Uploaded by User2099

Sorubankam-2019-09-10-11-37

advertisement
Enes
8
Şen
8A
10
1.
101
09
Matematik
Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri
2019
Aşağıdakilerden hangisi negatiftir?
A) (−1)(−1) B) (−2)(−2) C) 33
5.
D) 2(−2)
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 3(−2) = 9
C) (−3)2 =
2.
Aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
(−3)
6.
1
9
D) (−2)(−3) = −8
Aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
(−2)
A) (−3)
B) (−3)
2
2
B) 4
(−2)
4
D) 4
A) 4
4
C) (−3)
D) (−3)
7.
−x
2
ifadesinin x=-5 için değeri kaçtır?
B) 2
C)
1
2
(−3)
C) 4
3.
A) 32
B) 22 = 4
D)
Aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
A) (−3)2
B) (−3)(−4)
C) (−3)3
D) (−3)4
1
4
8.
x
4 =
4.
10
B) 2
−6
D) 2
C) 2
1
9
z
1
8
2 =
sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 2
y
3 =
1
64
1
16
6
olduğuna göre (x . y . z) çarpımı kaçtır?
−10
A) −12
1
B) −18
C) −24
D) −48
Enes
8
Şen
8A
101
10
9.
09
Matematik
Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri
2019
Aşağıdakilerden hangisi negatiftir?
A) (−2)(−4) B) 32
C) (−2)2
13. Aşağıdakilerden hangisi negatiftir?
D) (−1)3
A) (−2)(−4) B) 3(−2)
C) (−1)2
D) (−4)1
10.
1
x
=3
27
14.
2x =
olduğuna göre x kaçtır?
A) 3
B) −2
C) −3
1
256
4y =
D) −5
1
4
3z =
1
27
olduğuna göre (x . y . z) çarpımı kaçtır?
A) −24
11.
B) −27
C) −36
D) −48
−x
2
ifadesinin x=-5 için değeri kaçtır?
A)
1
8
B)
1
2
C) 4
D) 32
15. Aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
A) 22
B) 2(−2)
C) 2(−3)
D) 2(−4)
12.
1
27
x
3 =
y
5 =
z
1
625
2 =
1
8
16. Aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?
(−3)
B) 3
(−2)
D) 3
olduğuna göre (x . y . z) çarpımı kaçtır?
A) 3
A) −12
C) 3
B) −18
C) −24
D) −36
2
3
4
Enes
8
Şen
8A
101
10
09
Matematik
Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri
2019
17.
1
x
=5
125
olduğuna göre x kaçtır?
A) −2
B) −3
C) −4
D) −5
18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(−3)
A) (−3)
=
−1
27
3
B) 3 =
C) (−2)(−2) = 4
1
27
D) 2(−3) = 8
19.
3−x
ifadesinin x=1 için değeri kaçtır?
A) 27
B) 9
C)
1
3
D)
1
27
20.
−x
2
ifadesinin x=5 için değeri kaçtır?
A)
1
32
B) 4
C) 16
D) 32
3
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards