Organizasyon Yapısında Değişiklik

advertisement
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı / Ortakların Adı
Adresi
Telefon ve Fax No
Tarih
Konu
: Türkiye Halk Bankası A.Ş.
: 2.Cadde No:63 06520 Söğütözü/Ankara
: 0312 2893001 – 0312 2893048
: 01.11.2010 – 2001
: Organizasyon Yapısında Değişiklik
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’NA
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durumlar: Bankamız Yönetim Kurulu tarafından;
Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı olarak faaliyet göstermek üzere
“Operasyonel Strateji ve Değişim Yönetimi Daire Başkanlığı” adı ile yeni bir Başkanlık
oluşturulmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
TÜRKİYE HALKBANKASI A.S.
Download