Uploaded by User5073

adlitoks 2 odev

advertisement
ADLİ TOKSİKOLOJİ-II DERSİ ÖDEV KONULARI
Murat Yayla: Bir analitik yöntemde validasyon nasıl yapılır? Belirli bir matriks ve analit seçerek tüm
basamakların hesaplamaları ile nasıl yapıldığını anlat!
Tuğba Tekin: Kromatografi nedir? Sınıflandırması, prensipleri, tanımlamaları, parametreleri (dağılım,
rezolüsyon, mobil faz, durağan faz, partikül boyutu vb) nelerdir?
Eda Kiriş: Adli toksikolojide kullanılan dedektörler nelerdir? Çalışma prensipleri, birbirlerinden
farklılıkları-benzerlikleri nelerdir?
Remziye Atalay: Yeni nesil psikoaktif (NPS) maddeler hangileridir? Sınıflandırma, tanımlama, etki
mekanizmaları, geleneksel yasadışı maddelerden farkları nelerdir?
Hande Ertürk: Moleküler toksikoloji nedir? Hangi alanlara hizmet eder? Aşağıdaki konulardan üç
tanesini seçip ayrıntıları ile açıkla.











Food, drug and chemical toxicology
Genetic toxicology
Reproductive toxicology
Neurotoxicology
Clinical toxicology
Nanotoxicology
Environmental and ecotoxicology
Computational and predictive toxicology
Food-drug interactions
Idiosyncratic toxicity
Toxins
NOT:
1. Ödevler Microsoft Ofis-Word formatında, Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığında
yazılmalıdır.
2. Kapak sayfası, içindekiler, konu anlatımı ve kaynakça (EPA kurallarına göre) bölümlerini
içermelidir.
3. Konu anlatımı kısmında giriş, genel bilgi (literatür taraması), gereç yöntem (varsa), bulgular
(varsa), sonuç ve tartışma bölümleri olmalıdır.
4. Ödevler 25-30 dakikalık sunumlar şeklinde power point vb. ortamlarda da hazırlanmalıdır.
5. Ödev teslimleri en geç 21 Nisan 2020, Salı günü ders saatine kadar [email protected]
adresine Word formatında gönderilmelidir.
6. Ödev sunumları kullanacağımız online platforma göre (Google meet, zoom meeting vb) ve
belirleyeceğim takvime göre anlatılacaktır.
Download