Normal Pıhtılaşma Mekanizması

advertisement
Normal Pıhtılaşma Mekanizması
Damar yaralanması
Vazofconstrîksiyon
B»ğ dokusu açıfc* çıkmaa"'
TroroVoiîl
Endofcltazulnuıı
Doku f kil fırt muin
XU
Scrolcmu
Pıa;nun
Ilaznılncjcn
İnîıİbitC-r
Fibrin pjfçaî:
«rvf.îtrt
Tablo: Pıhtılaşma Bozukluklarında Aytna Tanı
:.)
'HtstS'ik
Pıhtılaşma
Kanama
Pıhtı
Kapıl! er
Trombosit
Protrombİn
Protrpmhİn
)P"~
Zamanı
Zamanı
Retraksiyonu
Frajilite
Sayısı
Zamanı
tüketimi
^emofili A
Uzamış
N
N
N
N
N
Azalmış
Uzamış
gemofili B
Uzamış
N '
N
N
N
N
Azalmış
Uzamış
Hemofili C
N» Uzamış
N
N
N
N
N
Azalmış
Uzamış
F II Eksikliği
N, Uzamış
Değişken
Değişken
Değişken
N
Uzamış
N
N
F V Eksikliği
Uzamış
N
N
N
N
Uzamış
Azalmış
Uzamış
F VII Eksikliği
N
N
N
N
N
Uzamış
K
N
iFX Eksikliği
N» Uzamış
N
N
N
N
Uzamış
N, Uzamış
Uzamış
f i Eksikliği
Pıhtı oluşmaz
N
Pıhtı oluşmaz
N
N
Uzamış
N, Uzamış
Uzamış ~^
H«taIığı
N, Uzamış
Uzamış
N
N, Uzamış
N
N
N, Uzamış
Uzamış
Trombositopeni
N
Uzamış
Azalmış
Uzamış
Azalmış
N
Azalmış
N
FXIII Eksikliği
N '
Uzamış
N, Azalmfş
N
N
N
N-
N
Trombasteni
N
Uzamış
Azalmış
N, Uzamış
N
N
N, Azalmış
N, Uzamış
:
PTT
VonVVİllebrand
:
i,
1
- . - . . ,
Tablo: Kanama Bozukluktan İçin Tarama TesHeri
Normal
Bozukluk
Ekstrinsik ve ortak yol
Yenidoğan döneminden sonra <12
sn, miadında yenidoğanda 12-18 sn
Vitamin IC'ya bağlı faktörlerde
defekt, yeni doğanın hcmorajik
hastalığı, malabsorbsiyon,
karaciğer hastalığı, DIC, oral
antikoagülanlar, fare zehri alınması
İvite parsiycl tromboplastin
amam(APTZ.PTZ) ;
Intrinsik ve ortak yol
Yenidoğan döneminden sonra 2540 sn, miyadmda ycnİdoğanda 70
Hemofili, von Wülebrand hastalığı,
heparin; DIC; faktör XIIf IX ve XI
eksikliği, lupus antîkoagülanı
fıumbin zamanı (TZ)
Fibrinojcnin fibrine dönüşümü
gınama zaman ı (KZ)
Hemostaz, kapiller ve trombosit
İşlevi
Yenidoğan döneminden sonra 3-7
dak.
Trombosit sayısı
Trombosit sayısı
150 000-450 000/mm3
Test
in zamanı (PZ)
Pcriferik yayma
Test edilen mekanizma
sn
Trombosit sayısı ve büyüklüğü,
eritrosit morfoloji
Yenidoğan döneminden sonra 1015 sn, miadında yeni doğanda 1217 sn
Fibrin ayrılma ürünleri, DIC,
hipofibrinojenemi, heparin
Trombosit işlev bozukluğu,
trombositopeni, von Willebrad
hastalığı, aspirin
'rombositopcninin ayırıcı tanısı
Büyük trombositlcr pçrifcrik yıkımı
düşündürür; parçalı, garip eritrosit
morfolojisi mikronjiyopatik olayı
düşündürür (ör. Hemolitik üremik
scncirom, hemanjiyom, DIC)
Tablo: Akut ve Kronik ITP ayına tanısı
Özellik
Akut
Yaş
Cins
Mevsimlere göre dağılım
Geçirilmiş enfeksiyon
Başlangıç
Trombosit sayısı
Eozinofili ve lenfositoz
IgA düzeyi
Süre
Prognoz
2-8 ytl
Eşit
,
İlk bahar
Yaklaşık %8(Tvakada
Akü t
<20.000 / mm3
Sık
Normal
Genellikle 2-6 hafta
%SO spontan iyileşme
Kronik
'
'
Erişkin
Kjz/Erkek= 3/1
Yok
Nadir
Yavaş
40.000-80.000 / mm3
Nadir
Azalmış
>6 ay
Değişken, Kronik seyir olabi
Download