ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?

advertisement
CUMHURİYET ORTAOKUL 2. MATEMATİK DERSİ DENEMESİ
1-) 5−3 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) -15
B) -125
2-) a = 215
b = 88
1
1
C) 125
D) − 125
c = 167
6-) Boyutları 24 ve 32 metre olan bir
konferans salonunun zemini eş
büyüklükteki kare şeklindeki mermerlerle
döşenmek isteniyor.
Bu iş için en az kaç adet mermere ihtiyaç vardır?
Olduğ una gore aşağıda verilen
sıralamalarda hangisi doğrudur?
A) a> b>c
B) c > b>a
C) b> a=c
D) a=c>b
AAAAAAAAAAAAA
A) 7
B) 8
C) 12
D) 16
7-) 40 sayısının kaç tane pozitif çift böleni vardır?
A-) 6
3-) K ve L tam sayıları üslü ifadelerin çarpımı
şeklinde aşağıdaki gibi yazılmıştır.
B-) 7
C-) 8
D-) 9
K=53 . 74 . 32
L=35 . 72
Buna göre K ve L sayılarının EKOK'u hangisine
eşittir?
1
−6−∆ = − 216
8-)
A)3
B)-3
olduğuna göre ∆ kaçtır?
C)4
D)1/3
A) 53 . 32 . 74
B) 53 . 33 . 74
C) 32 . 74
9-) Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin pozitif
çarpan sayısı daha azdır?
D) 53 . 35 . 74
A) 70
B) 24
C) 16
D) 18
4-) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
yanlıştır?
I. Birbiri katı olan iki sayının EBOB'u küçük sayıya
eşittir.
II. Aralarında asal iki sayının EBOB değeri bu
sayıların çarpımına eşittir.
III. İkisayının EBOB ve EKOK değerlerinin
çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III
5-) x ve y aralarında asal tam sayılar olmak
üzere; x ve y sayılarının EBOB ve EKOK değerleri
toplamı 145’dir.
Sayılardan biri 9 ise diğer sayı kaç olabilir?
A) 144
B) 24
C) 16
D) 15
10-)
2.2.2.2.2.2
8.8.8.8
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit
değildir?
A)26 . 84
B)2−6
C)
1
2−6 .84
D)8−2
11-) 16 ile aşağıdakilerden hangisi aralarında asal
değildir?
A) 15
B) 27
C) 26
D) 45
CUMHURİYET ORTAOKUL 2. MATEMATİK DERSİ DENEMESİ
12-)
AAAAAAAAAAAAA
17-) Bir otelde 128 oda, her odada 8 yatak, her yatakta
16 yastık vardır. Buna göre otelin odalarında bulunan
toplam yastık sayısı kaçtır?
A) 210
B) 212
C) 213
𝟑 𝟑 𝟑 𝟑 𝟑
𝟓 ∆
𝟓 𝟓 𝟓 𝟓 𝟓
𝟑
D) 214
. . . . =( )
18-)
Yukarda verilen eşitliğe göre ∆ kaçtır?
13-)
A) 5
B) 4
C) -5
D) -1
19-) 4 fazlası 5’e, 16’ya ve 24’e tam bölünebilen en
küçük doğal sayı kaçtır?
A) 240
42 +42 +42 +42
20-)
A)
14-)
15-) A.A.A=(3)𝐵 =
A) 27
16-)
B)
1
27
1
27
A=−50
olduğuna göre 𝐴𝐵 kaçtır?
C) -27
B=(−1)0
D) -9
C=−1−2
olmak üzere A+B+C işleminin sonucu kaçtır?
A) 0
B) 3
C) 1
D) -1
B) 236
22 .22 .22
1
2
B) 1
C) 244
D) 116
işleminin sonucu kaçtır?
C) 0
D) 2
Download