çağ unıversıty - Çağ Üniversitesi

advertisement
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ders Öğrenme
Çıktıları
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
AKTS
MAT 457
Yapay Zeka
3 (2-2)
5
Önkoşul Dersler
Öğretim üyesinin oluru
Dersin Dili
Ders İşleme Tarzı
İngilizce
Yüz Yüze
Dersin Türü /Düzeyi
Seçmeli / 4. Sınıf / Güz Yarıyılı
Öğretim Üyeleri
Unvanı & Adı Soyadı
Ders Saati
Görüşme Saatleri
İletişim
Dersin
Yrd.Doç.Dr. Mutlu AVCI
[email protected]
Koordinatörü
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler yapay zekada kullanılan araştırma soru ve metotlarını anlar, bu
bilgilerini bu metotların bazılarını gerçekleştirirken kullanabilirler.
İlişkiler
Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci;
Prog. Çıktıları
Net Katkı
1
Akıllı davranışları ajan terimleri olarak gösterebilir
3. 4, 5
4, 5, 4
2
Pratik zamanlı bir problem çözümü için, bir çözüm uzayını
4,5, 7
3,4,3
araştırabilir
3
Problemleri mantık terimleri ve çıkarımlar olarak gösterebilir
2, 3, 4
3, 3, 3
4
Belirsizliğin mantıksal gösterimini ve belirsiz ortamlarda rasyonel
3, 4, 5
4, 3, 3
karar vermeyi bilir
Dersin İçeriği: Bu ders yapay zeka için tanıtıcı bir tarama niteliğindedir. Ders yapay zekanın tarihi, teorileri ve hesap
metodlarını içerir. Temel içerik düşünmek için bilginin gösterimi ve hesaplama yöntemleridir.
Ders İçerikleri:( Haftalık Ders Planı)
Hafta
Konu
Hazırlık
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim
Metotları
1
Giriş
Ders Kitabı Blm. 1
Ders sunumu ve gösteriler
2
Ajanlar
Ders Kitabı Blm. 2
Ders sunumu ve gösteriler
3
Sistematik Arama
Ders Kitabı Blm. 3&4
Ders sunumu ve gösteriler
4
Tecrübeye Dayalı ve Yerel Arama
Ders Kitabı Blm. 3&4
Ders sunumu ve gösteriler
5
Kısıt Yeterliliği
Ders Kitabı Blm. 3&4
Ders sunumu ve gösteriler
6
Teklifsel Mantık
Ders Kitabı Blm. 7
Ders sunumu ve gösteriler
7
Onay Mantığı
Ders Kitabı Blm. 8
Ders sunumu ve gösteriler
8
Klasik Planlama
Ders Kitabı Blm. 10
Ders sunumu ve gösteriler
9
Bayes Ağları ve Olasılık Tekrarı
Ders Kitabı Blm. 13&14 Ders sunumu ve gösteriler
10
Bayes Ağlarında Tam Çıkarım
Ders Kitabı Blm. 14
Ders sunumu ve gösteriler
11
Olasılık Modellerini Öğrenme
Ders Kitabı Blm. 20
Ders sunumu ve gösteriler
12
Karar Ağaçları
Ders Kitabı Blm. 18
Ders sunumu ve gösteriler
13
Algılayıcılar
Ders Kitabı Blm. 18
Ders sunumu ve gösteriler
14
Öğrenme Teorisi
Ders Kitabı Blm. 18
Ders sunumu ve gösteriler
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Russell and Norvig Artificial Intelligence: A Modern Approach 3rd Edition, 2010.
Etkinlikler
Ara Sınav
Proje
Yıl İçinin Başarıya Oranı
Finalin Başarıya Oranı
İçerik
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Ara Sınav
Proje
Final Sınavı
Sayı
1
1
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Katkı
15%
25%
40%
60%
AKTS TABLOSU
Sayı
14
14
1
1
1
Notlar
Saat
4
3
12
12
27
Toplam
Toplam / 30
AKTS Kredisi
GEÇMİŞ DÖNEM BAŞARILARI
Toplam
56
42
12
12
27
149
149/30=4.96
5
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards