Uploaded by sultankeser2015

PS.14 RH.08 YDARY BYRYM ORYANTASYON REHBERY (1)

advertisement
Yayın Tarihi
İDARİ BİRİM BÖLÜM UYUM
EĞİTİMİ REHBERİ
Doküman Kodu
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
00
1/4
TC
SAĞLIK BAKANLIĞI
AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ
İDARİ BİRİM BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ
MİSYONUMUZ
Akçakoca Devlet Hastanesinden faydalanan insanlarımıza en
iyi hizmeti verebilmesi için maddi ve insani kaynakların bir araya
getirilerek, hastanemizde görev yapan personellerin ortak katılımı
ve çabaları ile sürekli gelişme ve yüksek verim anlayışı içinde
ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun, güvenilir ve
kaliteli hizmet sunma, bu hizmeti en uygun maliyete dayalı ve en
kısa sürede bireylere ulaştırmaktır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Yayın Tarihi
İDARİ BİRİM BÖLÜM UYUM
EĞİTİMİ REHBERİ
Doküman Kodu
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
00
2/4
VİZYONUMUZ
Akçakoca Devlet Hastanesi olarak oluşabilecek bütün
problemlerin bir ekip ruhu ve anlayışı içerisinde en kısa zamanda
çözümlenmesini sağlayarak Batı Karadeniz’de ve Ülkemizde
hizmet veren hastaneler içerisinde ilk sıralara yerleşmek
hedeflenmektedir.
İDARİ HİZMETLER UYUM REHBERİ
Bu rehberin hazırlanış amacı; yeni alınan personelin işe ve kuruma uyumunu kolaylaştırmak
üzere verilen eğitimde standart bir yöntem belirlemektir.
Eğitim faaliyetleri Eğitim Komisyonu tarafından düzenlenir.
İşe yeni başlayan personele, en geç 1 ay içerisinde Akçakoca Devlet Hastanesi’nin kurumsal
hedefleri, değerler, kurum tanıtımı, özlük hakları konusunda genel oryantasyon eğitimi yapılır.
Hastanemizde yeni işe başlayan her personele başladıktan sonraki ilk 1 ay içerisinde
tamamlanmak üzere genel ve bölüme özel spesifik oryantasyon eğitimi verilir.
1. Kurumda işe başlayan personel ilk olarak ilgili personel şefliği tarafından özlük hakları
konusunda bilgilendirilir.
2. Birim sorumlusu personelin göreve başladığı gün, çalışacağı bölüm, çalışma saatleri ve
çalışma koşulları ile ilgili bilgilendirme yapar ve çalışma arkadaşları ile tanıştırır.
3. Birim sorumlusu bölümde genel oryantasyon eğitim programı ile birlikte çalışanın
alacağı diğer eğitimlerin bir program dahilinde alınması için gerekli düzenleme ve
yönlendirmeleri yapar.
4. Çalışanlara oryantasyondan sorumlu bölüm temsilcisi “Oryantasyon Rehberi” verir.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Yayın Tarihi
İDARİ BİRİM BÖLÜM UYUM
EĞİTİMİ REHBERİ
Doküman Kodu
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
00
3/4
GENEL ORYANTASYON PROGRAMI:
Personel Şefliği:
- Hastanenin, tarihçesi, mimari yapısının tanımı ( asansörler, merdivenler, yangın çıkışları,
yangın alarmları vb gibi ), Hastane içerisinde ve katlardaki bölümler,
- Haberleşme Kanalları ( çağrı gönderme, dahili telefon kullanımı, vb )
- Hastane iç hiyerarşik yapı
Bölüm Sorumlusu:
Kıyafet politikası, disiplin prosedürleri,
Yemekhane ve diğer ortak kullanım alanları hakkında bilgi vermek
İşçi sağlığı ve iş güvenliği, sağlık hizmetlerinin tanıtımı,
Çalışma saatlerinin ve iş koşullarının tanıtımı,
Hastane hizmet süreçleri, Görev alanına giren prosedür ve döküman eğitimleri
Kalite Yönetim Merkezi
Kurum içerisinde yürütülen kalite ve akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi,
Vizyon, misyon, kalite politikaları ve kurum değerleri hakkında bilgilendirme,
Kalite yönetim sistemleri
Olay Raporlama ve Rapor Yazma Tekniği
Hasta Hakları,
Hasta hakları, Hasta Memnuniyeti, Bilgilendirilmiş onam alma süreçleri
Hasta ve Çalışan Güvenliği Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Programı
Kişisel Hijyen Bilgileri
Atık Yönetimi
Özel alanların temizliği ve enfeksiyon kontrolü Hakkında bilgilendirme
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Yayın Tarihi
İDARİ BİRİM BÖLÜM UYUM
EĞİTİMİ REHBERİ
Doküman Kodu
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
00
4/4
Radyasyon Güvenliği Komitesi
Radyasyon güvenliği
Radyoaktif alanlar ve riskleri
Radyoaktif madde atık yönetimi
Bilgi İşlem Merkezi
Hastane Otomasyon Sistemleri Eğitimi
Dokümanlara ulaşım
Eğitimlerin kaydı ve muhafazası: Genel oryantasyon eğitimi bitiminde eğitimi alan kişi için
“Oryantasyon Eğitimi Tutanağı”nda ilgi yerler doldurularak eğitim kayıt altına alınır. Eğitim
vermekle sorumlu birimler hastane içinde yaptıkları tüm eğitimlerde “Personel Eğitim
Tutanağı” na ilgili bölümleri doldurarak ilgilerden imzasını alır. Oryantasyon programı
tamamlandıktan sonra çalışan için “Personel Eğitim Kartı” oluşturulur. Verilen ilk eğitim
oryantasyon eğitimi olmalıdır. Personel eğitim kartları hemşire meslek grubu için eğitim
hemşireliğinde, diğer tüm çalışanların ki ise personel özlük dosyalarında bulundurulur. Şirket
personelinin kayıtları şirket şefliğinde muhafaza edilecektir.
BU REHBER POLİKLİNİK ÇALIŞANLARI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Download