Dr.UMUT KÖKSAL

advertisement
CEO, YÖNETİM DANIŞMANI VE YAZAR
Dr.UMUT KÖKSAL
Türkiye’nin insan kaynakları yönetimi ve organizasyonel gelişim konusundaki ekol isimlerinden biri
olan Dr. Umut Köksal, mesleki yaşamına insan kaynakları danışmanlığı alanında başladı. Daha sonra
uzun yıllar önce proje yöneticisi daha sonra da yönetici olarak yer alacağı Kale Grubu’nda, insan
kaynakları ve organizasyonel gelişim sistemlerinin kurulması konusunda Türkiye’deki öncü projelere
imza attı.
Dünyanın tek yerde üretim kapasitesi olarak en büyük ikinci seramik devi Çanakkale Seramik
Kalebodur’da, Türkiye’nin o güne kadar üretim alanında yapılmış en büyük süreç yönetimi, süreç
iyileştirme ve insna kaynakları sistemi kurma projesini yönetti. Sonrasında, Holding, Dış Ticaret,
Turizm, Lojistik,Madencilik,Bilişim alanlarında yer alan diğer grup şirketlerinin insan kaynakları ve
organizasyonel gelişim sistemlerini yönetti. Bir türk yazılım evi o güne kadar yazılmış en geniş
kapsamlı süreç yönetimi ve insan kaynakları yönetimi ERP modüllerinin geliştirilmesinde ‘’proje
lideri’’ olarak görev aldı bu dönemde.
Doktora çalışmalarını, Yönetim ve Organizasyon alanında, ana uzmanlık dalı olarak Organizasyonel
Gelişim konusunda İngilizce olarak yapan Dr. Köksal, Türkiye’de yaptığı ve her bir birer ‘’kilometre
taşı’’ olan ve ‘’ilk’’leri ifade eden çalışmaların akabinde odağını yurtdışına çevirdi ve yurtdışında, başta
İtalya ve Azerbaycan olmak farklı ülkelerde yine her biri diğerinden özel projelere, kendi deyimi ile
‘’yeni eserlere’’ imza attı.
Türkiye dışında, Azerbaycan başta olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinde eğitim ve yönetim
danışmanlığı konusunda hizmetler veren UK Eğitim ve Danışmanlık’ın Kurucusu ve Ana Yönetim
Danışmanı olan Dr. Köksal, kurumlar dışında yerli ve yabancı üniversitelerde verdiği dersler ile de
öğrenciler yetiştirdi, akademik yaşama da hiçbir zaman uzak kalmadı.
Dr. Köksal, Türkiye ve uluslararası düzeydeki deneyimlerini, ‘’İnsan Kaynaklarına Pazarlama
Dokunuşu: HR Marketing’’ adındaki kitabı ile bir yazar olarak da 2015 yılında kurumların ve bireylerin
dikkatine sunuyor oldu.
Yaptığı her çalışma ile bir ekol olmayı başarmış olan , şu alanlarda da Türkiye’de ilk’lere imza atmıştır:



En geniş kapsamlı derli,toplu Mavi Yakalı çalışanlara ve mavi yakalı çalıştıran yöneticilere
yönelik iletişim ve liderlik eğitim programının geliştirilmesi ve uygulamaya alınması
Eğitimin Etkinliği ve Eğitim Yatırımının Geri Dönüşü konusunda, Türkiye’deki en geniş
kapsamlı derli ve toplu eğitim içeriğinin sunulması
Üretim sektöründe tüm insan kaynakları sistemlerini içeren, hem beyaz hem de mavi
yakalılara yönelik en kapsamlı sistem kurma projelerinin öncüsü olan projenin liderliğini
üstlenme( Yaklaşık 50.000 süreç ve süreç adımının gözden geçirilmesi, tüm insan kaynakları
ve organizasyonel gelişim modelinin kurulması, ERP sisteminin insan kaynakları sistemi ile
entegrasyonu)
Download