KimyaKongreleri.org

advertisement
P124
Bazı Poliaromatik Hidrokarbonlar ve Porfirinler Arasındaki
Etkileşimlerin Kuantum Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi
Zeliha Gamze ALP*, Nursel Acar
* Şu anki adresi:
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 35100 Bornova İzmir
Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 10145, BALIKESİR
[email protected], [email protected]
Atmosfer kirliliğinin başlıca nedenlerinden olan PAH (poliaromatik
hidrokarbonlar) molekülleri solunum yoluyla metabolizmaya girerek çeşitli
şekillerde hasar yaratabilmektedir. Porfirin ve türevleri tüm canlılarda önemli
fonksiyonlara sahip moleküllerdir. Azot atomu içeren bu porfirin molekülleri ile
PAH’lar, π-elektronik sistemlerine sahip olmaları sonucu fizyolojik şartlarda donörakseptör kompleksleri oluşturabilirler. Bu çalışmada, bu iki grupta yer alan donörakseptör molekülleri arasında oluşan yük transfer kompleksleri kuantum kimyasal
yöntemler kullanılarak incelenmiştir.
Moleküllerin ve oluşturdukları komplekslerin tüm olası konformerleri
incelenerek minimum enerjili geometrileri yarı-ampirik AM1 (Auston Model 1)
yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Bu hesaplamalar donör-akseptör molekülleri
arasında çoğunlukla van der Waals tipi etkileşimlerin olduğunu göstermektedir.
Hesaplanan elektrostatik potansiyel değerleri bu çıkarımı doğrulamaktadır. Ayrıca
donör-akseptör komplekslerine ilişkin geçiş dipol momentleri ve homo-lumo enerji
seviyeleri hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: PAH, donör, akseptör
Grafiksel Özet
Pren ve protoporfirin molekülleri arasında temel hal kompleksi ve elektrostatik potansiyel değerleri
KimyaKongreleri.org
III. FİZİKSEL KİMYA GÜNLERİ, 12-15 TEMMUZ 2012, BURHANİYE/BALIKESİR
Download