Cumhuriyet Halk Partisi

advertisement
1
Cumhuriyet Halk Partisi
Çatı ve yol asfaltı işçilerinin DNA’sı bozuluyor
Tarih : 13.08.2012
ABD’de çevre ve iş sağlığı konulu
araştırmaları yapan Türk professor Berrin
Serdar, çatı ve yol asfaltında çalışan işçiler
üzerinde yaptığı araştırmalarda ciddi
boyutta DNA hasarı tespit etti.
DNA’da hasar olması kanser gelişiminde önemli bir etken olarak gösteriliyor. Colorado
Üniversitesi’nde Çevre ve İş Sağlığı bölumde görev alan Berrin Serdar, British Medical
Journal’da yayınlanan son çalışmasında Güney Florida’da asfalt ile çalışan çatı ve yol
işçilerinde görülen “polisiklik aromatic hidrokarbon” (PAH) maruziyeti ve bunun DNA
hasarı ile olan ilişkisini inceledi. Profesör Berrin Serdar yaptığı araştırma sonuçlarını
Hürriyet ’e şöyle özetledi:
-Kandaki DNA’yı izledi“Bir grup çatı işçisini işe başlamadan önce ve 6 saatlik işten sonra inceledik. Bu sürede
işçilerin kanlarındaki DNA hasarının ciddi ölçüde arttığı ve bu artışın idrardaki PAH
biyomarkerlarıyla orantılı olduğunu tesbit ettik. İşçilerin büyük bölümü çatıları erittikleri
sıcak asfalt ile kaplıyorlar ve bir kısmında sıcak asfalt temasına bağlı cilt yanıkları var.
Ciltlerinde yanık olan işçlerde ve iş sırasında koruyucu eldiven kullanmayanların
kanlarında daha yüksek DNA hasarı tespit ettik. DNA’da hasar olması kanser
gelişiminde önemli bir aşamadır. Ancak, günlük hayatımızda DNA hasarına yol açan çok
fazla faktöre maruz kalmamıza rağmen, vücudumuzda DNA hasarını onaran
mekanizmalar da var.”
Cumhuriyet Halk Partisi
-1/1-
13.08.2012
Download