Doğu Akdeniz Üniversitesi-Kadın Araştırmaları ve Eğitimi

advertisement
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi
5. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı
Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
BİLDİRİ ÇAĞRISI
Doğu
Akdeniz
Üniversitesi
Kadın
Araştırmaları
ve
Eğitimi
Merkezi
(DAÜ-KAEM),
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa kampüsunde 25- 26- 27 Mart
2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları
Konferansı, “Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” genel teması altında, ekonomi, sosyoloji,
psikoloji, politika, hukuk, iletişim, sanat, ve çeşitli disiplinlerden akademisyenleri, araştırmacıları ve
aktivistleri bir araya getirerek, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların deneyimlerinin neoliberal söylem
ve politikalar çerçevesinde nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirmekte olduğunu farklı disiplinlerden ve
disiplinlerarası bilimsel çalışmalar ışığında farklı bakış açılarından tartışmayı amaçlamaktadır.
Toplumsal sisteme devletin müdahalesini kısıtlayan Neo-liberal söylem, devlet-toplum-birey sorunsalına
çok boyutlu bir çerçeveden bakmamızı zorunlu kılmaktadır. Bu temelde konferans, neoliberal söylem ve
politikalar üzerinden toplumsal cinsiyet kimliğini ataerkillik, feminist teori, sosyal adalet, siyasal katılım,
cinsellik, medya, eğitim ve insan hakları bağlamında tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.
Üç gün sürecek olan Konferansta aşağıdaki konularda bildiri sunumları gerçekleştirilecektir:
Neoliberal söylem ve politikalar bağlamında
Ataerkillik
Feminist Teori
Kadın Hareketi
Sosyal Adalet
Göç
Siyasal Katılım
Kadın Emeği
Kadın Sağlığı
Kadın Bedeni ve Cinsellik
Eğitim Politikaları
Medya
İnsan Hakları
Kadının İnsan Hakları
Sanat
Kadın Tarihi
Mekan
 Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bildiri ve vaka sunumları kabul edilecektir. Bu nedenle
uluslararası konferansın dili hem Türkçe hemde İngilizce olacak ancak tercüme yapılmayacaktır.
 Gönderilen çalışmalar her aşamada hakem değerlendirilmesinden geçirilecektir. Program
belirlendiğinde katılımcılar tüm özetlere ve raporlara konferans web sitesinden
ulaşabileceklerdir.
 Konferans tebliğ özeti gönderimi için son gün 28 Kasım 2014 dir. Lütfen konferans tebliği
özetlerinizi (300 kelimeyi geçmeyecek şekilde) [email protected] adresinden gönderiniz.
 Konferans tebliği tam metin teslimi için son gün 28 Şubat 2015 dir.
 Bildiri kabul bildirim tarihi 30 Ocak 2015 dir.
 Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen bizimle irtibata geçiniz:
Konferans Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Seda Orbay Yücel
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı
e-posta: [email protected]
+90 392 630 2379
Konferans Sekreteri:
Pembe Yıldırım
Özge Özcan
e-posta: [email protected]
web: http://cws.emu.edu.tr/ndge2015/ana-sayfa/
Tel: +90 392 6302269
Konferans Başkan Yardımcısı
Doç.Dr. Süheyla Üçışık Erbilen
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi
Başkanı
e-posta: [email protected]
+90 392 630 4023
Download