Bölüm 2 Örgütlerde Çeşitlilik

advertisement
Bölüm 2
Örgütlerde Çeşitlilik
[email protected]
Öğrenme Hedefleri
•
•
•
•
•
[email protected]
İşgücü çeşitliliğinin iki türünü tanıyabilmeli
Önemli biyografik özellikleri
belirleyebilmeli ve bunların örgütsel
davranışla ilintisini kavrayabilmeli
Düşünsel yetenekleri tanımlayabilmeli
Düşünsel ile fiziksel yeteneklerin ayrımını
yapabilmeli
Kurumların farklılıkları nasıl etkin bir
şekilde yönetebileceğini tanımlayabilmeli
•
•
[email protected]
Yüzeysel çeşitlilik
•
Yaş, din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, sakatlık,
gibi kolaylıkla algılanabilen özelliklerdeki
farklılıklar
Derin çeşitlilik
•
İnsanların birbirini tanıdıkça keşfedecekleri ve
benzerliklerini saptamakta giderek daha
önemli hale gelecek olan; değerler, kişilik ve
çalışma tarzı gibi konularda farklılıklar.
Ayrımcılık
•
[email protected]
Adil olmayan ayrımcılık:
•
İnsanlar hakkında, bağlı oldukları, demografik
gruba dayanarak bir kalıp yargı yaratarak,
buna göre değerlendirme yapmaktır.
Ayrımcılık Türü
Tanım
Ayrımcı politikalar
veya
uygulamalar
İşyeri temsilcilerinin eşit iş yapabilme fırsatını veya eşit
performansa eşit ödüllendirmeyi engelleyen
uygulamaları
Cinsel taciz
Saldırgan ve düşmanca bir iş ortamı olmasına neden
olan, istenmeyen cinsel yaklaşımlar veya cinsellik
içeren diğer sözlü veya fiziksel hareketler
Baskı
Belirli bir grubun üyelerini açıkça tehdit
Aşağılama ve
küçük görme
Sonuçları çok ileri gidebilen şaka, tipleme ve fıkralar
Dışlama
Kasıtlı olmadan da gerçekleştirilebilen, bazı kişileri iş
fırsatlarından, sosyal organizasyonlardan,
tartışmalardan dışlama durumu
Gayrımedeni
davranışlar
Agresif tutumlar, kişiyi rahatsız etme, fikirlerini dikkate
almama gibi saygısız davranışlar
[email protected]
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
Yaş
Cinsiyet
Irk ve etnik köken
Sakatlık
Kıdem
Din
Cinsel eğilim
Yetenek
•
•
•
•
•
•
•
[email protected]
Sayısal yetenek
Sözel yetenek
Algılama hızı
Tümevarım yetisi
Tümdengelim yetisi
Üç boyutlu görebilme yetisi
Hafıza
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards