pulmoner h*pertans*yon - Doç.Dr.Fahrettin UYSAL

advertisement
PULMONER HİPERTANSİYON

Doç.Dr.Fahrettin UYSAL
TANIM
 PH; >3 ayın üzerindeki çocuklarda APA ort basıncı
>25 mmHg olmasıdır
 PAH;
 ort APA >25 mmHg
 PA wedge basıncı <15 mmHg
 Pulmoner vasküler rezistans indeksi >2 WU/m2
 İPAH; PAH herhangi bir nedeni bulunamaz ise denir.
SINIFLAMA
 PAH
 İdiyopatik PAH
 Herediter PAH
 İlaç ve toksin ilişkili
 Diğer hastalıklara bağlı PAH
 Bağ doku hastalıkları
 HİV
 Portal hipertansiyon
 KKH
 Hemolitik anemi
SINIFLAMA
 Sol kalp ilişkili PAH
 Sol ventrikül diyastolik veya sistolik disfonksiyonu
 Kapak hastalıkları (mitral stenoz gibi)
 Sol kalp çıkış darlıkları
 Akciğer ilişkili PAH
 Kronik AC hastalığı
 Uyku-apne
 Yüksek rakım
 İnterstisyel AC hastalıkları
SINIFLAMA
 Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon
 Çok faktörlü veya bilinmeyen mekanizma
 Hematolojik; miyeloproliferatif hastalıklar
 Sistemik hastalıklar; Vaskülit, Sarkoidoz
 Metabolik hastalıklar; Gaucher, Glikojen depo, tiroid
hastalıkları
 Diğer; KRY
KKH-Patogenez
 BASINÇ = AKIM X DAMAR DİRENCİ

Akım artmasına bağlı pulmoner vasokonstriksiyon
olur. PVR artıyor ve sonuçta BASINÇ artışı oluyor.
 Vazokonstriksiyon olmaz ise; KY gelişiyor.
 NEDEN BAZI HASTALARDA VK, NEDEN BAZILARINDA
VD OLUYOR BELLİ DEĞİL !!!
 Eğer defekt düzeltilirse geri dönüşümlü oluyor.
Patogenez
Eisenmenger Sendromu
 Geniş VSD-PDA veya total AV kanal defekti
 Eğer erken dönemde kapatılmazsa pulmoner
vasküler yatakta irreversible değişiklikler olur
 Zamanla pulmoner arter endotel disfonksiyonu
 Düz kas hc değişiklikleri
 Pulmoner arteriollerde obliterasyon
 EİSENMENGER SENDROMU = SAĞ-SOL ŞANT
HANGİ HASTALAR DAHA RİSKLİ
 <2 yaş; defekt geniş bile olsa çoğunda gelişmiyor
 Büyük arter transpozisyonu + VSD; çok riskli
 TRUNKUS ARTERİOSUS; 1 yaşına kadar kesin
gelişiyor.
 DOWN sendromu
 Genetik yatkınlık
 Yüksek rakımda yaşamak
KLİNİK
 Çabuk yorulma
 Morarma
 PDA’da diferansiyel siyanoz
 Üfürüm şiddeti azalır!!
 İştah artar, kilo almaya başlar
 S2 şiddetlenir !!
 %30 VAKADA ANİ ÖLÜM OLABİLİYOR
Komplikasyonlar
 Kardiyak
 Kalp yetmezliği
 Endokardit
 Aritmi
 Senkop
 Angina
 Pulmoner arterlerde progresif dilatasyon
Komplikasyonlar
 Hematolojik
 Sekonder eritrositoz; Hct > %65 ve ciddi




semptomatik ise; flebotomi
Hipervisközite
Kanamaya eğilim
Demir eksikliği
Trombositopeni
Komplikasyonlar
 Pulmoner



Hemoptizi
İntrapulmoner kanama
Pulmoner arter trombozu
 Santral sinir sistemi


Geçici iskemik atak
Abse
 Renal



Hematüri, proteinüri
Progresif böbrek yetmezliği
Hafif kreatinin yüksekliği
 Metabolik



Hiperürisemi
Kolelitiazis
Nefrolitiazis
PROGNOZ
 İPAH’a göre oldukça iyi
 161 erişkin hasta;
 40 yaş survi: %94
 50 yaş survi: %74
 Aritmi ve KY kötü prognoz
 BAZEN DEFEKT KAPATILDIKTAN SONRA İPAH’TAN
DAHA KÖTÜ BİLE OLABİLİYOR !!
HANGİ DEFEKT KAPATILABİLİR??
OPERE EDİLEBİLİR
İNOPERABLE
KALP BOYUTU
BÜYÜK, ÖZELLİKLE SOL
VENTRİKÜL
NORMAL, APEKS
YUKARI KALKMIŞ
ATRİYAL BÜYÜME
SOL ATRİYUM
SAĞ ATRİYUM
VASKÜLARİTE
ARTMIŞ
ANA VE HİLER PA
GENİŞ, PERİFERE
DOĞRU AZALMA
HANGİ DEFEKT KAPATILMALIDIR?
 KATETER VE HEMODİNAMİK ÇALIŞMA İLE KARAR
VERİLİR
 PVRI ; <6 WU x m2 ise ve Rp/Rs; <0,3 ise güvenler
kapatılabilir.
 Eğer PVRI; >6 WU x m2 ise; vazoreaktivite testi
yapılır.
 (+) ise; kapatılabilir !!!
TEDAVİ-GENEL ÖNLEMLER
 Dehidratasyondan koru
 Demir eksikliğini tedavi et
 Spor yasaklanmalıdır
 İnfluenza ve pnömokok aşıları
 Endokardit proflaksisi
 Genel anestezi oldukça riskli
 GEBELİK KESİN KONTRENDİKE
TEDAVİ-İLAÇ
 ESAS TEDAVİ PAH SPESİFİK TEDAVİ
 Prostasiklin analogları
 İlioprost (inhaler)
 Epoprostenol (İV)
 Seleksipag (oral)
 NO artışı
 Sildenafil
 Tadalafil
 Endotelin reseptör antagonisti
 Bosentan
 Masitentan
TEDAVİ
 Transplantasyon
 Kalp-AC transplantasyonu; yüz güldürücü değil
 Kalp defekti onarılıp sadece AC nakli de bir seçenek
 Son evre olanlarda tercih edilir
UNUTMAYIN
 GENİŞ DEFEKTLERDE ERKEN CERRAHİ
 EİSENMENGER GELİŞTİ İSE OPERASYON
KONTRENDİKE
 AĞIR PAH OLANLARDA TEKRAR TEKRAR OPERASYON
İÇİN DÜŞÜN
 EİSENMENGER; PAH SPESİFİK TEDAVİ İLE UZUN
YAŞAM MÜMKÜN
Download