Avrupa Birliği İş Gücü Araştırması Özürlü Modülü

advertisement
KAYNAK:http://circa.europa.eu/irc/dsis/employment/info/data/eu_lfs/lfs_mai
n/adhoc_modules/adhoc_modules_mainpage.htm
KAYNAK
2: http://circa.europa.eu/irc/dsis/employment/info/data/eu_lfs/lfs_main/adhoc_
modules/2002/Module2002.htm
AB İGA özel modülleri
1999’dan bu yana (İGA) denilen “özel modüller” Avrupa Birliği işgücü
anketinin önemli bir parçasıdır.
Düzenleme Konseyi No 577/98’de belirtilen değişkenler dizisine İGA çekirdek
anketinden bilgi eki eklenebilir.
Bir özel modüller programı 8. Madde’de belirtilen prosedüre göre bir kaç yılı
kapsayacak şekilde her yıl düzenlenir.
(Düzenleme No. 577/98):
- her özel modül, konu, referans dönemi, örnek boyutu (eşit veya daha az
örnek boyutu 3. Madde’ye gore belirlenir) ve sonuç iletimi sonu için bu
program belirleyici olacaktır.
- Üye ülkeler, kapalı bölgeler ve ayrıntılı bilgi listesi özel bir modülde
toplanacak o modül için referans döneminden önce on iki ay en azından
hazırlanacaktır.
- bir özel modülün cildi modül cildi aşmayacaktır paragraf altında açıklanan
Çekirdek ve ana anket dışında
Özel modüllerin konuları aşağıda listelenmiştir.
- Yıl ile modüller.
1999’dan, bir yıllık İşgücü Anketi’ne bir sorular dizisi eklendi ancak
dönüşümlü olarak.
Yıl 2011. Konu Özürlü insan istihdamı. Veritabanı açıklaması Henüz Veri
yok. Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CD-ROM Henüz veri yok.
Düzenleme Komisyonu(see LFS Main page, section regulations) (EU)
No:317/2010.
Yıl 2010. Konu İş ve aile hayatı arasındaki uzlaşma. Veritabanı açıklaması
Henüz Veri yok. Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CD-ROM Henüz veri
yok. Düzenleme Komisyonu(see LFS Main page, section regulations) (EU)
No:20/2009.
Yıl 2009. Konu Gençlerin işgücü piyasasına girişi. Veritabanı açıklaması
Henüz Veri yok. Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CD-ROM Henüz veri
yok. Düzenleme Komisyonu(see LFS Main page, section regulations) (EU)
No:207/2008.
Yıl 2008. Konu Göçmen ve yakınlarının işgücü piyasasındaki durumu.
Veritabanı açıklaması 2008 detials. Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CDROM Var / Var. Düzenleme Komisyonu(see LFS Main page, section
regulations) (EU) No:102/2007.
Yıl 2007. Konu İş kazaları ve işle ilgili sağlık problemleri. Veritabanı
açıklaması 2007 detials. Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CD-ROM Var /
Var. Düzenleme Komisyonu(see LFS Main page, section regulations) (EU)
No:341/2006.
Yıl 2006. Konu Emekliliğe geçiş çalışmaları. Veritabanı açıklaması 2006
detials. Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CD-ROM Var / Var. Düzenleme
Komisyonu(see LFS Main page, section regulations) (EU) No:388/2005.
Yıl 2005. Konu İş ve aile hayatı arasındaki uzlaşma. Veritabanı açıklaması
2005 detials. Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CD-ROM Var / Var.
Düzenleme Komisyonu(see LFS Main page, section regulations) (EU)
No:29/2004.
Yıl 2004. Konu Çalışma organizasyonu ve zamanı düzenlemeleri. Veritabanı
açıklaması 2004 detials. Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CD-ROM Var /
Var. Düzenleme Komisyonu(see LFS Main page, section regulations) (EU)
No:247/2003.
Yıl 2003. Konu Yaşam boyu öğrenmek. Veritabanı açıklaması 2003 detials.
Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CD-ROM Var / Var. Düzenleme
Komisyonu(see LFS Main page, section regulations) (EU) No:1313/2002.
Yıl 2002. Konu Özürlü insanların istihdamı. Veritabanı açıklaması 2002
detials. Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CD-ROM Var / Var. Düzenleme
Komisyonu(see LFS Main page, section regulations) (EU) No:1566/2001.
Yıl 2001. Konu Çalışma süresi kalıpları ve uzunluğu. Veritabanı açıklaması
2001 detials. Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CD-ROM Hazırlık
aşamasında / Yok. Düzenleme Komisyonu(see LFS Main page, section
regulations) (EU) No:1578/2000.
Yıl 2000. Konu Okuldan çalışma hayatına geçiş. Veritabanı açıklaması 2000
detials. Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CD-ROM Var / Yok. Düzenleme
Komisyonu(see LFS Main page, section regulations) (EU) No:1925/1999.
Yıl 1999. Konu İş kazaları ve meslek hastalıkları. Veritabanı açıklaması 1999
detials. Veri mevcut Eurostat web sitesinde / CD-ROM Var / Var. Düzenleme
Komisyonu(see LFS Main page, section regulations) (EU) No:1571/1998.
* Yalnızca araştırmacılar için anonim veri dizileri
- Konuların seçimleri. (see LFS Main page, section Regulations)
Özel modüller düzenleme Komüsyonu tarafından üç yıl grubu ile belirleniyor:
- 2013-2015 dönemi için:
- 2010-2012 dönemi için:
- 2007-2009 dönemi için:
(EU) No 220/2010
(EC) No 365/2008
(EC) No 384/2005
- 2004-2006 dönemi için:
- 2003-2005 dönemi için:
- 2000-2002 dönemi için:
- 1999 yılı için:
(EC) No 246/2003
(EC) No 1626/2000
(EC) No 1924/1999
(EC) No 1571/1998
- İGA ana değişkenleri ve yayın eşikleri.
Her yıl için mevcut İGA ana değişkenleri LFS
userguide ve Annexes bölümlerinde anlatılır.
Sonuçlarda özel güvenlik sınırlarının geçerliliği nedeniyle belirli bir konu
anketi ve/veya belirli bir referans dönemi ve örneği:
Bkz. ad-hoc modules reliability limits.
Download