KimyaKongreleri.org

advertisement
1. Ilaç Kimyasi, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 29-31 Mart 2013, Antalya
Endemik Linaria corifolia Desf. (Scrophulariaceae) Bitkisinin Uçucu Yağ
Bileşiminin Belirlenmesi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları
Melek Güla, İrem Kulub, İlkay Öztürk Çalıc, Arzu Cansarand, Umut Çelikoğlue, Emine Türkf,
Önder İdilg
a,e
Amasya Üniversitesi Fen-Edb. Fakültesi Kimya Blm.
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edb. Fakültesi Kimya Blm
c,f
Amasya Üniversitesi Fen-Edb. Fakültesi Biyoloji Blm
d,g
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Blm
b
[email protected]
Türkiye ilaç ve aromatik bitki türleri bakımından büyük biyoçeşitliliğe sahiptir. Linaria corifolia Desf.
Anadoluda oldukça yaygın çok yıllık endemik bir bitki olup 0-2200m yüksekliklerde yetişmektedir.
Bu çalışmada yer alan L. corifolia örnekleri Aşağı Tersakan Vadisi-Göllü Bağları (Amasya)
mevkiinden toplanmıştır. Flavonoid, iridoid, alkoloid, monoterpen ve diterpen içeren bazı türlerinin
yaprak ve çiçekleri halk arasında bazı hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır[1]. Çalışmamızda
clevenger aparatı ile hidrodistilasyonuyla uçucu yağ bileşenleri elde edilmiştir. Örneklerin UV-vis,
FTIR spektrumları ve GCMS ile yapı bileşenleri tespit edilmiştir. Elde edilen örneklerin antioksidan
aktivitesi olarak DPPH ile serbest radikal süpürücü etkileri (IC50) bakılmıştır. Elektroforez ile DNA
parçalanması çalışılmıştır. Agaroz jel elektroforezi deneyleri, 0.25 µg/mm3 süper kıvrımlı pBR322
DNA (0.5 mm3) ile uçucu yağın 1.5 mm3, 0.5 mm3 miktarları muamele edilmiştir. Bu işlemde
DNA’nın parçalanması minimum düzeyde olmuştur. 24 saatlik bu ortamlardaki DNA’nın parçalanma
yüzdesi oldukça fazladır. Uçucu yağın düşük miktarları dahi hem normal hem de H2O2 ortamda
koruyucu olarak görev yapmış DNA’nın parçalanmasını engellemiştir. Uçucu yağın düşük dozunda
biraz daha fazla parçalanma olsa da DNA’nın supersarmal yüzdesinin büyük oranda korunduğu
gözlemlenmiştir[2].
C1 : pBR322 plazmid DNA 2 saat inkübasyon C2 : pBR322
plazmid DNA+H2O2 2 saat inkübasyon C3 : pBR322 plazmid DNA
24 saat inkübasyon C4 : pBR322 plazmid DNA H2O2 24 saat
inkübasyon E.O1:0.50 µl U.Yağ pBR322 plazmid DNA 24saat
inkübasyon E.O2:1.50µlU. yağ + pBR322 plazmid DNA 24 saat
inkübasyon E.O3 : 1.50 µl Uçucu yağ + pBR322 plazmid DNA +
H2O2 24 saat inkübasyon
E.O4 : 0.50 µl Uçucu yağ +
pBR322 plazmid DNA + H2O2 24 saat inkübasyon
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi bize destek veren Amasya üniv. Bap Koordinatörlüğüne teşekkür ederiz.
(FMB-BAP-002).
Kaynaklar:
1. Bianco, A., Guiso, M., Ballero, M., Foddai, S., Serafini, M., Tomassini, L. Natural Product
Research, 18(3), 241–246, 2004.
2. Karipcin, F., Özmen, İ., Cülü, B., Çelikoğlu, U. Chemistry & Biodiversity, 8, 1871-1879, 2011.
KimyaKongreleri.org
Download