Destekleriyle Destekleriyle

advertisement
Destekleriyle
Destekleriyle
PAH GÜNCELLEME TOPLANTISI 2016
07.30-07.50
07.50-08.00
Kayıt / Çay - Kahve İkramlar
Açılış
08.00-09.10
2015 ESC/ERC PAH kılavuzu, ne değişti?
Moderatörler : Hakan Kültürsay, Şule Kurhan Yavuz
08.00-08.15
08.15-08.30
Tanı ve sınıflama, yeni yaklaşım var mı?
Kanıta dayalı tıp ışığında ESC/ERS 2015 PAH
kılavuzunda tedavi önerileri nasıl yorumlanmalı?
Yüksek riskli popülasyona nasıl yaklaşalım?
Romatolojide PAH, farklı yaklaşım gerekir mi?
Tartışma
08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-09.10
Saide Aytekin
Nesrin Moğulkoç Bishop
Cihangir Kaymaz
Meral Kayıkçıoğlu
Neslihan Yılmaz
09.10-10.25
Konjenital kalp hastalıklarında PAH değişen bir şey var mı?
Moderatörler : Nazan Özbarlas, Sedef Tunaoğlu
Panelistler
: Gül Sağın Saylam, Alper Güzeltaş, Ender Ödemiş, Funda Öztunç
09.10-09.25
09.55-10.05
10.05-10.15
10.15-10.25
Konjenital kalp hastalıklarında yaklaşım,
Funda Öztunç
PAH’ta şantı kapatalım mı?
PAH tedavisi altındaki kompleks bir
Hacer Ceren Tokgöz Demircan
Eisenmenger hastasında sorunsuz doğum
Tartışma
Monozigotik ikiz kardeşlerde görülen ve bilinen genetik
Sevim Türkday
mutasyonları bulunmayan, fenotipik olarak identik seyreden PAH
Tartışma
Konjenital kalp hastalığı ve PAH olgu sunumu
Hatice Kemal
Tartışma
10.30-11.00
Kahve Arası
11.00-12.40
İleri evredeki hastaya yaklaşım nasıl olmalı?
Moderatörler : Zeki Öngen, Serdar Küçükoğlu
Panelistler
: Bahri Akdeniz, Selen Yurdakul, Mehmet Akbulut
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.05
12.05-12.20
12.20-12.30
İleri evre hasta yönetimi, nasıl olmalı?
IV prostanoid kime, nasıl verelim? Nasıl takip edelim?
IV EPO kullanan bir olgu
Tartışma
İleri evre hastalarda tedavide yeni ufuklar
Transplantasyon gerçeği
PAH tedavisine dramatik cevap veren bir Langerhans
Hücreli Histiositoz ile ilişkili PAH olgusu
Tartışma
09.25-09.35
09.35-09.45
09.45-09.55
12.30-12.40
Ali Akdoğan
Omaç Tüfekçioğlu
Züleyha Kaya
Bülent Mutlu
Sanem Nalbantgil
Aykun Hakgör
12.40-14.00
Öğlen Yemeği
14.00-15.20
Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH)
Moderatörler : Gül Öngen, Levent Dalar
Panelistler
: Oğuzhan Okutan, Oğuz Uzun, Funda Coşkun, Savaş Özsu
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.50
14.50-15.00
15.00-15.10
KTEPH’de görüntüleme, nasıl tanı koyalım?
KTEPH tedavisinde değişen perspektif
KTEPH cerrahi tedavisine çeşitli olgu örnekleri ile yaklaşım
Tartışma
Pulmoner endarterektomi sonrası PAH sebat eden bir olguda
Riosiguat öncesi tedavilerle elde edilen dramatik düzelme
Tartışma
15.10-15.20
15.20-16.20
İlginç olgu sunumları
Moderatörler : Sümeyye Güllülü, Cihangir Kaymaz
Panelistler
: Omaç Tüfekçioğlu, Refik Erdim, Bülent Mutlu
15.20-15.30
15.30 -15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16.10
16.10-16.20
Pulmoner Hipertansiyonda göz ardı ettiğimiz bir sorun,
Ostial koroner arter basıları ve perkütan tedavisi
Tartışma
İleri Evre PAH olgusu
Tartışma
Kompleks bir PAH olgusu
Tartışma
16.20-17.00
Akılcı ilaç oturumu
Canan Akman
İsmail Hanta
Bedrettin Yıldızeli
Canan Elif Yıldız
Özgür Y. Akbal
Ümit Yaşar Sinan
Betül Erer
Taylan Şahin
Destekleriyle
Destekleriyle
İstanbul FNH PAH Gurubu
(Toplantı Başkanı)
Prof. Dr. Saide Aytekin
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Şule Kurhan Yavuz
Prof. Dr. Levent Dalar
Prof. Dr. Canan Akman
Doç. Dr. Selen Yurdakul
Doç. Dr. Neslihan Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Betül Cengiz
Yrd. Doç. Dr. Taylan Şahin
Uzm. Dr. Tuğba Çoşkun
Uzm. Dr. H. Gamze Çelik
ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ
FİGÜR KONGRE ORGANİZASYONLARI VE TİC. A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center
No: 4, Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 381 46 00
Faks: 0 212 258 60 78
Download