Operations Management: production and logistic

advertisement
Operasyon Yönetimi: küçük
işletmelerde ürün ve lojistik
Operasyon ne anlama gelir?
4-2
• Girdileri değer katarak çıktı haline
çeviren işlem ya da sistem
• Operasyon yönetimi: üretim
sisteminin tasarım, işletim ve gelişimi
2
Bir Dönüşüm Süreci Olarak
Operasyon
Girdi
•Malzeme
•Makineler
•İş gücü
•Yönetim
•Sermaye
4-2
Çıktı
•Ürünler
•Hizmetler
3
Operasyon Planlaması
• Operasyon Planı, üretim yönetim
sistemini tanımlar
• Ne ürettiğinizi ve nasıl ürettiğinizi
anlatır
• Gözardı etmeyin: zamanlama,
maliyet ve aynı zamanda
pazarlamanın daha net
tanımlanmasını sağlar
4-2
4
Operasyon Planlaması
4-2
• Üreticinin bu bölümü geliştirmesi daha
kolay olur.
• Eğer karşınızdaki bir hizmet
işlemesiyse, hizmet üretimi hakkında
karar verebilirsiniz
5
Operasyon Planlaması
4-2
• Bir iş planının operasyonlar
bölümünde, işletmecinin sağlıklı bir
üretim yönetim sistemine sahip
olduğunu ifade edebilmesi gerekir.
6
Operasyon Planlaması
4-2
• İşletmeyi başarılı kılacak önemli
operasyonel süreçlerler nelerdir?
• İşletmenizin başarısını sağlayacak
önemli operasyonel işlevlerin neler
olduğunu biliyor musunuz?
• Tanımlamadığınız önemli işlev
işletmenizi öldürecektir.
7
Operasyon Planlaması
4-2
• Yeni bir işletme kurarken, önemli
operasyonel unsurları görmek için
benzer işletmeleri ziyaret edin.
• Bu özellikle yeni ya da yaratıcı bir iş
kuruyorsanız önemlidir.
8
Operasyon Planlaması
• Operasyon planını aktarabilmek için bu
bölümün aşağıdakileri içermesi gerekir:
– Üretilen ürünler
– Üretim sistemi
– Varolan ve ihtiyaç duyulan kaynaklar
– Hammaddenin rolü
– Çevresel konular
– Üretilen miktar
– Üretim programı
– Kalite kontrol sistemleri
– İzinler ve kurallar
4-2
9
Operasyonlar Pazarlamaya Karşı
4-2
• Pazarlama fırsatlarımı belirleyip,
pazarlama planını karşılayacak şekilde
mi üretim yapsam?
• Ya da, rekabetçi üretim kapasitemi
tespit edip, ürünüm için pazar mı
geliştirsem?
10
Operasyon Planlaması
4-2
• Üretim planı işletme için aşağıdakileri
de belirleyebilir:
– Katma değeri olan ürünler üret
– Bir veya birkaç ürün üzerine uzmanlaş
– Ürün hattını çeşitlendir
– Yeni veya özellikle ürünlere geçiş
11
Download