Eneji Proje Finansmanı

advertisement
Uluç Levent Doruk
(TURSEFF & MIDSEFF Projeleri Finansal Danışman)


Proje Finansmanı, ekonomik olarak ayrışabilen
yatırım projelerini finanse etmek amacı ile kaynak
sağlayanların kredi geri ödemesi ve sermaye
karlılığı hesaplamalarında projenin yarattığı nakit
akışını esas aldıkları bir finansman kaynağıdır.
Diğer bir değişle belli bir büyüklüğün üzerindeki
yatırım projelerinin; yatırım, işletim, ve diğer
maliyetlerinin tamamen kendi yaratmış olduğu
nakit akışına dayalı olarak ödenmesi esasına dayalı
uzun vadeli bir finansman tekniğidir.



Proje finansmanında sponsorların sorumluluğu
sınırlandırılmıştır. Bu nedenle proje finansmanını
gerçekleştirmek için yeni bir şirket kurulur.
Bu nedenle proje finansmanında kurulan şirketin
yaratacağı nakit akışı esas teminatı oluştur.
Bu nedenle proje finansmanı ülkemizde geleneksel
olarak kullanılan varlık finansmanından farklıdır.




Bilanço Dışı Finansman
Risk Yönetimi ve Paylaşımı
Proje Varlıkları ile Sınırlı Teminat
Uzun Vadeli Borçlanma

Proje Finansmanı dökümanında bulunan bölümler;
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Sponsorun Tanıtımı
Projenin Teknik Detayları
Projenin Finansal Analizi
Tedarikçi Seçimi
Karbon Finansmanı
Projenin Çevresel ve Sosyal Etkileri
Riskler (teknik, finansal, sosyal)




Proje Sponsorlarının kredi değerlendirme sürecinde
çok önemli bir etkisi bulunmaktadır.
Genellikle proje değerlendirilmeden önce sponsor
değerlendirilir.
Projeler finansmanı süreci genelde 10 yıldan uzun
bir zamanı kapsamaktadır. Bu nedenle sponsorun
sorumluluğu proje için oldukça önemlidir.
Sponsor değerlendirilirken sektördeki deneyimi,
mevcut finansal gücü ve bu gücün yürütmekte
olduğu projeler ile kıyaslanmasına bakılır.




Proje her türlü teknik detaylarının anlatıldığı
bölümdür.
Özellikle yenilenebilir enerji projeleri için, rüzgar
ölçümler, akarsu debisi, güneş yoğunluğu,
jeothermal kaynaklar için kaynağın basıncı su
sıcaklığı, biogaz ve bio kütle için ise kaynağın
tedariği ve enerji potansiyeli.
Enerji üretim senaryoları.
Projenin teknik güvenliği.

Projenin finansal analiz bölümü,
◦ Yatırım planlaması
◦ Projenin nakit yaratım gücü ve bu gücün kredi geri ödeme
kapasitesi.
◦ Projenin performans kriterleri
◦ Stres Testi
Bölümlerini içerir.

Yatırım Planlaması

Yatırım dağılımı gerçekten anlamlı mı?

Projenin elektrik üretim miktarı.
◦ Elektrik Üretim Miktarı gerçekçi mi?
◦ Elektrik Üretimi ne zaman başlyacak?
◦ Elektrik üretim senaryoları var mı?

Elektrik satış fiyatı varsayımı
◦
◦
◦
◦
◦


Elektrik satışı nasıl yapılacak?
Şirketin kaç tane elektrik santrali var?
Hali hazırda yapılmış ikili anlaşma var mı?
Lokal komponent kullanılmış mı?
Şirketin perakende dağıtım şirketi var mı?
Kredi koşuları ve geri ödeme kapasitesi
Projenin operasyonel maliyetleri

Kredi koşuları ve geri ödeme kapasitesi
◦ Geri Ödemesiz döenm sonuna kadar elektrik üretimi
başlayacak mı?
◦ Kredinin faiz koşulları nedir?
◦ Kredi hangi para biriminden alınacak?
◦ Hedging var mı?
◦ Proje borç servisi karşılama oranını karşılıyor mu?

Projenin operasyonel maliyetleri
◦ Operasyonel maliyetler gerçekçi mi?
◦ Anlaşmalardaki maliyetler yansıtılmış mı?
Borç Servisi Karşılama Oranı
Nakit ihtiyacı

Proje Performans Kriterleri ve Stres testi
◦ Proje Performans hangi iskonto oranı ile yapıldı?
◦ Hangi senaryolar dahil edildi?



Tedarikçinin hangi kriterlere göre seçildiği
Diğer tekliflerin neden seçilmediği
Şartname detayları


Karbon emisyonu azaltım ölçüm detayları
Karbon varlığının nasıl satılacağı




Projenin yasal koşullara uygunluğu
Projenin ilgili fonun gereksinimleri ile
uygunluğu(EBRD)
Projenin çevreye vereceği potensiyel etkileri için
alınan önlemler
Diğer sosyal etkiler


Raporun en önemli bölümüdür.
Çevresel, Teknik ve Finansal olarak 3 bölümde
incelenmektedir.




Projenin bölgedeki hayvanlar üzerindeki etkiler
Projenin tarım alanları üzerindeki etkileri
Sivil toplum kuruluşlarının tepkileri
Diğer çevresel etkiler





İnşaat Riski
Proje Gecikme Riskleri
Teknolojinin güncelliğini kaybetme riski
Operasyon Riski
Teknik parametrelerin değişme riski






Fiyat ve Satış Riski
Maliyetin Değişme Riski
Faiz Oranlarının Değişme Riski
Kur Riski
Finansman Riski
Carbon Gelirleri Riski


Hazırlanan rapor ilgili fians kuruluşunca dikkatli bir
şekilde incelenmektedir.
Uluslararası Finans kuruluşları enerji konusunda
uzman kadrolar istihdam etmektedir. Bu nedenle
projeler sadece finansal açıdan değil teknik ve
çevresel açıdanda dikkatli bir şekilde
incelenmektedir.
Download