Dear colleagues,

advertisement
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
DERS PROGRAMI
DERS SEVİYESİ Birinci sınıf
2013-2014
DERS DÖNEMİ Bahar
dönemi
DERS KODU
FELS104
DERS ADI
Felsefi Konular
DERS TÜRÜ
Fakülte Zorunlu Dersi
ÖĞRETİM ÜYESİ
Mehmet M. Erginel
Ofis: AS 317 Ofis telefonu: 2416
Ofis Saatleri: Salı 13:30-14:20, Perşembe 10:30-12:20
E-mail: [email protected]
DERS KREDİSİ
3
ÖNKOŞULLAR
Yok
DERS SÜRESİ
Bir dönem
WEB LINK
Kendi web sayfam: http://brahms.emu.edu.tr/merginel/
Öğrencilerim için Facebook hesabım: http://www.facebook.com/phil.emu
EMU Open Courseware: http://opencourses.emu.edu.tr/
ECTS DEĞERİ
6
AMAÇLAR
Bu dersin amacı öğrencilere Felsefeye, Felsefe tarihi boyunca önde gelen bazı konular aracılığıyla, giriş
sağlamaktır. Felsefenin ahlak felsefesi, siyaset felsefesi, bilim felsefesi gibi farklı alanlarından konular ele alınıp
incelenecektir. Öğrencilerin bu konularla ilgili kritik olarak düşünmeleri ve kendi görüşlerini oluşturup
savunabilmeleri beklenecektir.
DERS KAZANIMLARI
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
 Felsefenin ne olduğunu, sorduğu başlıca soruların neler olduğunu açıklayabilir.
 Felsefenin başlıca konularındaki önde gelen görüşlerin neler olduğunu açıklayabilir.
 Bir görüşü destekleyen veya saldıran argümanları ortaya koyma becerisine sahiptir.
 Kritik düşünme becerisini hem sözlü hem de yazılı olarak uygulayabilir.
 Akademik dürüstlük sergiler ve her tür intihalden kaçınır
DİĞER DERSLERLE İLİŞKİ
Bu ders diğer derslerde de kullanılabilecek felsefi ve teorik becerileri geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerin kendi
görüşlerini açık bir şekilde ortaya koyup savunabilmeleri tüm eğitimleri boyunca onlara yarar sağlayacaktır.
ÖĞRENME/ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
Bu derste düz anlatım, soru-cevap, ve tartışma yöntemleri kullanılacaktır.
ÖDEVLER
None
DEĞERLENDİRME
Kısa sınavlar: 30%
Ara sınav: 30%
Final: 40%
Derste tartışmaya katılım için 5 puana kadar ekstra not verilecektir.
DERSE KATILIM
Üniversite kuralları gereğince derse katılım zorunludur. Katılımı %50’nin altında olan ve/veya girilen sınav veya
teslim edilen çalışma düzeyi düşük olan öğrencilere NG notu verilir.
DERS KİTABI
Arslan, A. 1994. Felsefeye Giriş (17. Baskı). Adres Yayınları (Ankara).
DİĞER KAYNAKLAR
Dönem içerisinde ek kaynaklar kullanılabilir.
ÖNGÖRÜLEN İÇERİK VE TAKVİM
1. grup: Ptesi. 10:30-12:20, Çarş. 10:30-11:20
2. grup: Salı 14:30-16:20, Çarş. 11:30-12:20
HAFTA
TARİH
KONULAR
1
Şub. 24-28
Felsefeye Giriş
1
2
Mar. 3-7
Din Felsefesi
3
Mar.10-14
Din Felsefesi
4
Mar. 17-21
Din Felsefesi / Ahlak Felsefesi
5
Mar. 24-28
Ahlak Felsefesi
6
Mar. 31-Nis. 4
Ahlak Felsefesi
7
Nis. 7-10
Siyaset Felsefesi
7-8-9
Nis. 11-22
Ara Sınav Dönemi
9
Nis. 23
Tatil
9
Nis. 24-25
Siyaset Felsefesi
10
Nis. 28-May 2
Siyaset Felsefesi
10
May. 1
Tatil
11
May. 5-9
Bilim Felsefesi
12
May. 12-16
Bilim Felsefesi
13
May. 19
Tatil
13
May. 20-23
Varlık Felsefesi
14
May. 26-30
Varlık Felsefesi
15
Haz. 2-5
Haz. 9-24
Final Hazırlığı
16-18
Final Exam Period
AKADEMİK DÜRÜSTLÜK
Akademik dürüstlük ihlâli öğrencilerin kabiliyetlerini olduğundan farklı göstermenin tüm şekillerini kapsar. Bunlar
arasında sınavlarda kopya çekmek, intihal, ve başkasının hazırladığı, çevirdiği ve/veya büyük ölçüde düzelttiği
çalışmasını kullanmak yer alır. Detaylı bilgi için DAÜ Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne bakınız.
(http://mevzuat.emu.edu.tr/).
TELAFİ SINAVLARI
 Sınıf içi çalışmalar, sunumlar, ve kısa sınavlar için telafi yapılmaz.

Dönem sonunda tüm dönemin konularını içeren bir telafi sınavı yapılır. Bu sınava ara sınav veya final
sınavını kaçırmış olan öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeleri zamanında teslim etmiş olmaları
halinde katılabilirler. Mazeret belgeleri öğrencinin kaçırmış olduğu sınav tarihinden en geç 3 gün sonra
Psikoloji Bölüm Sekreterliğine teslim edilmiş olmalıdır. Öğrenci bu süre içerisinde Bölüm Sekreterliğine
ulaşamıyorsa, telefon veya e-mail aracılığı ile bölüm sekreterini bilgilendirmelidir. Telafi sınav tarihlerini
takip etmek öğrencinin sorumluğundadır.
ÖDEV TESLİM TARİHLERİ
Ödev teslim tarihlerinde uzatma yapılmaz, geç teslim edilmiş ödevler kabul edilmez.
SINIF KURALLARI
Öğrenciler derse zamanında gelme zorundadırlar – derse geç gelmek kabul edilmeyecektir.
Değerlendirilen sınav, quiz, ödev veya projelerden alınan nota itiraz ancak notun duyurulmasından sonraki üç
gün içerisinde yapılabilir. Kişisel nedenlerle herhangi bir notta değişiklik yapılmaz.
Sınıfta, Psikoloji Bölümünün belirlemiş olduğu sınıf kuralları geçerlidir.
2
Download