simulasyonlu bilgi teknolojileri risk yönetimi eğitimi içerik eğitim

advertisement
SİMULASYONLU BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ RİSK
YÖNETİMİ EĞİTİMİ
AMAÇ
Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi eğitimiyle riskin
tanımı, yönetimi, bileşenleri, kategorileri, yaşam
döngüsü ve yönetilmesinde kullanılan tekniklere
ilişkin temel bilgilendirme yapılacaktır. Temel
bilgilendirmeyi takiben, BT Risk Yönetimi ile kurum
içinde risk yönetimi konusunda "ortak dil"
oluşturulmasına ilişkin kıymetli bilgiler sunulacak
ve BT Risk Yönetimi yaklaşımlarının
uygulanmasında üst yönetimin sorumlulukları,
karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve bu
süreçte başarılı şirketlerin yöntemleri hakkında
tecrübeler simülasyon desteğiyle örneklendirilerek
paylaşılacaktır.
ODAK NOKTALARI
#Uyum Yönetimi #Denetim Otomasyonu #Risk
Yönetimi #Yönetişim #Bilgi Teknolojileri Risk
Yönetimi
İÇERİK
❑ BT Risk Yönetimi
▶ Risk Nedir?
▶ Risk Yönetimi Nedir?
▶ Kurumsal Risk Yönetimi
▶ BT Risk Yönetimi
▶ BT Risk Yönetimi Alt Kategorileri
▶ Riskin Oluşumu için gerekli bileşenler
▶ Risk Yaşam Döngüsü
▶ Risk Hafifletme Yöntemleri
▶ Kontrol Ortamı
❑ Risk Yönetiminde Teknolojinin Yeri
❑ Kabul Görmüş Risk Yönetimi Disiplinleri
❑ Türkiye’de Risk Yönetimi
❑ Simülasyon Destekli Örnek Olay (Risky Bankası) İncelemesi
▶ Varlık Envanteri Oluşturma
▶ İş Süreçlerini Belirleme
▶ Tehdit Kataloğu Oluşturma
▶ Zaafiyet Kataloğu Oluşturma
▶ Risk Tanımlama
▶ Kontrol Tanımlama
▶ Aksiyon Tanımlama
▶ Risk Değerlendirme
▶ Periyodik Olarak Gözden Geçirme ve Değerlendirme
▶ Raporlama
❑ Genel Değerlendirme
EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR
Bilir: Rol ve sorumluluklarını, paydaşları, BT Risk
süreç ve fonksiyonları bilir.
EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ
Davranışsal
Yetkinlikler
Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel
Yetkinlikler
Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel
Takip, Koordinasyon, Denetleme
Yapar: Risk kararkarının daha sağlıklı alınmasını,
Stratejilerin ve alınan risklerin uyumunu, Etkili
kaynak yönetimini, Kurumsal yönetim kalitesinin
optimizasyonunu yapar.
Mesleki/ Bankacılık
Teknik Yetkinlikler
Operasyonel Takip ve Bilinç,İç Sİstemler ve Denetim,
Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum
HEDEF KİTLE
Öz-Gelecek
Yetkinlikleri
Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak
Anlar: Müşteri ihtiyaçlarını, Uyum Yönetimi
temellerini, Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi süreç
ilişkilerini anlar.
Eğitime, Bilgi Teknolojileri, Iç Kontrol, Teftis, Risk
Yönetimi, Kalite departmanlarında görev yapanlar,
bilgi teknolojileri, iç kontrol, teftiş, risk yönetimi,
kalite departmanlarında çalışan yöneticiler, bilgi
sistemleri ve süreç denetçileri, sistem ve uygulama
destek ekipleri, BT risk yönetiminde sorumlu
çalışanlar, kalite ve süreçlerden sorumlu ekipler,
sistem analistleri, yazılım geliştirme ekipleri, bilgi
güvenliği çalışanları, proje yöneticileri, BT hizmeti
alan birim çalışanları ve yöneticileri katılabilir.
Eğitim, ileri seviyedir.
NOT
Seminerin ikinci günü bilgisayar uygulamalı
olacaktır.
Uygulama Yeri
Süre
Eğitim Görevlisi
TBB Eğitim Merkezi
2 gün
Önder Hasan Badem
Baş. Tarihi : 25 Aralık 2017 , Pazartesi - Bitiş T.: 26 Aralık 2017 , Salı
TBB Üyeleri İçin Seminer Ücreti:
640 - Diğer Kurumlar İçin Seminer Ücreti:
http://egitimkatalogu.tbb.org.tr/Seminer/Detay/1595/6584 - Fiyatlarımıza KDV Dahildir.
750
Download