Varsa (X) olarak işaretleyiniz

advertisement
Dersin Adı-Kodu:
MUTAJENEZİS VE KARSİNOJENEZİS- FTO-3010
Programın Adı: Farmasötik Toksikoloji Anabilim DalıDoktora
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori Uyg. Lab.
1
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön şartlar
Dersin
İçeriği
Dersin Amacı
Öğrenme
Çıktıları ve Yeterlilikler
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
X
Proje/Alan
Çalışması
Diğer
Krediler
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
14
3
8
Türkçe
Zorunlu
Yok
DNA‘da meydana gelen değişiklikler (mutasyon) ve buna neden olan kimyasal bileşiklerin temel
etki mekanizmaları incelenmektedir
Gelişen kanser ve mutasyon olgularında çevremizdeki kimyasalların rolünün araştırılması
Kimyasalların karsinojenik ve mutajenik etkileri hakkında topluma bilgi verebilmeli ve yanlış
oluşmuş fikirleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmalı
1. Chemical Carcinogens and Anticarcinogens. Comprehensive Toxicology, Vol. 12, (1997).
2. Niesink RJM, Vries J, Hollinger MA (Eds): Toxicology.Principles and Applications, CRC,
(1996)
3. Prett WB, Taylor P (Eds): Principles of Drug Action, Churchill Livingstone, (1990).
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X)
olarak
işaretleyiniz
Yüzde
(%)
X
25
X
25
X
50
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
LaboratuarDiğer
Dönem Sonu Sınavı
Ders
Sorumluları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Prof.Dr.İsmet ÇOK ([email protected]) Prof.Dr. Sema BURGAZ ([email protected])
Konular
DNA’nın yapısı ve DNA hasar tipleri
DNA hasarındaki çevresel faktörler
Mutasyon mekanizmaları
Nokta mutasyonu
Mutajenik ajanlar
DNA onarım mekanizmaları
Ödev ve Ara Sınav
Neoplasma- Giriş
Karsinojeneziste somatik mutasyon teorisi
Kimyasalların indüklediği karsinojenezis mekanizmaları I
Kimyasalların indüklediği karsinojenezis mekanizmaları II
İnsanlarda kimyasal karsinojenezis ve kanser epidemiyolojisi
Karsinojenik kimyasallar konusunda yasal düzenlemeler
Kanser oluşumunun kimyasal bileşiklerle önlenmesi
Download