Company Name

advertisement
ÜRETİM YÖNETİMİ
PROF. DR. ORHAN TORKUL
ARŞ. GÖR. M. RAŞİT CESUR
NORMAN GAITHER,GREG FRAZIER, OPERATIONS MANAGEMENT
Slides prepared by John Loucks
 2002 South-Western/Thomson Learning TM
Bölüm 1: İşlemler Yönetimine Giriş
Bugünkü İşlemler Yönetimini Etkileyen Faktörler

Küresel Rekabet

Kalite, Müşteri Hizmetleri ve Maliyet Mücadelesi

İleri Teknolojideki Hızlı Gelişim

Hizmet Sektöründeki Sürekli Büyüme

Üretim Kaynaklarının Kıtlığı

Sosyal-Sorumluluk
İşelmler Yönetimi Çalışmaları

Bir sistem olarak üretim

Üretim Yönetiminde karar verme
Bir Sistem Olarak Üretim
Üretim Sistemi
Girdiler
Dönüşüm
Altsistemi
Kontrol
Sistemi
Çıktılar
Bir Üretim Sisteminin Girdileri

Dışsal


Pazar


Yasal, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik
Rekabet, Müşteri İstekleri, Ürün Bilgisi
Birincil Kaynaklar

Malzeme, Personel, Sermaye, Kapasite
Dönüşüm Altsistemi

Fiziksel (Üretim)

Bölgesel Hizmetler (Taşıma)

Değişim Hizmetleri (Parekendecilik)

Stok Hizmetleri (Depolama)

Diğer Özel Hizmetler (Sigorta)

Devlet Hizmetleri (Federal)
Bir Üretim Sisteminin Çıktıları


Direkt

Ürün

Hizmet
İndirekt

Atık

Kirlilik

Teknolojik gelişim
Organizasyonel Bir Fonksiyon Olarak: ÜRETİM

ABD firmaları yalnız pazarlama, finans, muhasebe ve mühendislik ile
rekabet edemezler.

Biz Üretim Yönetimine küresel rekabeti düşünerek odaklanırız, çünkü
rekabet gücünün büyük çoğunluğunu firmanın işçileri, sermaye
aktifleri ve harcamalar sağlar.

Başarı için, bir firma diğer organizasyonel fonksiyonların yanında,
güçlü bir operasyon fonksiyon takımına sahip olmalıdır.
İşlemler Yönetiminde Karar Verme

Stratejik Kararlar

Operasyonel Kararlar

Kontrol Kararları
Stratejik Kararlar

Bu kararların stratejik önemi ve organizasyon için uzun dönemde
kritik değeri vardır.

Örneğin:

Yeni bir ürünün üretim prosesi tasarımı

Yeni bir fabrikanın nerede kurulacağı kararı

Yeni ürün geliştirme planı
Operasyonel Kararlar

Bu kararlar, mevcut ürün ve hizmetlerin pazar talebini ve kar amacını
karşılaması için verilmesi gereken kararlardır.

Örneğin:

Bitmiş ürün stok taşıma

Haftalık fazla mesai miktarı

Aylık hammadde alım detayları
Kontrol Kararları

Bu kararlar; işçilerin günlük aktiviteleri, ürün veya hizmet kalitesi,
üretim ve genel maliyetler ile makine bakımı konularıyla ilgilidir.

Örneğin:

Yeni bir ürün için standart işçilik maliyeti

Önleyici bakım frekansları

Yeni kalite kontrol kabul kriterleri
ÜretimSistemi Kontrolü

Çıktılar, geri dönüş ve geri dönen girdiler hakkında yönetime bilgi.

Bu bilginin yönetimin beklentisiyle eşleştirilmesi.

Eğer eşleşme sonucunda fark var ise yönetim bakım kontrol
sisteminde düzeltici faaliyet uygulamalıdır.
Ek (tamamlama) : İşletme
Uygulamaları

Üretim Yönetimi her organizasyonda önemlidir.

Küresel rekabet Üretim Yönetiminin gelişmesine güç vermiştir.

Karar bazlı yönlendirmeler

Stratejik, Operasyonel, ve Kontrol
Bölüm 1 Sonu
Download