Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu 2017

advertisement
TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU EYLEM PLANI 2017-2018
ÇALIŞMA GRUBU PROJELERİ
Proje Adı
Her ilde ter testi merkezi: Yenidoğan
taraması ile kistik fibrozis tanısı
gecikmesine çözüm olabilir mi?
tarih
20172019
Hedef
Bu çalışmanın amacı hastaların yaşadığı ilde
ter testi yapılmamasının veya ter testi yapılan
merkeze uzaklığın ter testi merkezine
ulaşamama ya da geç ulaşmada neden olup
olmayacağını verilerle ortaya koymaktır. Böyle
bir ilişki saptanır ise her ilde ter testi yapılan
merkezlerin oluşturulması ile ilgili çalışmalar
yapılması planlamaktır.
İzlenecek strateji
Sorumlu kişiler
Yasemin Gökdemir
ÇALIŞMA GRUBU EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: ŞUBELER ile birlikte
Adı
Kuzedoğu Anadolu Şube ile birlikte
Kasım 2017’de Erzurum’da ‘Çocuk
göğüs hastalıklarında güncel konular’
konulu bir günlük bir toplantı
düzenlenmesi planlanmaktadır
İstanbul Şube ile Mayıs 2018'de Astım
Allerji Çalışma Grubu ile ortak bir Tevfik
Sağlam Toplantısı düzenlenmesi
planlanmaktadır
Tarih
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Kasım 2017
Erzurum ve çevresindeki çocuk
hekimlerini çocuk göğüs hastalıkları ile
ilgili güncel konularda bilgilendirmek
Zeynep Seda Uyan, Murat Bal
Mayıs 2018
Çocuklarda astım, uyku ve obezite
konusunu
İstanbul Şube ekibi
ÇALIŞMA GRUBU EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: OKUL ile birlikte
Adı
Tarih
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Adı
Tarih
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
YAPILMASI PLANLANAN KURSLAR
Adı
Tarih
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Download