçuşlarında ağırlıksız ortamda bulunmak
• İmmobilizasyonun
etkilediği sistemler
• Kas – iskelet sistemi
• Kardiyovasküler
sistem
• Pulmoner sistem
• Gastrointestinal
sistem
• Genitoüriner sistem
• Deri
• Metabolik – Endokrin
sistem
• Sinir sistemi ,
Emosyonel durum
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Güç; kas gücünde günlük % 0.7- 1.5 kayıp görülür
-toplam kayıp %25-40
-bu azalma en çok ikinci haftadan sonra oluşur
•
Güç; özellikle alt ekstremitede yer alan antigravite
kasları ve büyük kaslar etkilenir
İmmobilizasyonun 24 sa. sonrası kas liflerinde atrofi
görülür ve kullanılmama atrofisi 4 sa. içinde başlar
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileriKas iskelet sistemi; Güç;
-kas atrofisi nedene bağımlı-flask paralizili bir
hastada kasların %90-95 i atrofiye uğrayabilir
-spastisite varsa kas hacminde azalma %35’
lerde kalır. Tonusun artması atrofiyi azaltır
-iyileşme olmazsa kas dokusunun yerini bağ
dokusu alır ve kontraktür gelişiminde rol oynar
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri: Kas
iskelet sistemi;
•
•
•
Güç;
-pozisyonun da önemi vardır, kısalmış
pozisyonda immobilize olmuş olan kaslarda
güç kaybı daha fazladır.
Dayanıklılık: güçte azalma ve ayrıca
kardiovasküler sisteme olan etkiler dayanıklılığı
da azaltır
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri- Kas
iskelet sistemi;
•
Eklemler:-eklem kıkırdağı sinoviyal sıvıdan beslenir
ve beslenme yüklenme ve yüklenmeme durumuna
göre değişir -immobilizasyonda bu süreç dururSadece difüzyonla beslenebilir-hayvan deneylerinde
immobilize eklemde 11 hafta sonunda kıkırdakta %9
incelme tespit edilmiş
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Kontraktür; bir eklemde pasif hareket açıklığındaki
(ROM) kayıptır
•
Bir kas kısalmış pozisyonda uzun süre kalırsa, kas
lifleri ve bağ dokusu bu kısalığa uyum sağlar ve
eklemde hareketin en rahat olduğu yönde kontraktür
gelişir
•
Kısalmış pozisyondaki bir kasta 5-7 günde kontraktür
gelişmeye başlar. 3 haftayı geçerse yoğun bağ dokusu
kas dokusunun yerini alır
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Ödem –Hemoraji –Spastisite –Paralizi-Ağrı
•
Kas dengesizliği-Yumuşak doku yaralanmaları
•
İlerlemiş yaş-Kontraktür gelişimini artıran ve
katkıda bulunan faktörlerdir
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
İmmobilize hastada genellikle kalçalar, dizler ve
ayak bilekleri olmak üzere alt ekstremite
kontraktürleri sıktır
•
İki eklemli kaslarda kontraktür daha sıktır
•
Üst ekstr. omuz, dirsek ve el bileği risk altında
•
Boyun ve bel bölgesi omurgada kontraktürler ob
• Kontraktür- Önleme-doğru pozisyonlama -aktif ve
pasif ROM egzersizleri—Eklem mobilizasyonu
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Kemikler;
-ağırlık bindirici uyarılar, yer çekimi ve kas
aktivitesinin kemik üzerinde koruyucu ve kemik
oluşumu ile yıkımı arasındaki dengeyi sağlayıcı
etkisi vardır
-uzamış yatak istirahati kemikte organik ve
inorganik bileşenleri içeren atrofiye yol açar
-
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Kemikler;
-idrar kalsiyumu ve hidroksiprolininde artış,
dışkıda kalsiyum atılımında artış
-özellikle ağırlık taşıyan kemiklerde olmak üzere
kemik yoğunluğunda azalma
vertebralarda mineral içeriğinde haftada %1 kayıp
12 haftalık yatak istirahatinden sonra kemik
yoğunluğunda %40 civarında azalma
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Kemikler;
-30 haftalık yatak istirahatinde %50 azalma osteoporoz sonucunda vertebralarda
kompresyon fraktürleri ve ağırlık taşıyan uzun
kemiklerde ufak zorlanmalarda bile kırıklar
(özellikle el bileği ve kalça)
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Nörolojik sistem;
-İmmobilizasyon doğrudan nörolojik sistemi
etkilemez, ancak koordinasyon, denge ve
dokunma kusurları oluşabilir
-özellikle yanlış pozisyonlama sonucunda sinir
sıkışmaları görülebilir
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Kalp damar sistemi;
-kalp hızında artış -kardiak etkinlikte azalma
-postural hipotansiyon –tromboflebit
iki günlük yatak istirahati sonrası kalp atım hızında 1
atım/dakika artış saptanmıştır
-Kan hacmi %7 azalır
-20 günlük yatak istirahati sonrası maksimum oksijen
yararlanımı %27 azalır
-2-4 haftalık yatak istirahati sonrası anemi
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Postural hipotansiyon;
-tüm bu etkiler sonrasında kalp etkinliğinde
azalma, dikey duruş postürüne tahammülsüzlük
ve sonuç olarak ayakta durmada bayılma hissi
ve başdönmesi
-sıklıkla yatak istirahatinin ilk 4-7. günlerinde
görülmeye başlar
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Tromboflebit, derin ven trombozu olarak da bilinir
-baldır kaslarının pompalama etkisinin kaybolması alt
ekstremite venöz kanında akım azalmasına yol açar
-akım azalması damar içinde pıhtı oluşmasına, pıhtı
oluşması da damarda tıkanıklığa yol açar
-tıkanık bölgeden kopan pıhtı parçaları akciğer
damarlarında tıkanmaya neden olursa ölüm görülebilir
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri-Solunum
-solunum kas gücünde azalma nedenli solunum yetm.
-yatma pozisyonuna bağlı kostovertebral, kostokondral
hareketlerde azalma nedenli solunum yet.
-eğer oksijen ihtiyacı artarsa kan oksijen
konsantrasyonunda düşme
-solunum yollarında balgam atma mekanizmalarının
kaybı nedeniyle ufak solunum yollarında tıkanma,
tıkanmanın arkasında kalan bölgede bakteri üremesi
nedeniyle pnömoni
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Sindirim sistemi; -iştahsızlık- -mide içeriğinin
özafagusa reflüsü (özellikle yatma pozisyonuna
bağlı olarak) -kabızlık -mide ve barsak
hareketlerinde azalma
Sindirim sistemi; bozukluğuna bağlı olarak alınan
gıdaların emilimi azalır, protein düşüklüğü gibi
sonuçlara yol açabilir.
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Üriner sistem;
-böbrek süzme fonksiyonu azalır
-idrar konsantrasyonu azalır
-idrarla fosfor atılımında artma görülür
-boşaltım sistemi fonksiyonlarında yavaşlama ve
idrarda kalsiyum atılımında artış nedeniyle böbrek ve
kalsiyum taşları
-idrar yolları iltihaplarında artış
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Endokrin sistem (hormonal sistem)
- kandaki insüline yanıtın azalması ile kan
şekeri düzeylerinde değişiklik
-Parathormon baskılanması (kan kalsiyumunu
ayarlayan hormon)
-ayrıca çok sayıda hormona ait değişiklikler
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
•
Cilt;
-deride incelme (beslenme bozukluğuna bağlı
protein azalması ve cilt altı yağ dokusu kaybı)
-bası yaraları; kemik çıkıntılar üzerindeki
basınç esas faktördür, ciltteki incelme, cilt
kanlanmasında azalma, anemi, protein
düşüklüğü, duyu kaybı ek faktörlerdir
•
Bası yaralarının önlenmesi
•
Yeterli bakım (çarşafların kırışmamış, temiz,
kuru olması v.b.)
•
Pozisyonlama
•
İki saatte bir hastayı döndürme
•
Havalı yataklar, sıvılaştırılmış havalı yataklar,
su yatakları, sırtüstü yatmayı sağlamak için
dönebilen yataklar
•
•
Uzamış immobilizasyonun olumsuz etkileri
Emosyonel durum;
-ağrı eşiği düşer
-genel bir rahatsızlık hissi vardır
-depresyon görülür (aerobik egzersizlerin
depresyonu azalttığı bildirilmiştir)
-oryantasyon bozukluğu
-ileri dönemlerde halusinasyonlar
teşekkürler
Download